Васильєв-Мюллер О.В. Головні орієнтири соціальної ринкової економіки України: до українського прориву шляхом Людвіга Ерхарда

Васильєв-Мюллер О.В. Головні орієнтири соціальної ринкової економіки України: до українського прориву шляхом Людвіга Ерхарда
 • разное
 • pdf
 • 296.31 КБ
 • добавлен 21.11.2011
Стаття. Університетські наукові записки. Часопис Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького. Науковий журнал. – 2009. – №1 - С.109-120.

Звернено увагу на важливість сучасної промислової класифікації і науково обґрунтовано віднесення галузей до місцевих, районних та міжнародних. Підтримана позиція В.В. Леонтьєва, лауреата Премії пам’яті Альфреда Нобеля 1973 р., відносно зваженої оцінки основних фондів. Запропоновані прогресивні шкали прибуткового податку та податку на прибуток.

Смотрите также


Шпаргалка - Історія економічної думки

Шпаргалка - Історія економічної думки

 • шпаргалки
 • doc
 • 1.35 МБ
 • добавлен 10.03.2011
Висвітлено 130 питань, які відповідають екземенаційним білетам КНЕУ
Основне джерело: Історія економіки та економіяної думки: Навч. посіб. / за ред. проф. С. В. Степаненка. - К.: КНЕУ, 2010.
Господарство як підсистема суспільства та об’єкт економічних наук
Особливості історико-економічного аналізу суспільств в межах ...
Самостійна робота - Економічна теорія епохи вільної конкуренції. Класична політична економія: Адам Сміт Дослідження про природу та причини добробуту націй

Самостійна робота - Економічна теорія епохи вільної конкуренції. Класична політична економія: Адам Сміт Дослідження про природу та причини добробуту націй

 • лабараторные
 • doc
 • 249.5 КБ
 • добавлен 31.12.2011
Економічна теорія епохи вільної конкуренції.
Загальна характеристика економіки в епоху вільної конкуренції.
Особливості формування ринкової економіки в Англії.
Класична політична економія.
Зародження ідей класичної школи.
Економічне вчення Адама Сміта, «Дослідження про природу та причини добробуту націй».
Лекции - История экономических учений и экономической мысли (на укр.яз)

Лекции - История экономических учений и экономической мысли (на укр.яз)

 • лекции
 • doc
 • 252.65 КБ
 • добавлен 11.01.2010
Предмет і методи історії економіки та економічної думки
Господарство первісного суспільства та його еволюція на етапі ранніх цивілізацій
Особливості господарського розвитку та економічної думки періоду формування світових цивілізацій (VІІІ ст. до н. е. – V ст. н. е. )
Господарство та економічна думка суспільства Євро...
Ревчун Б.Г. (укл.) Історія економіки та економічної думки

Ревчун Б.Г. (укл.) Історія економіки та економічної думки

 • разное
 • doc
 • 356.79 КБ
 • добавлен 21.01.2012
Навчально-методичний посібник. Кіровоград, Кіровоградський національний технічний університет, 2007. - 255 с.

Даний курс поєднує в єдине ціле дві споріднені дисципліни – Економічну історію та Історію економічної думки. Це надає можливість порівняння та кращого розуміння практики господарського розвитку та його відбиття ...
Шпори по истории экономических учений

Шпори по истории экономических учений

 • шпаргалки
 • docx
 • 187.57 КБ
 • добавлен 19.01.2012
Выполнил студент для заочного отделения ,для экономистов и бухгалтеров 3 курса - ОНАПТ , Г.Одесса ,2011г.

Перечень используемых тем:
Історія економіки та економічної думки як наука.
Етапи розвитку історії економічної думки.
Еволюція господарства в Давньому Єгипті та його відображення в пам’ятках економічної...
Шпаргалки по истории экономики и экономических учений

Шпаргалки по истории экономики и экономических учений

 • шпаргалки
 • doc
 • 758.5 КБ
 • добавлен 23.01.2011
Предмет та метод історії економіки та економічної думки.
Типи господарських (економічних) систем в історії людства.
Господарство первісного суспільства та його еволюція на етапах ранніх
цивілізацій до VIII ст. до н. е.
Господарська діяльність в первісній історії України. Трипільська
культура.
Господарськи...
Реферат - Маржиналізм як переоцінка цінностей класичної школи політичної економії

Реферат - Маржиналізм як переоцінка цінностей класичної школи політичної економії

 • рефераты
 • doc
 • 95.5 КБ
 • добавлен 13.11.2011
Київ; КПІ; викладач Боклан Н.С.; факультет менеджменту та маркетингу; кафедра міжнародної економіки; предмет Історія економічних учень; 2010 рік; 17 стр.
Попередники маржиналізму
Революційна особливість маржиналізму
Характерні особливості першого етапу
Основоположники неокласичної теорії
Контрольна робота - Маржиналізм. Становлення неокласичної традиції в економічній теорії

Контрольна робота - Маржиналізм. Становлення неокласичної традиції в економічній теорії

 • лабараторные
 • docx
 • 117.84 КБ
 • добавлен 09.12.2011
ДонНТУ. Донецьк 25 с.

Контрольна робота з дисціплини: «Історія економіки та економічної думки»

У чому перебуває основний зміст еволюції буржуазної політекономії у другій половині ХІХ – початку ХХ ст.?
Виберіть правильні терміни й поняття, використовувані маржиналізмом.
Розкрийте зміст методологічних при...
Шпаргалка на модули в ЗНТУ

Шпаргалка на модули в ЗНТУ

 • шпаргалки
 • doc
 • 728.5 КБ
 • добавлен 29.09.2010
Подходит дляя написания модуля и для подготовки к семинарам. 2009 год.
Предмет, задачі, курсу «Історія економічних вчень».
Економічна думка Стародавнього Сходу.
Економічна думка Стародавньої Греції.
Економічна думка Стародавнього Риму.
Історичні умови виникнення і суть меркантилізму.
Розвиток меркантилізм...
Реферат - Економічна думка в Київській Русі (Літопис Руський, Руська Правда, Слово о законі і благодаті, Слово)

Реферат - Економічна думка в Київській Русі (Літопис Руський, Руська Правда, Слово о законі і благодаті, Слово)

 • рефераты
 • doc
 • 192 КБ
 • добавлен 07.05.2011
Україна, Хмельницький 2008

Вступ
Історія економічної думки України часів раннього та класичного Середньовіччя.
Економічна думка часів Київської Русі в текстах «Руської Правди».
Економічна думка в тексах «Літопису Руського» та «Слові о законі і благодаті», «Слова».
Висновки
Список використаної літерат...