Бачевський Б.Є., Решетняк О.О., Заблодська І.В. Відшкодування зносу основних виробничих фондів

Бачевський Б.Є., Решетняк О.О., Заблодська І.В. Відшкодування зносу основних виробничих фондів
 • разное
 • pdf
 • 714.06 КБ
 • добавлен 12.10.2011
Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 176 с.

У навчальному посібнику розглядаються проблеми відновлення основних виробничих фондів, фактори впливу на процеси відшкодування зносу та планування усунення зносу основних фондів промислових підприємств. До кожної теми додаються питання до самоконтролю та практичні завдання.
Призначено для керівників та спеціалістів промислових підприємств України, наукових працівників, викладачів, аспірантів та студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Смотрите также


Вігуржинська С.Ю. Економіка підприємства. 1 частина

Вігуржинська С.Ю. Економіка підприємства. 1 частина

 • разное
 • djvu
 • 1.04 МБ
 • добавлен 20.05.2011
ОДАХ, Одеса. 2008 р. – 80 стор.

Навчальний посібник підготовлено згідно нормативної програми курсу «Економіка підприємства». В ньому послідовно розглянуто економічні питання теорії та практики сучасного формування і розвитку економіки підприємства, подано тлумачення спеціальних термінів і понять. Розділи посібника містя...
Покропивний С.Ф. Економіка підприємства: Структурно-логічний навч. посібник

Покропивний С.Ф. Економіка підприємства: Структурно-логічний навч. посібник

 • разное
 • rtf,doc
 • 15.6 МБ
 • добавлен 14.11.2009
У навчальному посібнику в структурно-логічній формі послідовно викладено теоретичні і практичні питання сучасної економіки підприємства. Наведено загальну характеристику підприємства як суб’єкта господарювання. Ґрунтовно висвітлено засади формування і використання всіх видів ресурсів (персоналу, виробничих фондів, оборотних кошт...
Нохріна Л.А., Александрова С.А., Кравець О.М. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи студентів з дидактичним забезпеченням з дисципліни Економіка підприємства

Нохріна Л.А., Александрова С.А., Кравець О.М. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи студентів з дидактичним забезпеченням з дисципліни Економіка підприємства

 • разное
 • doc
 • 465 КБ
 • добавлен 29.01.2012
Харків: ХНАМГ, 2007. - 60 с. Для студентів 2 курсу всіх форм навчання напряму підготовки 0504 „Туризм.

ВСТУП
Альтернативні витрати
Ринкова система: попит та пропозиція
Виробнича програма підприємства
Основні засоби. Амортизація
Показники використання основних фондів підприємства
Нематеріальні а...
Гетьман О.О., Шаповал В.М. Економіка підприємства

Гетьман О.О., Шаповал В.М. Економіка підприємства

 • разное
 • pdf
 • 4.71 МБ
 • добавлен 23.04.2010
Навч. посіб. — 2-ге видання. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 488 с.

В навчальному посібнику розглянуто закономірності та проблеми розвитку вітчизняних підприємств в конкурентному ринковому середовищі. Охарактеризовано нормативно-правові засади їх функціонування та здійснення всіх виробничо-господарських процесів...
Момот T.В., Соболєва Г.Г. Навчальний посібник з вивчення курсу та виконання курсової роботи з дисципліни Економіка підприємства

Момот T.В., Соболєва Г.Г. Навчальний посібник з вивчення курсу та виконання курсової роботи з дисципліни Економіка підприємства

 • разное
 • pdf
 • 826.88 КБ
 • добавлен 29.01.2012
Для студентів 2,3 курсів навчання денної форми за спеціальностями «Економіка підприємства», «Облік і аудит» напряму 0501 «Економіка і підприємництво». - Харків: ХНАМГ, 2008. - 119 с.

Вступ
Мета і завдання курсової роботи
Загальні вимоги до курсової роботи
Склад курсової роботи
Склад основної частини к...
Сидун В.А., Пономарева Ю.В. Экономика предприятия (укр. язык)

Сидун В.А., Пономарева Ю.В. Экономика предприятия (укр. язык)

 • разное
 • doc
 • 2.21 МБ
 • добавлен 01.10.2010
Учебное пособие, Харьков: ХДУХТ, 2007. - 261 стр.
Навчальний посібник складений відповідно до програми курсу Економіка підприємства і підготовлений з метою надання допомоги студентам економічних факультетів вищих закладів освіти в доскональному вивченні теоретичного матеріалу та набутті відповідних навичок виконання економіч...
Покропивний С.Ф. Економіка підприємства

Покропивний С.Ф. Економіка підприємства

 • разное
 • doc
 • 5.13 МБ
 • добавлен 17.01.2010
Підручник. /КНЕУ-1999
У підручнику послідовно викладено теоретичні, методологічні та практичні питання формування й розвитку економіки підприємства. Наведено загальну організаційно-економічну характеристику підприємства як суб’єкта господарювання. Докладно висвітлено питання формування та використання ресурсів підприємства —...
Шваб Л.І. Економіка підприємства

Шваб Л.І. Економіка підприємства

 • разное
 • pdf
 • 23.86 МБ
 • добавлен 29.03.2010
Підприємство як суб'єкт господарювання.
Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. 2-е вид. — К.: Каравела, 2005. — 568 с.

Навчальний посібник підготовлений відповідно до типової навчальної програми дисципліни "Економіка підприємства" для економічних факультетів вищих навчальних закладів України з ...
Скибінська 3. М. Економіка та управління підприємством

Скибінська 3. М. Економіка та управління підприємством

 • разное
 • djvu
 • 1.47 МБ
 • добавлен 01.06.2011
Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2005. - 136 с.

Рецензенти:

Скоропад І. С., кандидат економічних наук, доцент кафедри регіональної економіки Львівської комерційної академії;
Мачкур Л. А., кандидат економічних наук, старший викладач кафедри обліку та аналізу Національно...
Гринчуцький В.І., Карапетян Е.Т., Погріщук Б.В. Економіка підприємства

Гринчуцький В.І., Карапетян Е.Т., Погріщук Б.В. Економіка підприємства

 • разное
 • pdf
 • 1.79 МБ
 • добавлен 12.10.2011
Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 304 с.

У навчальному посібнику розглядаються питання створення підприємств, їхні організаційно-правові форми, економічні та юридичні аспекти функціонування й ліквідації. Ґрунтовно висвітлено засади формування та використання всіх видів ресурсів (персоналу, осн...