Стандарт
 • формат doc
 • размер 80.5 КБ
 • добавлен 29 октября 2010 г.
ДСТУ 1.3-93 Порядок розроблення, побудови, викладу, оформлення, узгодження, затвердження та регістрації технічних умов
Цей стандарт поширюється на технічні умови, що розробляються в Україні, а також назміни до них.
Стандарт встановлює порядок розроблення, побудови, викладу, оформлення, узгодження, затвердження та регістрації технічних умов на продукцію (послуги), що виготовляється у всіх галузях народного господарства України, крім розроблюваної та виготовлюваної на замовлення Міністерства оборони, а також змін до них.
Вимоги цього стандарта є обов’язковими для прідприємств, установ і організації, що діють на теріторії України, а також для громадян – суб’єктів підприємницької діяльності незалежно від форм властності та видів діяльності.
Похожие разделы
Смотрите также

ГКД 34.20.260-2002 Інструкція з монтажу повітряних ліній електропередачі напругою до 1 кв з самоутримними ізольованими проводами

Стандарт
 • формат doc
 • размер 774.25 КБ
 • добавлен 10 ноября 2011 г.
Ця "Інструкція по монтажу повітряних ліній електропередачі напругою до 1 кВ з самоутримними ізольованими проводами" (далі Інструкція) розроблена як посібник по виконанню робіт з розкочування, монтажу СІП, встановленню натяжної, з'єднувальної і відгалужувальної арматури. Інструкція призначена для інженерно-технічних спеціалістів організацій, акціонерних товариств і фірм, які займаються проектуванням, будівництвом і експлуатацією ПЛІ. На підставі ц...

ГКД 341.003.003.001-2000 Ветроэнергетика. Ветровые электрические станции. Требования к объемам приемочных испытаний, комплектации документацией и техническими средствами

Стандарт
 • формат doc
 • размер 20.64 КБ
 • добавлен 29 октября 2010 г.
Цей нормативний документ (НД) визначає вимоги до обсягів приймальних випробувань ВЕС, до складу нормативних, технічних і експлуатаційних документів, а також вимоги щодо комплектації ВЕС індивідуальними засобами захисту, інструментами і вимірювальними приладамиrn

ГКД 341.003.004.001-2000 Технико-Экономическое обоснование инвестиций в строительство ветровых электростанций

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 226.14 КБ
 • добавлен 29 октября 2010 г.
Даний НД установлює склад, порядок розробки, погодження або затвердження ТЕО інвестицій для нового будівництва, реконструкції, технічного переоснащення і розширення діючих вітрових електричних станцій на території України. Даний НД поширюється на проектування ВЕС будь-якої форми власності (державної, корпоративної, приватної) різної потужності з ВЕУ одиничною потужністю 100 кВт і більше, що під'єднуються до електричної мережі загального призначен...

ДСТУ Б В.1.1-4 Электрические кабельные линии. Метод испытания на огнестойкость

Стандарт
 • формат doc
 • размер 155.5 КБ
 • добавлен 28 октября 2010 г.
Настоящий стандарт устанавливает требования к методу испытания кабельных линий на огнестойкость при стандартном температурном режиме в соответствии с ДСТУ Б В.1.1-4. Стандарт применяется для определения предела огнестойкости кабельных линий, состоящих из кабелей напряжением 0,4 кВ и 0,6/1 кВ, проложенных в коробах; гибких металлических рукавах; трубах; на лотках; на тросах; на роликах; изоляторах; свободным подвешиванием; непосредственно по повер...

ДСТУ Б В.2.5-38:2008 Улаштування блискавкозахисту будівель і споруд

 • формат doc
 • размер 279.51 КБ
 • добавлен 27 мая 2010 г.
Улаштування блискавкозахисту будівель і споруд. ДСТУ Б В.2.5-38:2008 вимоги цього стандарту розповсюджуються на проектування, будівництво, реконструкцію і експлуатацію блискавкозахисту всіх видів будівель, споруд і промислових комунікацій незалежно від відомчої належності та форми власності.

Инструкция по эксплуатации молниезащиты зданий и сооружений

Стандарт
 • формат doc
 • размер 79.58 КБ
 • добавлен 15 ноября 2010 г.
Инструкция по эксплуатации молниезащиты разработана, согласно ДСТУ Б В.2.5-38:2008 Національний стандарт України інженерне обладнання будинків і споруд. Улаштування блискавкозахисту будівель і споруд, предприятием имеющим в эксплуатации объекты взрывоопасные и пожароопасные. Дает общие сведения об устройстве молниезащиты, руководство по приемке в эксплуатацию и саму эксплуатацию, особенно проверка перед грозовым сезоном. Язык украинский.

Правила обліку природного газу під час його транспортування газорозподільними мережами, постачання та споживання

Стандарт
 • формат doc
 • размер 161.5 КБ
 • добавлен 24 декабря 2010 г.
Правила поширюються на суб'єктів господарювання, які здійснюють господарську діяльність з постачання та транспортування природного газу розподільними мережами, споживачів газу, крім населення, суб'єктів господарювання, які здійснюють господарську діяльність з проектування, налагоджування вузлів обліку газу, а також з розроблення та виготовлення засобів вимірювальної техніки, які призначені для використання на вузлах обліку газу.

Про затвердження Методики обрахування плати за спільне використання технологічних електричних мереж Постанова Національної комісії регулювання електроенергетики України від 12 червня 2008 року N 691 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 8 се

Стандарт
 • формат doc
 • размер 258 КБ
 • добавлен 19 января 2011 г.
МЕТОДИКА обрахування плати за спільне використання технологічних електричних мереж. Ця Методика встановлює методологію обрахування вартості обґрунтованих витрат на утримання технологічних електричних мереж спільного використання, у тому числі порядок складення кошторису витрат власників мереж на утримання їх технологічних електричних мереж, порядок розрахунку об'єму технологічного обладнання електричних мереж в умовних одиницях електропередавал...

СОУ Х 2011 1.1 Підключення електроустановок споживачів до спеціальної автоматики відключення навантаження. Правила

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 283.64 КБ
 • добавлен 22 марта 2011 г.
Цей нормативний документ «Підключення електроустановок споживачів до спеціальної автоматики відключення навантаження. Правила» (далі - Правила) визначає порядок підключення електроустановок споживачів до спеціальної автоматики відключення навантаження, порядок оперативного використання спеціальної автоматики відключення навантаження для підвищення надійності роботи об'єднаної енергетичної системи України, а також окремих енергорайонів і вузлів на...

СОУ-Н ЕЕ 08.502:2006 Видача технічних умов на приєднання до магістральних електричних мереж нових і зміну потужності діючих електроустановок

Стандарт
 • формат doc
 • размер 847.5 КБ
 • добавлен 29 октября 2010 г.
Ця Типова інструкція (далі — Інструкція) встановлює порядок дій НЕК «Укренерго» у разі звернення замовника до НЕК «Укренерго» із заявою про приєднання електроустано- вок до магістральних електричних мереж, порядок підготов ки і видачі технічних умов на приєднання, укладення договору про приєднання, порядок організації проведення робіт з проектування і будівництва електроустановок і прийманн я їх у експлуатацію, підготовки договорів і виконання ро...