Политология
Академическая и специальная литература
Статья
 • формат doc
 • размер 251.5 КБ
 • добавлен 30 января 2011 г.
Бебик В. Великий скіф Зороастр: пророк, маг і політичний теолог
// Освіта регіону. - №3 від 9.2010.

В статті розглядається скіфо/арійське походження пророка Зороастра — творця першої глобальної релігії та її роль у світових цивілізаційних процесах.
Ключові слова: цивілізація, скіфи/aрії, саки, теукри, політична теологія, пророк, Зороастр.
Похожие разделы
 1. Академическая и специальная литература
 2. Антропология
 3. Социальная / культурная антропология
 4. Политическая антропология
 1. Академическая и специальная литература
 2. Государственное и муниципальное управление
 1. Академическая и специальная литература
 2. Конфликтология
 3. Политическая конфликтология
 1. Академическая и специальная литература
 2. Международные отношения
 1. Академическая и специальная литература
 2. Менеджмент
 1. Академическая и специальная литература
 2. Психологические дисциплины
 3. Политическая психология
 1. Академическая и специальная литература
 2. Религиоведение
 3. Религия и политика
 1. Академическая и специальная литература
 2. Социологические дисциплины
 3. Политическая социология
 1. Академическая и специальная литература
 2. Философские дисциплины
 3. Политическая философия
 1. Академическая и специальная литература
 2. Финансово-экономические дисциплины
 3. Государственное регулирование экономики
 1. Академическая и специальная литература
 2. Финансово-экономические дисциплины
 3. Государственные и муниципальные финансы
 1. Академическая и специальная литература
 2. Финансово-экономические дисциплины
 3. Государственный финансовый контроль
 1. Академическая и специальная литература
 2. Юридические дисциплины
 3. История политических и правовых учений
 1. Академическая и специальная литература
 2. Юридические дисциплины
 3. Теория государства и права
 4. Теория государства
 1. Документальная литература
 2. Публицистика
 3. Общественно-политическая публицистика
 1. Учебные планы, программы и нормативная документация
 2. Политология
Смотрите также

Бебик В.М. Политология для политика и гражданина

 • формат pdf
 • размер 1.19 МБ
 • добавлен 14 октября 2009 г.
В монографии изложены основные принципы политической науки в контексте истории развития мировой политической мысли, становления политологии как научной, учебной и практической дисциплины. К.: МАУП - 424 стр.

Брегеда А.Ю. Основи політології

 • формат doc
 • размер 652.92 КБ
 • добавлен 27 февраля 2010 г.
Навч. посібник. — Вид. 2-ге. К.: КНЕУ, 2000. - 312 с. У навчальному посібнику розкрито сутність політики та політичних відносин, висвітлено актуальні проблеми політологічної теорії і політичної практики. Значне місце присвячене аналізу не тільки теоретичних основ політології, а й конкретних явищ сучасного політичного життя в Україні. Для студентів вищих навчальних закладів. Місце і роль політики та політології як науки в житті суспільства (Зміс...

Політологія - Узагальнюючий підручник

 • формат doc
 • размер 178.52 КБ
 • добавлен 10 июня 2010 г.
Автор неизвестен. Узагальнюючий підручник. Зміст підручника: 1. Предмет, метод, функції політології і структура політології 2. Становлення і pозвиток сучасної політології 3. Історія політичних теорій. Політичні вчення Стародавнього світу 4. Головні досягнення політичної думки від Середньовіччя до Нового часу 5. Головні риси політичної думки Росії 6. Головні етапи розвитку ПДУ: 3.1 Генеза ідей з прадавніх часів до ХІХ ст. 7. Політичні концепції ук...

Романюк А. (упорядн.), Скочиляс Л. (упорядн.) Політичний процес в Україні у 2004 році: регіональні аспекти

 • формат pdf
 • размер 2.07 МБ
 • добавлен 17 сентября 2010 г.
Матеріали конференції, Львів, 12 лютого 2005 р. )/ Упоряд. Романюк А., Скочиляс Л. – Львів: ЦПД, 2005. – 152 стор. Політичний процес є складним та багатовимірним феноменом. Зазначимо, що в українській політичній науці закладені, на нашу думку, лише початки концептуальних засад аналізу політичного процесу як у цілому, так і його структурних елементів. Оскільки предметом аналізу є політичний процес в Україні в 2004 році, то в даному контексті відз...

Старикова О. Теоретичні основи інституціонального дослідження політичного класу

Статья
 • формат doc
 • размер 59.5 КБ
 • добавлен 13 февраля 2011 г.
// Освіта регіону. - №3 від 9.2010. Стаття присвячена дослідженню виникнення та сутності політичного класу, який відіграє важливу роль у досягненні політичної стабільності та соціально - позитивної спрямованості політичних процесів. Основу наукового дослідження становить теоретичне окреслення меж застосування понять «клас», «еліта» та «лідерство». Ключові слова: політичний процес, політичний клас, еліта, лідерство.

Фридрих II Великий. Анти-Макиавелли

 • формат pdf
 • размер 415.48 КБ
 • добавлен 04 января 2012 г.
М.: "АСТ", 2009 г, 52 с. Прусский король Фридрих II Великий – величайший монарх своего времени, яркий представитель просвещённого абсолютизма, один из основоположников прусско-германской государственности, покровитель Вольтера. В 1739 г. молодой Фридрих, еще будучи наследником престола, создал философское сочинение «Анти-Макиавелли, или Опыт возражения на Макиавеллиеву науку» , содержащее критику знаменитого трактата Никколо Макиавелли «Государь...

Шубін С.П. Політичний маркетинговий аналіз: метод, теорія, практика

 • формат djvu
 • размер 26.57 МБ
 • добавлен 27 марта 2010 г.
Шубін С. П. Політичний маркетинговий аналіз: метод, теорія, практика. – К.: Ґенеза. – 2007. – 112 с. У монографії висвітлена сутність політичного маркетингу. Запропонована інноваційна система підходу до дослідження світу політики методом політичного маркетингового аналізу як невідємної частини й інструменту політичного маркетингу. Показано, як на основі данних, що отримані в результаті політичного маркетингового аналізу політичних процесів, дій...

Щедрова Г.П., Барановський Ф.В., Новакова О.В., Пашина Н.П. Основи політології: Навчальний посібник

 • формат doc
 • размер 216.4 КБ
 • добавлен 23 марта 2010 г.
Навчальний посібник. Луганськ: вид-во Сну ім. В. Даля, 2005. 170с. Предмет і методологія науки про політику. Історія політичної думки. Історія політичної думки України. Політична система суспільства. Політична влада та механізм її функціонування. Політичний режим. Демократія як форма організації політичного життя. Держава як основний політичний інститут. Політичні партії та партійні системи. Громадянське суспільство. Політична культура: Підходи...

Якубін О.Л. До концептуалізації поняття політичного часу

 • формат pdf
 • размер 189.3 КБ
 • добавлен 29 января 2010 г.
Якубін О. Л. До концептуалізації поняття політичного часу. Ця стаття була опублікована у Віснику Київського університету, випуск № 90 за 2008 рік. У даній статті політичний час охарактеризовано, як необхідну складову сучасного політичного знання. В ній висвітлено такі три основні теми. (1) Типові наявні дефініції політичного часу. (2) Власне авторське визначення та розуміння політичного часу. (3) Політичній час та його можливі імплікації в сучас...