Методики преподавания
  • формат pdf
  • размер 5,18 МБ
  • добавлен 1 апреля 2015 г.
Кабановський О.В. Фізика. Астрономія. Початкові відомості. Частина 1
Х.: Основа, 2011.— 128 с. — (Б‑ка журн. «Фізика в школах України»; Вип. 11 (95)). — ISBN 978-617-00-1180-0.
Посібник підготовлено для широкого кола читачів, які зможуть засвоїти початкові відомості з різних розділів фізики та астрономії та навчитись використовувати набуті знання для аналізу проблемних ситуацій, в тому числі для розв’язку задач. До першої частини увійшли такі розділи: кінематика, динаміка, закони збереження, молекулярна фізика та термодинаміка, електростатика, закони постійного струму та струм у різних середовищах. У другій частині представлені такі розділи: магнітне поле, та електромагнітна індукція, коливання та хвилі, оптика, атомна та ядерна фізика. Також до складу другої частини увійшла астрономія.
Може бути корисним при опануванні матеріалу з фізики та астрономії в загальноосвітніх навчальних закладах, а також у ВНЗ І, II рівнів при аудиторних заняттях та в процесі самостійної роботи.
Возможность скачивания данного файла заблокирована по требованию правообладателя.