Дисертация
  • формат rtf
  • размер 35,96 КБ
  • добавлен 03 августа 2010 г.
Жила Т.І. Адміністративно-територіальна лексика української мови
Автореферат дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.01 – українська мова. – Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України, Київ, 2006.
Дисертаційне дослідження присвячено вивченню адміністративно-територіальної лексики української мови, яка до цього часу не була предметом вивчення. Зібрано лексику на позначення одиниць світського територіального поділу, зафіксовану в пам’ятках писемності XIV–XVIII ст. і новій українській літературній мові, та класифіковано її за тематичними групами; проаналізовано склад лексики з погляду походження; здійснено аналіз семантичних процесів, що супроводжували розвиток адміністративно-територіальної лексики; з’ясовано вплив екстралінгвальних факторів на появу окремих назв та зміни у семантичній структурі лексем; простежено динаміку розвитку семантики лексем; вивчено особливості стилістичного використання лексем на позначення територіальних одиниць у пам’ятках та сучасній українській мові; у межах досліджуваної лексики простежено спадкоємність між старою і новою українською літературною мовами.
Ключові слова: лексична семантика, лексико-семантичні групи, семантична структура, семантична еволюція, динаміка семантичних змін, стилістичні функції.