Дисертация
  • формат rtf
  • размер 54,75 КБ
  • добавлен 26 ноября 2015 г.
Скачков А.Ю. Лінгвостилістичні особливості портретних описів у творах М. Коцюбинського
Автореферат дисертації. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.01 – українська мова. – Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди. – Харків, 2007. – 16 с.
У дисертаційній роботі досліджується лінгвостилістична організація портретних описів у творах М. Коцюбинського. Визначається лінгвостилістичний статус портретного опису як структурного елемента художнього тексту. Створюється його структурно-семантична типологія на основі прийому імплікаційної таксономії: виділяються портретні різновиди за кількістю персонажів, що описуються, аналізуються їх основні мовні елементи побудови, умови їх упорядкування, сигнальна мовна риса, яка вводить портретні типи в текст твору, розташування портретних різновидів у рамках тексту, співвідношення в портреті зовнішнього і внутрішнього. Вивчаються лексичні засоби (соматизми, вестизми), які є стрижнем побудови портретної єдності. Визначаються і досліджуються основні виражальні засоби створення портретних типів (порівняння, метафора, епітет).