• формат pdf
  • размер 4,31 МБ
  • добавлен 19 августа 2013 г.
Загнітко А.П. Теоретична граматика української мови: Синтаксис
Донецьк: ДонНУ, 2001. – 662 с.
Розглядаються особливості синтаксичного ладу української мови, аналізуються синтаксичні категорії, простежується їх ієрархія, з’ясовуються основні чинники взаємодії синтаксичних категорій, встановлюється типологія синтаксичних зв’язків, визначаються закономірності вияву семантико-синтаксичних відношень, з’ясовуються напрями взаємодії між основними синтаксичними одиницями, окреслюються чинники кваліфікації синтаксичних одиниць, пропонується вичерпний аналіз словосполучення, простого і складного речення.
Робота адресована широкому колу лінгвістів – науковим працівникам, викладачам, аспірантам, маґістрантам, студентам старших курсів.