Методика преподавания обществознания
Методики преподавания
Статья
  • формат pdf
  • размер 1,80 МБ
  • добавлен 03 марта 2013 г.
Теорія та методика навчання суспільних дисциплін: науково-педагогічний журнал СумДпу ім. А.С. Макаренка, випуск 2
Заг. ред. О.В. Михайличенко. – Суми: СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2013. – 112 с.
У журналі представлені статті, що відображають сучасний стан досліджень у галузі навчання соціально-політичних та суспільних наук. Розглядаються питання теорії, історії, методики організації навчального процесу загальноосвітній та вищій школі.
Для науковців, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів.
В журнале представлены статьи, которые отображают современное состояние исследований в отрасли обучения социально-политическим и общественным наукам. Рассматриваются вопросы истории, теории и методики организации учебного процесса в общеобразовательной и высшей школе.
Для научных работников, аспирантов, студентов высших учебных заведений.
Зміст:
Бугрій В.С. Оволодіння учнями загальноосвітніх шкіл різними видами діяльності у процесі краєзнавчої роботи (1950-60 рр. XX ст.).
Гончарова Ю.О. Викладання курсу "Основи радянської держави і права" (70-80 рр. XX ст.).
Драновська С.В. Науково-методичні підходи до відбору фактичного та теоретичного матеріалу у змісті шкільного курсу "Історія України" (60 – поч. 90 рр. XX ст.).
Іваній О.М. Модель формування правової компетентності майбутнього вчителя.
Кононенко М.П. Підготовка майбутніх учителів до диференціації навчання у процесі викладання педагогічних дисциплін.
Луніка О.В. До питання визначення краєзнавчої складової у змісті шкільного курсу "Історія України".
Моцак С.І. Формування громадянської компетентності учнів у процесі навчання історії України.
Рябченко Т.О. Організація самостійної роботи студентів.
Снагощенко В.В. Сворення нового типу підручника з історії України (60-ті рр. XX ст.).
Карпенко Є.В. Удосконалення методики хорового диригування на молодших курсах факультетів мистецтв.
Михайличенко С.С. Питання вивчення історії медицини у вищій школі України.
Рябовол Л. Т. Становлення теоретичних та методичних засад курсу «Основи правознавства».
Козловська С.М. Компетентнісний підхід до методики викладання соціальних дисциплін в університеті.
Холод В.Л., Понеделко Н.П. Индивидуальное сопровождение личности школьника в условиях внедрения новых ФГОС в Российской Федерации.
Михайличенко О.В. Парадокс учителя або театральна педагогіка.
Мисан В.О. Методологічні засади шкільного курсу "Історія України".
Плавуцька-Луценко Я.Ю. Бібліографічний огляд проблем розвитку освіти на українських землях у другій половині XIX – на початку XX ст.
Салтык Г.А. Историческое краеведение в общеобразовательной и высшей школе: теория и практика.
Чаплыгин В.П. Модернизация образования в России: проблемы и перспективы.
Чаплыгина Н.И. Отечественная история: актуальные проблемы преподавания.
Надольська Ю.А. Формування фонетичної компетенції студентів у процесі вивчення німецької мови як другої іноземної у ВНЗ.
Вівсяна І.А. Формування соціально-політичних понять у загальноосвітній школі.
Телешева О.Л. Методологічні проблеми сучасної історичної науки і викладання історії стародавнього світу у ВНЗ.
Заболотний І.П. Педагогічна проблема розвитку творчої індивідуальності вчителя музичного мистецтва.
Похмура Р.І. Аналіз теорії та практики методики використання засобів умовно-графічної наочності у викладанні історії.
Марченко Т.М. Сучасна система правознавчої освіти в Україні.
Шульга Ю.Г. Інтерактивні технології навчання в позакласній історико-краєзнавчій роботі у старшій школі.
Бірюкова Л.А. До проблеми самореалізації у професійній діяльності: теоретичний аспект.
Шеметова Н.О. Шляхи формування мотивації навчальної діяльності на уроках української мови та літератури.
Чугуй Л.В. Психолого-педагогічні основи формування ціннісних орієнтацій особистості в процесі навчання у ВНЗ.
Похожие разделы