Теория и методика физического воспитания
Физическая культура и спорт
  • формат djvu
  • размер 965,85 КБ
  • добавлен 12 апреля 2014 г.
Зубрицький Б.Д., Сотник О.В. Фізичне виховання. Інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення
Навчально-методичний комплекс. – Рівне: НУВГП, 2008. - 130с.
Навчально-методичний комплекс містить робочу програму, вказівки щодо вивчення окремих тем, плани практичних занять, тестові завдання для перевірки засвоєння теоретичних знань лекційного курсу та практичної підготовки, список рекомендованої літератури, який може бути використаний при самостійному вивченні дисципліни в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу студентами НУВГП.
Посібник призначено для студентів І та II курсів усіх напрямів підготовки НУВГП.
Опис навчальної дисципліни
Програма нормативної дисципліни «Фізичне виховання»
Тематичний план та розподіл навчального часу
Програмний матеріал змістових модулів
Методичні рекомендації до вивчення окремих змістових модулів
Методи контролю і оцінювання знань
Загальні положення
Об’єкти і методика оцінювання
Термінологічний словник
Рекомендована література
Похожие разделы