Новикова І.В. (укл.) Внутрішній економічний механізм підприємства

Нет изображения
 • разное
 • doc
 • 3.25 МБ
 • добавлен 22.04.2011
Конспект лекцій/ Укладач І. В. Новикова. – Суми: Вид-во СумДУ, 2009. – 185с.
Передмова
Філософія функціонування господарського механізму
Організація виробництва як механізм
Немеханічний механізм господарського механізму
Закономірності та протиріччя господарського механізму
Теоретичні основи і історія розвитку господарського механізму
Сутність господарського механізму
Зародження господарського механізму
Структура внутрішнього економічного механізму
Передумови і форми функціонування внутрішнього економічного механізму
Принципи функціонування господарського механізму
Еволюція розвитку господарського механізму
Структура і економічна основа функціонування господарського механізму
Сутність поняття «господарський механізм»
Структура господарського механізму
Лінійно-функціональна модель господарського механізму
Методи управління
Економічні методи
Адміністративно-правові методи
Соціально-психологічні методи управління
Механізм економічної відповідальності на підприємстві
Економічна відповідальність – сутність і форми
Функції і принципи економічної відповідальності
Внутрішньовиробнича матеріальна відповідальність
Класифікація економічних збитків
Методи обчислення збитків і економічних санкцій
Особливості внутрішньовиробничої матеріальної відповідальності
Внутрішні ціни підприємства
Ціна та її функції
Класифікація цін
Методи ціноутворення
Методи формування внутрішніх цін
Внутрішні ціни як інструмент організації внутрішньовиробничих економічних відносин
Механізм планування на підприємстві
Зміст внутрішніх планів
Принципи планування
Система планів підприємства
Методи планування на підприємстві
Нормативна база планування
Механізм стимулювання
Роль, форми і джерела стимулювання
Оплата праці: сутність, функції і загальна організація
Форми та системи оплати праці на підприємстві
Преміювання на підприємстві
Стимулювання через участь у прибутку
Розроблення виробничої програми та її ресурсне обґрунтування
Складання виробничої програми підприємства
Зміст і порядок розроблення виробничої програми підрозділів
Обґрунтування виробничої програми виробничої
потужності9.4 Забезпечення виробничої програми трудовими ресурсами
Контроль та оцінка виробничої діяльності
Контроль як функція управління
Критерії оцінки діяльності
Оцінка рівня витрат і собівартості продукції підрозділів
Список літературиrn

Смотрите также


Гетьман О.О. Внутрішній економічний механізм підприємства

Гетьман О.О. Внутрішній економічний механізм підприємства

 • разное
 • doc
 • 179.53 КБ
 • добавлен 17.01.2010
Навчально-методич-ний комплекс для студентів заочно-дистанційної форми навчання з напряму «Економіка та підприємництво» за спеціальністю «Економіка підприємства» за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр з економіки та підприємництва / Укладач: Гетьман О. О. – Дніпропетровськ: ДУЕП, 2005. – 79 с.

Навчально-методичний ...
Жарко И.В. Внутренний экономический механизм предприятия: практикум (укр. язык)

Жарко И.В. Внутренний экономический механизм предприятия: практикум (укр. язык)

 • разное
 • doc
 • 1.64 МБ
 • добавлен 30.09.2010
Практикум. Харьков. 2004. - 187 стр.
Практикум з дисципліни "Внутрішній економічний механізм підприємства" підготовлений відповідно до програми курсу з метою надання допомоги студентам у досконалому вивченні теоретичного матеріалу та набутті відповідних навичок обґрунтованого розв’язання практичних завдань.
Виходячи зі з...
Грещак М.Г. та ін. Внутрішній економічний механізм підприємства: Навч. посібник

Грещак М.Г. та ін. Внутрішній економічний механізм підприємства: Навч. посібник

 • разное
 • doc
 • 2.85 МБ
 • добавлен 27.01.2010
У навчальному посібнику розглядаються побудова та закономірності функціонування внутрішнього економічного механізму підприємства. Докладно висвітлено такі питання, як передумови і форми внутрішнього економічного управління, планування діяльності підроз-ділів підприємства, контроль, оцінка та стимулювання їх діяльності. Значна ув...
Жарко И.В. Внутренний экономический механизм предприятия (укр. язык)

Жарко И.В. Внутренний экономический механизм предприятия (укр. язык)

 • разное
 • doc
 • 1.16 МБ
 • добавлен 30.09.2010
Учебное пособие. - Харьков, 2008. - 120 стр.
Дисципліна Внутрішній економічний механізм підприємства вивчає такі економічні відносини всередині підприємства, які формуються згідно з його виробничою та організаційною структурою.
Підприємство є складною виробничою системою, між елементами (підрозділами) якої існують певні ...
Сидун В.А. Экономика предприятия в структурно-логических схемах (укр. язык)

Сидун В.А. Экономика предприятия в структурно-логических схемах (укр. язык)

 • разное
 • doc
 • 300.89 КБ
 • добавлен 01.10.2010
Учебное пособие. - Харьков: ХДУХТ, 2007. - 147 стр.
Навчальний посібник складений відповідно до програми курсу Економіка підприємства і підготовлений з метою надання допомоги студентам економічних факультетів вищих закладів освіти в доскональному вивченні теоретичного матеріалу та набутті відповідних навичок виконання економ...
Нет изображения

Федонін О.С., Рєпіна І. М., Олексюк О. І. Потенціал підприємства: формування та оцінка

 • разное
 • doc
 • 5.54 МБ
 • добавлен 24.01.2011
Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2004. — 316 с.

У посібнику вперше комплексно розкрито сутність, структурно-елементний склад, механізм формування та методологію оцінки потенціалу підприємства. Глибоко та послідовно викладено теоретичні основи, зміст та особливості конкурентоспроможності потенціалу сучасних підприємств і запр...
Бойчик І.М. Економіка підприємства. Навчальний посібник (укр.)

Бойчик І.М. Економіка підприємства. Навчальний посібник (укр.)

 • разное
 • djvu
 • 7.38 МБ
 • добавлен 31.12.2009
К.: Атіка, 2004. - 480 с.

Зміст
Підприємство як субєкт господарювання
Управління підприємством
Прогнозування і планування діяльності підприємства
Розробка та обґрунтування виробничої програми підпритємства
Персонал підприємства та продуктивність праці
Основні фонди та виробнича потужність підприє...
Нет изображения

Нохріна Л.А., Александрова С.А., Щербина Л.В. Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічних робіт з дисципліни ''Економіка підприємства''

 • разное
 • doc
 • 300 КБ
 • добавлен 30.01.2012
Харків: ХНАМГ, 2007. - 22 с. Для студентів 2 курсу всіх форм навчання напряму підготовки 0504 Туризм.

Основною метою викладання дисципліни „Економіка підприємства є формування системи спеціальних знань і практичних навичок аналізу показників господарсько-виробничої діяльності підприємства з урахуванням чинників зовнішн...
Горлачук В.В., Яненкова І.Г. Економіка підприємства

Горлачук В.В., Яненкова І.Г. Економіка підприємства

 • разное
 • pdf
 • 13.16 МБ
 • добавлен 05.06.2011
Навчальний посібник. - Миколаїв: Вид-воЧДУ ім. Петра Могили, 2010. – 344 с.
Основи підприємництва.
Види підприємств, їх організаційно-правові форми.
Структура та управління підприємством.
Зовнішнє середовище.
Господарювання підприємства.
Техніко-технологічна база та виробнича потужність підприємства.
...
Сидун В.А., Пономарева Ю.В. Экономика предприятия (укр. язык)

Сидун В.А., Пономарева Ю.В. Экономика предприятия (укр. язык)

 • разное
 • doc
 • 2.21 МБ
 • добавлен 01.10.2010
Учебное пособие, Харьков: ХДУХТ, 2007. - 261 стр.
Навчальний посібник складений відповідно до програми курсу Економіка підприємства і підготовлений з метою надання допомоги студентам економічних факультетів вищих закладів освіти в доскональному вивченні теоретичного матеріалу та набутті відповідних навичок виконання економіч...