Зарубежная художественная литература
  • формат pdf
  • размер 2,51 МБ
  • добавлен 08 ноября 2015 г.
Фирдөвси Абулкасым. Шанама
Ашгабат: Түркменистан дөвлет неширяты, 1962.
Эйран-Тәҗик эдебиятының иң гөрнүкли шахырларындан бири Абулкасым Фирдөвси өзуниң мешхур "Шанама" поэмасыны гадымы роваятларың хем тарыхы хроникаларың эсасында языпдыр. Шахырын мәхрибан халкының эркинлик, өзбашдаклык, агзыбирлик угрундакы гахрыманчылыклы гөрешине багышланыпдыр.