Похожие разделы
 1. Академическая и специальная литература
 2. Языки и языкознание
 3. Украинский язык
 1. Аудиокниги
 2. Аудиокниги на украинском языке
 1. Вненаучные способы познания
 2. Религиозная литература
 3. Христианство
 4. Библейские тексты
 5. Библейские тексты на украинском языке
 1. Периодические издания
 2. На украинском языке
 1. Прикладная литература
 2. Литература для детей и родителей
 3. Книги для детей
 4. На украинском языке
 1. Художественная литература
 2. Детективы и боевики
 3. На украинском языке
 1. Художественная литература
 2. Зарубежная художественная литература
 3. На украинском языке
 1. Художественная литература
 2. Исторический роман
 3. На украинском языке
 1. Художественная литература
 2. Казахская художественная литература
 3. На украинском языке
 1. Художественная литература
 2. Комиксы
 3. На украинском языке
 1. Художественная литература
 2. Русская художественная литература
 3. На украинском языке
 1. Художественная литература
 2. Украинская художественная литература
 1. Художественная литература
 2. Украинская художественная литература
 3. На украинском языке
 1. Художественная литература
 2. Фантастика
 3. На украинском языке

Абрамчук О.В., Цимбал О.А. Практикум з української мови для іноземних студентів економічних спеціальностей

Практикум
 • формат pdf
 • размер 822,70 КБ
 • добавлен 08 ноября 2015 г.
Практикум. – Вінниця: ВНТУ, 2012. – 109 с. (обкладинка посібника відсутня) Матеріал навчального посібника зорієнтований на всі сфер професійного спілкування, визначена загальна спрямованість курсу та обов’язковий обсяг знань, якими повинні оволодіти студенти, теоретичний та практичний матеріал з урахуванням майбутнього фаху студента. У посібнику пропонуються завдання для активізації опірних знань, опанування нової термінологічної лексики, повторе...

Абрамчук О.В., Цимбал О.А. Українська мова для студентів-іноземців економічних спеціальностей

 • формат pdf
 • размер 901,93 КБ
 • добавлен 11 ноября 2015 г.
Навчальний посібник. – Вінниця: ВНТУ, 2014. – 94 с. У посібнику навчальний матеріал розташований за темами, у кожній з яких містяться фахові тексти та завдання, передтекстові та післятекстові, які спрямовані на засвоєння фахової лексики та лексико-граматичних конструкцій у науково-професійній сфері спілкування. Завдання спрямовані на вивчення, повторення та закріплення навчального матеріалу і сприяють формуванню навичок самостійної пошуково-навча...

Азарова Л.Є., Іванець Т.Ю., Цимбал О.А. Українська мова для іноземних студентів. Наукова сфера спілкування

 • формат pdf
 • размер 693,18 КБ
 • добавлен 26 декабря 2013 г.
Навчальний посібник. – Вінниця: ВНТУ, 2012. – 112 с. Навчальний посібник розрахований на студентів-іноземців економічних спеціальностей. Посібник містить різноманітні вправи, граматичний та лексичний матеріал, тексти економічного напряму, комунікативно-спрямовані завдання, що сприятимуть засвоєнню нової лексики та синтаксичних конструкцій, збагачуватимуть словниковий запас студентів. Мета посібника – вдосконалення навичок читання, усного й писемн...

Азарова Л.Є., Горчинська Л.В., Зозуля І.Є., Солодар Л.В. Країнознавство для слухачів-іноземців підготовчого відділення

 • формат djvu
 • размер 2,05 МБ
 • добавлен 10 декабря 2013 г.
Навчальний посібник. – Вінниця: ВНТУ, 2009. – 72 с. Навчальний посібник розрахований на слухачів-іноземців підготовчого відділення, які вивчають країнознавство. Посібник містить різноманітні вправи та завдання, граматичний та лексичний матеріал, тексти для читання, діалоги. Велика кількість завдань репродуктивного, реконструктивного та творчого характеру дає змогу студентам покращити лексичний запас слів та граматичний рівень мови. Навчальний пос...

Азарова Л.Є., Зозуля І.Є., Солодар Л.В. Українська мова для слухачів-іноземців підготовчого відділення. Збірник вправ і завдань

 • формат pdf
 • размер 3,40 МБ
 • добавлен 12 ноября 2012 г.
Навчальний посібник. – Вінниця : ВНТУ, 2010. – 121 с. У посібнику подано граматичний та лексичний матеріал, різні види завдань, вправи, таблиці, мікротексти для читання, діалоги, наочність, необхідні для вивчення української мови іноземними студентами підготовчого відділення на початковому етапі. Матеріал посібника спрямований на максимальне засвоєння та активне використання комунікативних конструкцій і основ граматики української мови. Розрахо...

Азарова Л.Є., Опанасюк М.М., Солодар Л.В. Методичні вказівки до проведення мовно-конструкторсько-наукової практики (для іноземних студентів 3 курсу)

Практикум
 • формат djvu
 • размер 557,46 КБ
 • добавлен 07 декабря 2013 г.
Методичні вказівки. - Вінниця: ВНТУ, 2009. – 58 с. (обкладинка відсутня) Мовні засоби наукового стилю української мови. Науковий текст як засіб комунікації Спостереження, вивчення, дослідження, висновок. Причина й наслідок. Наявність інформації, отримання її. Джерела інформації Використання речовини, матеріалу, приладу. Зміна стану й властивостей речовини. Зміна інтенсивності процесу Опис приладу (пристрою). Опис процесу (досліду). Процес створен...

Альохіна А.В., Бондарчук М.М., Білякович Л.Г., Пазюра Л.В., Удод Н.Л. Ми навчаємося в Україні

 • формат djvu
 • размер 3,59 МБ
 • добавлен 08 февраля 2017 г.
Навчальний посібник . – Київ: Національний авіаційний університет, 2014. – 128 c. Навчальний посібник містить лінгвокраїнознавчі тексти, що сприяють розвитку навичок та вмінь читання, усного та письмового мовлення. Пропонований навчальний посібник призначений для студентів-іноземців І-ІІ курсів нефілологічних ВЗО України складений відповідно до вимог кредитно-модульної системи навчання та співвіднесений з навчальною й робочою навчальною програмам...

Арделян М.В. Збірник текстів та вправ з української мови для іноземних студентів усіх спеціальностей (І-ІІ курс)

Практикум
 • формат pdf
 • размер 2,00 МБ
 • добавлен 16 декабря 2016 г.
Методичні рекомендації. – Харків: Харк. держ. ун-т харч. та торгівлі, 2015. – 74 с. Методичні рекомендації для практичних занять та самостійної роботи студентів іноземців усіх факультетів з дисципліни "Українська мова як іноземна". Тексти дають можливість познайомити студентів з лексикою різних мовленнєвих ситуацій, а також закріпити засвоєння матеріалу основного підручника за всіма видами мовленнєвої діяльності: навик сприйняття української мови...

Арделян М.В., Борисова А.О. Морфологія сучасної української мови. Теорія, вправи, тестові завдання

Практикум
 • формат pdf
 • размер 1,10 МБ
 • добавлен 01 декабря 2016 г.
Навчально-методичний посібник. — Харків: Харк. держ.ун-т харч. та торгівлі, 2014. — 102 с. Навчально-методичний посібник для студентів-іноземців II-IV курсів усіх спеціальностей денної форми навчання з дисципліни «Українська мова як іноземна». У навчально-методичних матеріалах подано повний програмний курс з морфології сучасної укр. мови. Матеріали містять чітко й доступно сформульований теоретичний лінгвістичний матеріал, до нього подано систему...

Арделян М.В., Борисова А.О., Король А.В. Практикум з української мови для іноземних студентів

Практикум
 • формат pdf
 • размер 1,58 МБ
 • добавлен 07 декабря 2016 г.
Навчально-методичний посібник.– Харків: Харк. держ. ун-т харч. та торгівлі, 2015. — 153 с. Навчально-методичний посібник для студентів-іноземців усіх факультетів з дисципліни «Українська мова як іноземна». Матеріал тестових завдань сформовано відповідно до робочої програми з української мови, розробленої кафедрою іноземних мов ХДУХТ у відповідності з ІІ середнім рівнем (В2) стандартів з української мови як іноземної (наказ Міністерства освіти і н...

Арделян М.В., Руденко С.М., Сапожнікова Л.Я., Борисова А.О. Українська мова для іноземних студентів І - ІV курсів

 • формат pdf
 • размер 1,36 МБ
 • добавлен 26 ноября 2016 г.
Навчальний посібник. — Харків: Харк. держ.ун-т харч. та торгівлі, 2010. — 311 с. Запропонований навчальний посібник призначено для вивчення української мови іноземними студентами, майбутня спеціальність яких спрямована на вивчення економіки, бухгалтерського обліку та аудиту. Він також може бути корисним для тих, хто вивчає українську мову вперше. Навчальний матеріал, викладений у навчальному посібнику, сприятиме розвитку практичних навичок та вмі...

Арделян М.В., Саватєєва Л.В. Говоримо українською

Практикум
 • формат pdf
 • размер 841,25 КБ
 • добавлен 27 ноября 2016 г.
Навчально-методичний посібник. – Харків: Харк. держ. ун-т харч. та торгівлі, 2013. – 209 с. Навчально-методичний посібник до вивчення української мови як іноземної для студентів першого курсу всіх факультетів. Запропонований навчально-методичний посібник призначено для вивчення української мови іноземними студентами, майбутня спеціальність яких спрямована на вивчення економіки, бухгалтерського обліку та аудиту, менеджменту та ін. Він також може б...

Бахтіярова Х.Ш., Лукашевич С.С. и др. Українська мова. Практичний курс для іноземців

Практикум
 • формат pdf
 • размер 6,10 МБ
 • добавлен 01 ноября 2016 г.
Посібник. — Бахтіярова Х.Ш., Лукашевич С.С., Майданюк І.З., Сегень М.П., Пєтухов С.В. — Тернопіль: Укрмедкнига, 1999. — 319 с. Посібник розрахований на іноземних слухачів підготовчих відділень і факультетів вищих медичних та фармацевтичних закладівосвіти І-IV рівнів акредитації. Метою його є формування комунікативно-значущих умінь та навичок у сфері повсякденного та навчально-професійного спілкування. Практична спрямованість зумовлює подання грам...

Белей О. Розмовляєте українською? Підручник української мови

 • формат pdf
 • размер 124,87 МБ
 • добавлен 11 ноября 2016 г.
Вроцлав: Вид-во Вроцлавського університетy, 2006. — 188 c. — ISBN: 978-83-229-2776-2. Букви і звуки Про себе Моя кімната Моя родина Зовнішність наших знайомих Мій день Телефонна розмова Пори року Місто У ресторані На іменини до Івана У книгарні На пошті Побутове облсуговування Культурні розваги В університеті Бібліотека За кордон Про хвороби Нова оселя пана Дорошенка Український спорт Стежками українських Карпат Про Україну Тексти для домашнього...

Бодик О.П. Програма вивчення навчальної дисципліни „Українська мова для студентів-іноземців

 • формат doc
 • размер 45,91 КБ
 • добавлен 18 февраля 2015 г.
Програма вивчення навчальної дисципліни "Українська мова для студентів-іноземців", складена відповідно до Єдиної типової навчальної програми з української мови для студентів-іноземців основних факультетів нефілологічного профілю вищих навчальних закладів України III – IV рівнів акредитації підготовки бакалавра. - Краматорськ: КЕГІ, 2013. - 12 с.

Бодик О.П. Програма вивчення спецкурсу „Методика викладання української мови як іноземної

 • формат doc
 • размер 28,09 КБ
 • добавлен 09 марта 2015 г.
Програма вивчення спецкурсу "Методика викладання української мови як іноземної", складена відповідно до Закону України «Про вищу освіту» згідно з Наказом МОН України від 04.04.2006 р. № 260 підготовки спеціаліста. - Краматорськ: КЕГІ, 2013. - 6 с.

Бондарчук Л.М., Краснопольська Н.Л., Подгурська Т.А., Ярошевич І.А. Українська мова для студентів-економістів із близького зарубіжжя. Практикум у 2 частинах. Частина 1. Збірник вправ, завдань і тестів

Практикум
 • формат djvu
 • размер 2,02 МБ
 • добавлен 09 июня 2014 г.
Практикум. - Київ : КНЕУ, - 2012. - 213 с. -ISBN: 978-966-483-523-4 Зміст і завдання навчального курсу з основних розділів сучасної української літературної мови попередньо відбито у навчальному посібнику «Українська мова», підготовленому колективом викладачів кафедри української мови і літератури КНЕУ (2006 р .), у якому викладено найзагальніші теоретичні положення курсу і на який зорієнтовано цей збірник. У практикумі основний акцент спрямовано...

Вальченко І.В. Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни Українська і зарубіжна література

 • формат pdf
 • размер 143,95 КБ
 • добавлен 29 октября 2013 г.
Х.: ХНАМГ, 2011. – 14 с. Програма «Українська і зарубіжна література» для іноземних студентів підготовчих факультетів розрахована на викладачів російської мови як іноземної, які працюють в групах гуманітарного напряму. Вона також може бути використана в якості інформаційно-довідкового матеріалу при підготовці до занять, організації контролю, укладанні додаткових учбових матеріалів.

Вальченко І.В., Прилуцька Я.М. Ласкаво просимо! Частина 1

 • формат pdf
 • размер 2.8 МБ
 • добавлен 13 июля 2012 г.
Навчальний посібник з української мови для іноземних студентів: у 2-х ч. — Х.: ХНАМГ, 2011. — 386 с. — ISBN 978-966-695-207-6. 1-а частина посібника розрахована на іноземних студентів підготовчих факультетів вищих навчальних закладів III, IV рівнів акредитації (1 семестр навчання) і містить базові відомості з фонетики, граматики та орфографії української мови.

Вальченко І.В., Прилуцька Я.М. Ласкаво просимо! Частина 2

 • формат pdf
 • размер 2,48 МБ
 • добавлен 09 июля 2012 г.
Навчальний посібник з української мови для іноземних студентів: у 2-х ч. — Х.: ХНАМГ, 2011. — 305 с. — ISBN 978-966-695-208-3. 2-а частина посібника розрахована на іноземних студентів підготовчих факультетів вищих навчальних закладів III, IV рівнів акредитації (1 семестр навчання) і містить базові відомості з фонетики, граматики та орфографії української мови.

Василенко Г.Л., Писаренко Л.М., Тищенко Л.Т. Навчальні завдання з граматики української мови для студентів-іноземців I курсу медичного університету

 • формат pdf
 • размер 956,24 КБ
 • добавлен 10 декабря 2016 г.
Навчальний посібник. – Вінниця: Вінницький національний медичний університе ім. М.І. Пирогова, 2013. – 52 с. Посібник призначений студентам-іноземцям медичних університетів. Мета посібника – повторення і систематизація загальних понять з граматики української мови, навчання вживання в усному і писемному мовленні поданого граматичного матеріалу. Посібник може бути використаним як для роботи в аудиторії під керівництвом викладача, так і для самості...

Волкова О.М., Герман М.В., Голованенко Є.О., Завгородній В.А., Кисельова Г.І. Лінгвістичний коментар до вступного курсу з української мови для студентів-іноземців підготовчого відділення

 • формат pdf
 • размер 655,45 КБ
 • добавлен 09 января 2014 г.
Посібник. - Суми: Вид-во СумДУ, 2009. – 42 с. Український алфавіт. Голосні звуки. Склад та наголос. Наголошені та ненаголошені голосні звуки. Зміна [е] в [и] у позиції без наголосу. Приголосні звуки. Дзвінкі приголосні звуки. Глухі приголосні звуки. Поняття про інтонаційні конструкції (ІК). Інтонація розповідного речення. Синтаксична конструкція зі словом ЦЕ. ІК – 1. Інтонація питального речення з питальним словом. ІК – 2. Речення з питальним сл...

Ворона Н.О., Дегтярьова Т.О., Дунь Н.Л. та ін. Граматичні таблиці з української мови для студентів-іноземців підготовчого відділення

 • формат doc
 • размер 251,37 КБ
 • добавлен 02 мая 2013 г.
Навчальний посібник./ Уклад.: Н.О. Ворона, Т.О. Дегтярьова, Н.Л. Дунь та ін. - Суми: СумДУ, 2009. - 76 с. Пропоновані граматичні таблиці призначені для студентів-іноземців підготовчого відділення. Порядок розташування відповідає послідовності викладення граматичного матеріалу на початковому етапі навчання й охоплює весь матеріал, передбачений програмою. З метою полегшення сприйняття граматичного матеріалу студентами-іноземцями на початковому ет...

Выхованец И.Р., Карпиловская Е.А., Клименко Н.Ф. Изучаем украинский язык. Расширенный курс

 • формат djvu
 • размер 6.32 МБ
 • добавлен 06 апреля 2009 г.
1993г., -272с., качество: Отл. Формат: DjVu Книга является продолжением учебного пособия Ю. А. Жлуктенко, Е. А. Карпиловской "Изучаем украинский язык. Самоучитель", изданного в 1991 г. Она содержит более полное изложение грамматики современного украинского литературного языка. Особое внимание уделяется трудным случаям украинского формо- и словообразования, законам построения словосочетания и предложения. Прилагается русско-украинские словари усто...

Гавдида Н.І, Гінсіровська І.Р., Назаревич Л.Т., Федак С.А., Штанюк О.М. Українська мова як іноземна. Практикум

Практикум
 • формат pdf
 • размер 1,66 МБ
 • добавлен 23 ноября 2016 г.
Посібник. — Тернопіль : Вид-во ТНТУ імені Івана Пулюя, 2015. — 170 с. Посібник розроблено відповідно до робочої програми та навчальних планів дисципліни для студентів, які навчаються за напрямом підготовки 6.050101 — «Комп’ютерні науки»; 6.050102 — «Комп’ютерна інженерія», 6.050901 — «Радіотехніка», 6.030601 — «Менеджмент організацій»; 6.030502 — «Економічна кібернетика»; 6.030507 — «Маркетинг» та ін. Вивчення мови для іноземних студентів, котрі...

Гайдамака Г.Г. Діячі української науки і культури. Збірник текстів для читанняз навчальної дисципліни Українська мова для іноземних студентів усіх напрямів підготовки всіх форм навчання

 • формат pdf
 • размер 1,01 МБ
 • добавлен 07 сентября 2013 г.
Навчальне видання/ - Харків: Вид. ХНЕУ, 2012. –60 с. (Укр. мов.) Запропоновано тексти для читання, які допоможуть іноземним студентам краще ознайомитися з історією та культурою України. Запропонований збірник текстів із навчальної дисципліни "Українська мова" (за професійним спрямуванням) покликаний ознайомити іноземних студентів із видатними людьми України (громадськими діячами, вченими, письменниками), життя й діяльність яких тим чи іншим чино...

Дирда І.А. Полікультурна компетентність як складова мовної підготовки іноземних студентів на основному етапі навчання української мови

Статья
 • формат doc
 • размер 41,51 КБ
 • добавлен 13 сентября 2015 г.
У статті проаналізовано підходи вітчизняних та зарубіжних науковців щодо тлумачення понять «компетентність», «полікультурна компетентність», визначено сутність полікультурної компетентності у процесі мовної підготовки іноземних студентів. У статті виокремлено особливості мовної підготовки іноземних студентів.

Дмитрук Л.І., Матусевич Л.М. Видатні науковці-лікарі

 • формат pdf
 • размер 906,37 КБ
 • добавлен 30 ноября 2016 г.
Навчальний посібник. – Вінниця: Вінницький національний медичний університе ім. М.І. Пирогова, 2015. – 45 с. Навчальний посібник адресований студентам-іноземцям вищих медичних навчальних закладів. Мета посібника ― вдосконалення мовленнєвих умінь студентів, збагачення словникового запасу, розвиток навиків зв’язного монологічного мовлення на основі текстів про І. П. Павлова, Д. К. Заболотного та М. М. Амосова, формування навичок успішної комунікаці...

Дудник О.М., Лисогора В.В. Зовнішність людини. Характер і темперамент

 • формат pdf
 • размер 11,36 МБ
 • добавлен 02 января 2017 г.
Навчальний посібник. – Вінниця: Вінницький національний медичний університе ім. М.І. Пирогова, 2015. – 40 с. Навчальний посібник адресований іноземним студентам медичного університету другого/третього року навчання. Мета посібника – уведення й засвоєння мовного матеріалу, що стосується опису зовнішності людини, її характеру й темпераменту. Посібник складається з чотирьох розділів. Лексико-граматичне наповнення ілюструється таблицями, схемами, мал...

Жовтобрюх В.Ф. Визначні місця та пам'ятки України. Збірник текстів для читання з лексико-граматичним коментарем з навчальної дисципліни Українська мова для іноземних студентів усіх напрямів підготовки всіх форм навчання

 • формат pdf
 • размер 483,72 КБ
 • добавлен 19 сентября 2013 г.
Навчальне видання/ – Харків: Вид. ХНЕУ, 2013. – 48 с. (Укр. мов., рос. мов.) Достопримечательности и исторические памятники Украины. Сборник текстов для чтения с лексико-грамматическим комментарием по учебной дисциплине "Украинский язык" для иностранных студентов всех направлений подготовки всех форм обучения Подано тематично об'єднані тексти для читання різних рівнів складності, лексико-граматичний коментар, що містить пояснення складних випадкі...

Жовтобрюх В.Ф., Ходарєва І.М. Професійне мовлення: українсько-туркменський словник-довідник для іноземних студентів усіх напрямів підготовки всіх форм навчання

Справочник
 • формат pdf
 • размер 901,74 КБ
 • добавлен 25 сентября 2013 г.
Навчальне видання/ – Харків: Вид. ХНЕУ, 2013. – 92 с. (Укр. мов., турк. мов.) Подано найбільш уживані економічні терміни українською мовою, їх переклад туркменською мовою і тлумачення українською мовою, а також термінологію з різних сфер економічної науки і практики: банківської справи, менеджменту, маркетингу, міжнародної економіки, підприємництва та фінансів. Рекомендовано для іноземних студентів, а також для фахівців, які мають потребу в оволо...

Исиченко Ю.А., Калашник В.С., Свашенко А.А. Самоучитель украинского языка

 • формат djvu
 • размер 5.44 МБ
 • добавлен 03 мая 2010 г.
К.: Вища шк. , 1993. - 287 с. - Рос., укр. ISBN 5-11-004155-5 Ісіченко Ю. А. та інші Самовчитель української мови Пропонована авторами книжки система уроків послідовно i в доступній формі розкриває основи української фонетики й граматики, формує базисний словниковий запас, навички усного і писемного мовлення. Особливості мови, що вивчається, розглянуто у заставленні й протиставленні із відповідними особливостями спорідненої російської мови. Т...

Калінкін В.М., Шокотько Л.Є., Дворянчикова С.Є. та ін. Українська мова

Практикум
 • формат djvu
 • размер 940,67 КБ
 • добавлен 16 января 2014 г.
Методичні вказівки – Донецьк: ДонНМУ, 2009. – 176 с. Вказівки розвивають у студентів навички української фонетики та граматики, які допоможуть їм у подальшому читати тексти побутового та фахового характеру та вчитися розуміти спеціальну медичну літературу. Розроблені теми знайомлять із фонетичними особливостями української мови у порівнянні з російською, базовим граматичним матеріалом, впроваджує мовленнєві конструкції. Завдання передбачають кор...

Карікова Н.М. Завдання та вправи з навчальної дисципліни Українська мова (за професійним спрямуванням) для іноземних студентів усіх напрямів підготовки денної форми навчання

 • формат pdf
 • размер 550,14 КБ
 • добавлен 08 октября 2013 г.
Навчальне видання/ – Харків: Вид. ХНЕУ, 2013. – 48 с. (Укр. мов.) Призначено для вивчення української мови іноземними студентами, які вже мають базовий рівень знань із російської мови. Вміщено тексти на економічно-правову тематику, а також спеціально підібрані завдання і вправи, систематичне виконання яких допоможе іноземним студентам підготуватися до складання іспиту з даної навчальної дисципліни. Рекомендовано для іноземних студентів усіх напря...

Карпова С.А., Расходчикова Л.Є. (уклад.) Самостійні роботи з української мови для студентів-іноземців підготовчого відділення

Практикум
 • формат pdf
 • размер 262,85 КБ
 • добавлен 11 ноября 2016 г.
Посібник. — Одеса: ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2008. — 44 с. Посібник призначено для перевірки теоретичних знань і практичних умінь студентів-іноземців з граматики української мови. Завдання , пропоновані у посібнику, розроблено відповідно до прграми курсу з української мови як іноземної для студентів, які навчаются на підготовчому відділення для іноземних громадян. Піосібник складається з 20 самостійних робіт. Лексіко-граматичний матеріал даного посі...

Клочко В.І., Кирилащук С.А., Абрамчук І.В., Дода А.Ф. Посібник для довузівської підготовки іноземних слухачів. Частина 2

 • формат djvu
 • размер 1,48 МБ
 • добавлен 14 февраля 2017 г.
Навчальний посібник. – Вінниця: ВНТУ, 2009. —100 с. У посібник включені завдання різної складності, які розраховані як для аудиторної, так і для самостійної роботи. Під час добору вправ і завдань враховувалися знання української мови студентами-іноземцями на кожному етапі навчання.

Колісник Г.М. Вживання дієслівних форм

Практикум
 • формат pdf
 • размер 1,24 МБ
 • добавлен 28 сентября 2016 г.
Методичні вказівки. – Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2014. – 38 с. Пропонована методична розробка призначена для аудиторної та самостійної роботи студентів-іноземців усіх спеціальностей ІІ курсу під час вивчення дисципліни «Українська мова як іноземна». Посібник містить перелік усіх моделей утворення теперішнього часу дієслів української мови, а також базові схеми утворення всіх часових форм. У кінці розробки додано стислий словник дієслів із вказі...

Колісник Г.М. Комунікативні конструкції. Дієслово. Середній рівень

Практикум
 • формат pdf
 • размер 445,83 КБ
 • добавлен 23 октября 2016 г.
Методичні вказівки – Дніпропетровськ: Державний вищий навчальний заклад Український державний хіміко-технологічний університет, 2014. – 33 с. Пропонований навчальний посібник призначена для аудиторної та самостійної роботи студентів-іноземців усіх спеціальностей ІІ курсу під час вивчення дисципліни «Українська мова як іноземна». Посібник містить найбільш часто вживані в науковому стилі комунікативні моделі дієслівних словосполучень і конструкцій...

Колісник Г.М. Особливості комунікативних конструкцій у текстах професійної тематики (Дієслово)

Практикум
 • формат pdf
 • размер 534,58 КБ
 • добавлен 26 октября 2016 г.
Методичні вказівки. – Дніпропетровськ: Державний вищий навчальний заклад Український державний хіміко-технологічний університет, 2013. – 26 с. Пропонований навчальний посібник призначена для аудиторної та самостійної роботи студентів-іноземців усіх спеціальностей І курсу під час вивчення дисципліни «Українська мова як іноземна». Посібник містить базові комунікативні моделі дієслівних словосполучень, перелік найбільш вживаних дієслів, схеми грамат...

Коньок О.П. Українська мова. Навчальні матеріали для студентів - іноземців 1-го курсу

 • формат doc
 • размер 349,67 КБ
 • добавлен 06 мая 2013 г.
Навчальний посібник . / О.П. Коньок. - Суми: СумДУ, 2009. - 103 с. Пропоновані матеріали адресовані студентам - іноземцям 1-го курсу технічного профілю навчання. Основна мета даного видання – розвиток мовленнєвих навичок та вмінь студентів, необхідних для сприйняття, репродукування та продукування текстів з фахових дисциплін в усній і письмовій формі українською мовою. Комплекс завдань до кожної з тем спрямований на відпрацювання граматичних і м...

Корженко В.Я., Абрамчук О.В., Горчинська Л.В. Спілкуємося українською. Країнознавство

 • формат pdf
 • размер 1,73 МБ
 • добавлен 25 октября 2012 г.
Вінниця: ВНТУ, 2010. — 87 c. На укр. языке. Посібник для студентів-іноземців. Матеріал посібника містить навчальні тексти, лексико-граматичні та мовленнєві конструкції, необхідні для навчальної діяльності та спілкування в побуті; культурній, науково-навчальній та соціальній сферах. Запропоновані тексти допоможуть студентам-іноземцям ознайомитися з найцікавішими традиціями та звичаями українського народу, збагатити словниковий запас, набути певног...

Корженко В.Я., Азарова Л. Є. Основи економічної теорії на заняттях української мови

 • формат pdf
 • размер 1,50 МБ
 • добавлен 24 декабря 2013 г.
Навчальний посібник. - Вінниця: ВНТУ, 2010. – 79 с. Навчальний посібник розрахований на студентів-іноземців, які вивчають основи економічної теорії. Матеріали посібника орієнтовані на активізацію мовленнєвої діяльності студентів-іноземців I курсу у навчально-професійній сфері. Комунікативно-спрямовані завдання сприяють засвоєнню нової лексики та синтаксичних конструкцій, збагачують словниковий запас студентів. Предмет економічної теорії Матеріал...

Краєвська Г.П., Дудник О.М., Кукуруза Ю.В. Основи медичної термінології

 • формат pdf
 • размер 988,35 КБ
 • добавлен 29 декабря 2016 г.
Навчальний посібник. — Вінниця: Вінницький національний медичний університе ім. М. І. Пирогова, 2013. — 32 с. Навчальний посібник адресовано студентам-іноземцям, що вивчають українську мову. Мета посібника – ознайомити студентів з медичними термінами, удосконалювати рівень навчально-професійного спілкування в умовах мовного середовища, формувати навички усного і писемного висловлювання на медичну тематику, розвивати навики зв’язного монологічного...

Краєвська Г.П., Дудник, О.М., Крижанівська Н.С. Вивчаємо граматику української мови

 • формат pdf
 • размер 875,38 КБ
 • добавлен 03 января 2017 г.
Навчальний посібник. – Вінниця: Вінницький національний медичний університе ім. М. І. Пирогова, 2011. – 45 с. Навчальний посібник адресований студентам-іноземцям ІІ курсу, що навчаються англійською мовою. Завдання посібника спрямовані на повторення та систематизацію вивченого за частинами мови. Звертається увага на відмінювання іменників, прикметників, займенників, числівників; докладно описані часові та видові особливості дієслів, система дієвід...

Кравцова Н.І. Контрольні роботи з української мови (поурочні). Частина I

 • формат pdf
 • размер 570,65 КБ
 • добавлен 17 марта 2016 г.
Для іноземних студентів підготовчого відділення. — Кривий Ріг: Видавничий центр КТУ, 2009. — 40 с. Дані контрольні роботи є доповненням до підручника «Вивчаємо українську», виданого у Львові. Вони дають можливість перевіряти періодично після вивчення кожного з двадцяти уроків частини І вказаного підручника, як іноземні студенти володіють лексико-граматичним матеріалом. Студентам пропонується також написати диктант або міні-твір. Контрольні роботи...

Кравцова Н.І. Читаємо українською. Тексти для самостійної роботи з української мови для іноземних студентів підготовчого відділення. Бібліотечка студента-іноземця

Практикум
 • формат pdf
 • размер 596,92 КБ
 • добавлен 10 июля 2013 г.
Навчальне видання. /– Кривий Ріг: Видавничий центр КТУ, 2012.– 28с. Методичні вказівки призначено для самостійного читання адаптованих текстів іноземними студентами. Тексти відбиралися та оброблялися з урахуванням вимог «Навчальних планів та програм з довузівської підготовки іноземних громадян» (2003 р.). Методичні вказівки складаються з трьох розділів та містять 19 адаптованих сюжетних текстів для читання, передтекстовий українсько-французький...

Ліпатова М.В., Царук А.П. Методичні вказівки до текстів із країнознавства

Практикум
 • формат pdf
 • размер 459,43 КБ
 • добавлен 22 октября 2016 г.
Методичні вказівки. – Кіровоград : КНТУ, 2013. – 39 с. Методичні вказівки призначені для студентів-іноземців першого року навчання. Мета вказівок – допомогти опанувати країнознавчі терміни на матеріалі текстів для читання, передтекстові завдання до яких знімають можливі ускладнення сприйняття лексико-граматичних конструкцій. Післятекстові завдання слугують для перевірки розуміння прочитаного та закріплення граматичних навичок і вміння виокремлюва...

Лебович В., Осипова И. Доброго дня, Україно!

 • формат pdf
 • размер 26.36 МБ
 • добавлен 01 апреля 2011 г.
М: "B?lcs?sz Konzorcium", Будапешт, 2006 г. 355 стр.SBN 963 9704 41 5 Це підручник з вивчення української мови як іноземної, який видано на кафедрі східнослов’янської та балтійської філології Будапештського університету ім. Лоранда Етвеша. Підручник розрахований на різні за віком категорії іноземців, які мають намір вивчити українську мову у межах початкового курсу. Підготували його до друку лінгвісти університету Вікторія Лебович та Ірина Осип...

Лесная Г. Учебник украинского языка. Уровень А1

 • формат pdf
 • размер 59,46 МБ
 • добавлен 18 декабря 2015 г.
М.: МГИМО, 2010. — 125 с. — ISBN 978-5-9228-0598-8 Данный учебник ориентирован на начинающих изучение украинского языка. Его цель состоит в формировании у студентов прочных артикуляционных и интонационных навыков, усвоении ими основ нормативного курса грамматики и лексического минимума, а также в обучении чтению художественной литературы и в развитии навыков речевой коммуникации. Разработанная автором методика преподавания украинского языка как и...

Лесная Г.М. Украинский язык для стран СНГ

 • формат pdf
 • размер 163,18 МБ
 • добавлен 10 декабря 2015 г.
2010, РГГУ. 368 с. Данный учебник ориентирован на начальный уровень изучения украинского языка как иностранного. Он состоит из двух разделов: «Вводно-фонетический курс» (10 уроков) и «Основной курс» (15 уроков). Его цель – формирование у учащихся прочных артикуляционных и интонационных навыков, усвоение ими основ нормативного курса грамматики, лексического минимума, а также развитие навыков речевой коммуникации и обучение чтению художественной ли...

Лесная Г.М. Учебник украинского языка. Уровень А1

 • формат pdf
 • размер 34,13 МБ
 • добавлен 15 ноября 2015 г.
2010, МГИМО. 119 с. Данный учебник ориентирован на начинающих изучение украинского языка. Его цель состоит в формировании у студентов прочных артикуляционных и интонационных навыков, усвоении ими основ нормативного курса грамматики и лексического минимума, а также в обучении чтению художественной литературы и в развитии навыков речевой коммуникации. Разработанная автором методика преподавания украинского языка как иностранного не имеет аналогов,...

Лисенко Н.О., Кривко Р.М., Світлична Є. І., Цапко Т.П. Українська мова для іноземних студентів

 • формат pdf
 • размер 5.64 МБ
 • добавлен 17 декабря 2011 г.
Издательство: Центр учбової літератури Год: 2010 Страниц: 240 ISBN: 978-611-01-0006-9 Язык: Украинский Посібник повністю відповідає вимогам програми, рекомендованої Міністерством освіти і науки України. Містить фонетичний та лексичний матеріал, відомості з граматики української мови, сталі висловлювання мовного етикету, багатомовний словник. Основні теоретичні матеріали наведені українською, французькою та англійською мовами. Посібник відрізняєть...

Маковій М.Г. Граматика української мови в таблицях

 • формат djvu
 • размер 126,47 КБ
 • добавлен 23 января 2014 г.
Посібник . – К.: КНУБА, 2012. – 24 с. Запропоновані граматичні таблиці допоможуть студентам-іноземцям вдосконалити знання з української мови. Призначено для студентів-іноземців усіх спеціальностей, які навчаються за напрямом підготовки 6.060101 Будівництво. Пропоноване видання призначено для практичних занять з іноземними студентами всіх спеціальностей, які оволоділи базовою практичною граматикою української мови, й складається з 29 граматичних т...

Малюкова О.Ю. Методичні вказівки та контрольні роботи з української мови

Практикум
 • формат doc
 • размер 17,95 КБ
 • добавлен 30 октября 2013 г.
Харків: ХНАМГ, 2005. — 16 с. Ці методичні вказівки призначені для студентів з країн близького зарубіжжя, що не вивчали українську мову у середніх навчальних закладах. Їх укладено з метою проведення поточного контролю за рівнем засвоєння студентами норм української граматики й орфографії та набуття навичок укладання окремих документів, розгляд яких передбачено програмою курсу з ділової української мови для початківців.

Маляренко О.А., Шевцова А.В. Збірник текстів для читання з української мови. Читаємо українською для студентів-іноземців підготовчого відділення

 • формат doc
 • размер 1,40 МБ
 • добавлен 01 апреля 2016 г.
Навчальний посібник. — Суми: СумДУ, 2007. — 75 с. Збірник текстів для читання адресований іноземним студентам, які вивчають українську мову на підготовчому відділенні або на 1-2-му курсах основних факультетів. До збірника увійшли тексти з різноманітною тематикою та такі, що відзначаються країнознавчим потенціалом, цікаві за сюжетом. Тексти дають можливість познайомити студентів з лексикою різних мовленнєвих ситуацій, а також закріпити засвоєння м...

Мацко О.О., Стратійчук Н.С., Ткаченко Л.А. Основи фахового мовлення. Лікар і пацієнт

 • формат pdf
 • размер 985,11 КБ
 • добавлен 04 января 2017 г.
Навчальний посібник. – Вінниця: Вінницький національний медичний університе ім. М.І. Пирогова, 2014. – 63 с. Навчальний посібник призначений для студентів-іноземців, які навчаються в медичному університеті. Мета посібника – розвиток комунікативних умінь студентів, навичок читання, письма, говоріння, уміння будувати власне висловлювання, а також засвоєння лексики професійної сфери. Посібник може бути використаний як для роботи під керівництвом вик...

Мельниковa В.О. Методичні вказівки до практичних занять з курсу „Українська мова як іноземна для слухачів-іноземців підготовчого відділення факультету довузівської підготовки ІДППО НУВГП

Практикум
 • формат pdf
 • размер 743,82 КБ
 • добавлен 28 сентября 2013 г.
Навчальне видання/ – Рівне: НУВГП, 2006, – 92 стор. Пропоновані методичні вказівки – частина навчального комплексу посібника "Вивчаємо українську" для іноземних студентів. Лексичний матеріал підпорядковано мовному та граматичному з урахуванням комунікативних потреб студентів-іноземців на початковому етапі вивчення української мови. Метою курсу „Українська мова як іноземна для студентів-іноземців є опанування необхідних знань з найважливіших розд...

Моргунова Н.С., Резван О.О. Мова для всіх. Частина I

 • формат pdf
 • размер 3,60 МБ
 • добавлен 05 октября 2015 г.
Навчальний посібник. –Харків, ХНАДУ, 2006. – 82 с. ISBN 978-966-303-118-7 Навчальний посібник з української мови для іноземних студентів підготовчого факультету. Призначено для використання на початковому етапі навчання української мови як іноземної на підготовчих факультетах ВНЗ України, а також може бути використано для різних форм курсового навчання. Навчальний посібник складається з початково-фонетичного курсу та українсько-російсько-англо-к...

Моргунова Н.С., Резван О.О. Мова для всіх. Частина II

 • формат pdf
 • размер 3,56 МБ
 • добавлен 24 сентября 2015 г.
Навчальний посібник. –Харків, ХНАДУ, 2007. – 113 с. ISBN – 966-303-118-2 Навчальний посібник з української мови для іноземних студентів підготовчого факультету. Призначений для використання на початковому етапі навчання української мови як іноземної на підготовчих факультетах вузів України, а також може бути використаний для різних форм курсового навчання. Навчальний посібник „Мова для всіх. Частина II призначений для використання на початковом...

Нечуй-Левицький І. Кайдашева сім'я. Украинский язык с И. Нечуй-Левицким

 • формат pdf
 • размер 2,97 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
517 стор. Метод чтения Ильи Франка. Повесть адаптировал Андрей Литвин. Повесть «Семья Кайдашей» - яркий образец реалистичной социально-бытовой повести, в которой на материале повседневной жизни крестьянства раскрываются характерные черты нрава украинского народа. Повесть «Семья Кайдашей» написана Иваном Нечуем-Левицким свыше 100 лет назад. Но найдутся ли и сегодня безразличные к семейным страстям, которые раз за разом взрываются в борьбе за семей...

Огієнко І. (Митрополит Ілларіон). Навчаймо дітей своїх української мови!

 • формат djvu
 • размер 416,16 КБ
 • добавлен 26 августа 2012 г.
Вінніпег: Видає "Віра й культура", християнська бібліотечка, ч.2, 1961. - 65 с. Проповіді, серед яких "Бережімо українські звичаї", "Любімо свій український народ!", "Бережімо свою українську мову", "Батьки обов'язані навчати своїх дітей української мови", "Без знання української мови українцем не будеш" та ін.

Огієнко І. (Митрополит Ілларіон). Навчаймо дітей своїх української мови!

 • формат pdf
 • размер 1,69 МБ
 • добавлен 15 сентября 2012 г.
Вінніпег: Видає "Віра й культура", християнська бібліотечка, ч.2, 1961. - 65 с. Проповіді, серед яких "Бережімо українські звичаї", "Любімо свій український народ!", "Бережімо свою українську мову", "Батьки обов'язані навчати своїх дітей української мови", "Без знання української мови українцем не будеш" та ін.

Павловська Г.В. Українська мова

 • формат pdf
 • размер 927,64 КБ
 • добавлен 27 июля 2013 г.
Навчально-методичне видання./ – Київ: КНУБА, 2009. – 61с. Завдання для іноземних студентів I курсу інженерних спеціальностей. Містять завдання з української мови, які допоможуть студентам-іноземцям ознайомитися з історією й традиціями України та культурою інших країн, а також оволодіти науковою термінологією зі спеціальних дисциплін. Завдання з української мови призначені для практичних занять зі студентами-іноземцями I курсу інженерних спеціал...

Павловська Г.В. Українська мова

 • формат pdf
 • размер 482,85 КБ
 • добавлен 09 августа 2013 г.
Навчально-методичне видання./– Київ: КНУБА. 2006 – 52 с. Навчальні завдання для іноземних студентів II курсу будівельного факультету. Запропоновані навчальні завдання з української мови допоможуть студентам-іноземцям оволодіти науковою термінологією, сприймати лекції зі спеціальних дисциплін, поглибити практичні навички грамотного письма. У посібнику запропоновані вправи з української мови на матеріалі текстів зі спеціальних дисциплін, що викла...

Палінська О. Крок-2

 • формат pdf
 • размер 138,27 МБ
 • добавлен 06 марта 2015 г.
Учебник украинского языка среднего уровня (В1) для иностранцев, книга для студента. Львов, "Дон Боско", 2014, 158 с. Материал разделён на 10 тематических модулей, в каждом из которых развиваются навыки чтения, письма, говорения, слушания. После каждого модуля - контрольные упражнения. В конце учебника - ответы и тексты для аудирования. Кроме языка, студент также изучает культуру современной Украины.

Палінська О., Качала O. Автостопом по Україні. Українська мова як іноземна. Рівень С1

 • формат pdf
 • размер 75,12 МБ
 • добавлен 08 сентября 2016 г.
Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2014 . — 127 с. — ISBN: 978-617-607-608-7. Навчальний посібник «Автостопом по Україні» – аудіокнига з вправами, призначена для студентів, які володіють українською мовою на рівні С1 (рівень професійного володіння) відповідно до Загальноєвропейських рекомендацій стосовно мовної освіти. Структурно кожен урок у посібнику містить два блоки: вправи перед слуханням тексту та вправи після слухання тексту. Дотекстов...

Пащенко Н.І., Дятленко О.М., Скиб’юк С.І., Чілачава І.П. Українська мова. Синтаксис

 • формат djvu
 • размер 579,15 КБ
 • добавлен 03 февраля 2014 г.
Посібник. – К.: КНУБА, 2005. – 100 с. Завдання цього посібника Українська мова. Синтаксис. Правила вживання розділових знаків допомогти абітурієнтам (і студентам) якісно зміцнити навички грамотного письма, глибше засвоїти теоретичний матеріал, навчитися швидко й правильно аналізувати такі мовні явища, як речення, порядок слів у реченні, засоби вираження синтаксичних зв’язків; класифікація простих речень (двоскладні та односкладні); класифікація с...

Петров І.В. Інноваційні технології викладання російської та української мов як іноземних

Статья
 • формат doc
 • размер 27,87 КБ
 • добавлен 11 февраля 2014 г.
Харків, ХНУ, 2011. — 9 с. У статті розглядаються особливості викладання російської та української мов як іноземних на основному етапі навчання, аналізується проблема залучення інноваційних освітніх технологій до навчального процесу. В статье рассматриваются особенности преподавания русского и украинского языков как иностранных на основном этапе обучения, анализируется проблема привлечения инновационных образовательных технологий в учебный процесс...

Пустоварова Е.А. Методическое пособие по изучению украинского языка Трудности правописания для русскоязычных

 • формат pdf
 • размер 336,41 КБ
 • добавлен 12 апреля 2016 г.
Для студентов дневной формы обучения I курс. — Северодонецк: СТИ, 2004. — 33 с. В пособии приведены основные отличия фонетики и грамматики русского и украинского языка. Методическое пособие рассчитано на широкий круг читателей. Прежде всего, оно предназначается для тех, кто владея русским языком, желает изучить особенности правописания в украинском языке.

П’яст Н.Й., Андрікевич І.А. Методичні вказівки з курсу „Українська мова для іноземних студентів (початковий етап навчання). Завдання підвищеної складності

Практикум
 • формат pdf
 • размер 454,28 КБ
 • добавлен 01 января 2014 г.
Методичні вказівки. – Вінниця: ВНТУ, 2010. – 53 с. Методичні вказівки містять п’ятнадцять самостійних робіт для індивідуальної підготовки до олімпіад і мовних конкурсів іноземних студентів і три підсумкові контрольні роботи, кожна з яких складається із завдань різних рівнів складності. Виконання таких завдань допоможе викладачеві проконтролювати й краще підготувати студентів, а їм, у свою чергу, об’єктивно оцінити свої знання, індивідуально обра...

П’яст Н.Й., Стадній А.С., Радомська Л.А. Країнознавство

 • формат pdf
 • размер 973,75 КБ
 • добавлен 01 января 2014 г.
Навчальний посібник. – Вінниця: ВНТУ, 2011. – 112 с. Матеріали посібника мають практичне спрямування, сприяють виробленню стійких мовленнєвих умінь і навичок, удосконаленню комунікативних якостей мовлення студентів-іноземців, інтонаційної виразності. Пропонований дидактичний матеріал можна використовувати як з навчальною метою, так і для здійснення контролю за знання-ми. Навчальний посібник призначено для студентів-іноземців, які вивчають країноз...

Резван О.О. Навчальна програма з дисципліни Основи української і зарубіжної літератури для підготовки іноземних громадян за напрямом Підготовка до вступу до вищих навчальних закладів

Практикум
 • формат pdf
 • размер 365,70 КБ
 • добавлен 27 января 2015 г.
Методичні рекомендації. - Харків: ХНАДУ, 2015. -17с. Програму розраховано на іноземних студентів, що навчаються на факультеті підготовки іноземних громадян ХНАДУ за спеціальністю гуманітарного напрямку. Програмою передбачено 164 навчальних годин аудиторних занять відповідно до кількості годин навчального плану, з яких 20 — лекційних і 144 — практичних занять. Мета курсу «Українська і зарубіжна література» — ознайомити студентів-іноземців із найкр...

Рудэнка А.М., Валатоўская Н.А. Украінская мова для беларускамоўных

 • формат pdf
 • размер 707,91 КБ
 • добавлен 28 августа 2013 г.
Мн.: БДУ, 2012. — 95 с. Першапачтковая ўвага ў дапаможніку надаецца спецыфічным рысам украінскай мовы ў параўнанні з беларускай. Разглядаюцца асаблівасці ўкраінскай фанетыкі, марфалогіі, сінтаксісу; дададзены своесаблівыя характарыстыкі ўкраінскай лексікалогіі і фразеалогіі ў дачыненні да беларускай. У дадатках прыведзены некаторыя беларуска-ўкраінскія ілжэсябры перакладчыка (міжмоўныя амонімы), кароткія слоўнікі лінгвістычных тэрмінаў - украінск...

Стешин І.О., Юрчишин Т.В., Янкова Т.М. Ділова українська мова для іноземних студентів

 • формат pdf
 • размер 1,15 МБ
 • добавлен 16 ноября 2016 г.
Навчально-методичний посібник. — Тернопіль: Економічна думка ТНЕУ, 2013. — 227 с. Пропонований навчально-методичний посібник адресується іншомовним студентам, які оволоділи базовою практичною граматикою та лексикою української мови та бажають вдосконалити свої навички та вміння в актуальних ситуаціях ділового українського мовлення. Призначений як для роботи в аудиторії, так і для самостійної роботи вдома. Даний посібник сприятиме активізації кому...

Сюе Фань. Збірка українських пісень 薛范. 乌克兰歌曲选集

 • формат pdf
 • размер 14,54 МБ
 • добавлен 04 марта 2015 г.
北京:中国国际广播出版社,2010年. — 186页 ISBN 978-7-5078-3280-8 Китайський мистецтвознавець, музикант і перекладач Сюе Фань робить величезну справу, знайомлячи китайський народ з пісенним багатством світу, оскільки саме пісня — це найкоротший шлях до розуміння національною характеру. Пісня — це послання народу у вічність, це, кажучи сучасною мовою, своєрідний інформаційний привід, адже почувши перші акорди красивої пісні ми вже не можемо не досл...

Тараненко В.В., Солодова Л.Є., Доценко Т.Г. Харків. Перші кроки

 • формат pdf
 • размер 7,89 МБ
 • добавлен 04 октября 2016 г.
Навчальний посібник. – Харків: Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2011. – 140 с. Навчальний посібник “Харків. Перші кроки” призначений для іноземних студентів, які навчаються на підготовчих факультетах вищих навчальних закладів України , а також на короткострокових мовних ку-рсах. Мета посібника – підготувати студентів до сприйняття змісту екскурсій Харковом, надати країнознавчу інформацію про місто, розширити лексичний...

Терлак З., Сербенська О. Украинский язык для начинающих

 • формат djvu
 • размер 1,86 МБ
 • добавлен 05 мая 2013 г.
Львов: 1999. - 264 с. Предлагаемое пособие поможет внимательному читателю ознакомиться с фонетической структурой украинского языка, познать особенности его грамматической системы, овладеть определенным запасом слов и фразеологических оборотов. Оно может быть использовано для дальнейшего совершенствования знаний, для выработки навыков овладения украинской речью. Книга рассчитана на тех, кто знает русский язык в объеме средней школы и для кого изуч...

Терлак З., Сербеньска О. Украинский язык для начинающих

 • формат pdf
 • размер 1.34 МБ
 • добавлен 12 января 2009 г.
Изд. 2е, доп. - Львов: Свит, 1999 г. - 267 с. Предлагаемое пособие поможет внимательному читателю ознакомиться с фонетической структурой украинского языка, познать особенности его грамматической системы, овладеть определенным запасом слов и фразеологических оборотов. Оно может быть использовано для дальнейшего совершенствования знаний, для выработки навыков овладения украинской речью. Книга рассчитана на тех, кто знает русский язык в объеме сред...

Тищенко Л.Т., Дудник О.М. Вступний фонетико-граматичний курс

 • формат pdf
 • размер 1,09 МБ
 • добавлен 29 ноября 2016 г.
Навчальний посібник. – Вінниця: Вінницький національний медичний університе ім. М. І. Пирогова, 2011. – 66 с. Навчальний посібник адресований студентам-іноземцям, що починають вивчати українську мову. Головна мета „Вступного фонетико-граматичного курсу” – вироблення і розвиток фонетичних навичок, формування мовленнєвих та елементарних граматичних навиків та вмінь. Мовний матеріал забезпечить спілкування іноземних студентів у певних ситуаціях побу...

Царук А.П. Методичні вказівки з української мови

Практикум
 • формат pdf
 • размер 447,62 КБ
 • добавлен 03 ноября 2016 г.
Методичні вказівки. – Кіровоград: Кіровоградський національний технічний університет, 2013. – 60 с. Методичні вказівки призначені для студентів-іноземців 1–2 курсів, які навчаються за програмою спеціальності автомобільний транспорт. Мета вказівок – допомогти опанувати терміни та лексико-граматичні конструкції за фахом. Методичні вказівки містять тексти для читання, передтекстові завдання до яких знімають можливі ускладнення сприймання матеріалу....

Царук А.П. Методичні вказівки з української мови

Практикум
 • формат pdf
 • размер 348,15 КБ
 • добавлен 18 октября 2016 г.
Методичні вказівки – Кіровоград: КНТУ, 2011. – 39 с. Методичні вказівки призначені для студентів-іноземців 1–2 курсів, які навчаються за програмою спеціальностей будівництво, промислове будівництво. Мета вказівок – полегшити іноземним студен-там опанування лексико-семантичного матеріалу на лекціях та практичних заняттях за фахом. Методичні вказівки містять тексти для вивчального читання, передтекстові завдання до яких знімають можливі ускладненн...

Царук А.П. Навчальні завдання з української мови

Практикум
 • формат pdf
 • размер 341,61 КБ
 • добавлен 21 октября 2016 г.
Методичні вказівки. – Кіровоград: КНТУ, 2013. – 36 с. Навчальні завдання для студентів-іноземців 1-3 курсів, які навчаються за програмою спеціальностей комп’ютерна інженерія, системна інженерія. Навчальні завдання містять тексти для ознайомчого, вивчаючого та реферативного читання, знайомить із різними жанрами науково-технічної інформації. Мета даних методичних вказівок – полегшити іноземним студентам опанування матеріалу на лекціях та практични...

Чумак В.В., Чумак О.Г. Українська мова як іноземна у системі кредитно-модульного навчання

 • формат djvu
 • размер 31,66 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Навчальний посібник. ─ К.: Знання, 2011 . ─ 631 с. ─ ISBN 978-966-346-793-1 У пропонованому навчальному посібнику подано вправи та завдання з практичного курсу української мови, в яких враховується специфіка кредитно-модульної системи навчання як моделі організації навчального процесу у вищій школі України. Для студентів-іноземців, що опанували елементарно-базовий рівень російської мови, студентів гуманітарних вищих навчальних закладів та виклад...

Шевченко І.М. Навчальні матеріали з наукового стилю мовлення для студентів - іноземців підготовчого відділення (технічний профіль)

 • формат pdf
 • размер 1,15 МБ
 • добавлен 12 июля 2013 г.
/ - Суми: Вид-во СумДУ, 2010. - 107 с. Пропоновані навчальні матеріали є складовою частиною комплексу для іноземних студентів, які вивчають українську мову з метою здобуття освіти у вищих навчальних закладах України. Зміст лексичного і граматичного матеріалу відповідає вимогам програми першого етапу навчання.

Юзвяк Ірина. Аудіювання як активний вид мовленнєвої діяльності під час вивчення української мови як іноземної

Статья
 • формат pdf
 • размер 533,04 КБ
 • добавлен 29 сентября 2012 г.
Стаття. — Джерело: Теорія і практика викладання української мови як іноземної. — 2009, — Вип.4. — С. 248–255. Висвітлено проблеми аудіювання як активного виду мовленнєвої діяльності під час вивчення української мови як іноземної в технічних закладах. Аудіювання для студентів-нефілологів варто розглядати як додаткову навчальну дисципліну, яка має на меті допомогти студентові-іноземцеві оволодіти його основною спеціальністю. У статті розглянуто фак...

Ющук И.Ф. Курс ускоренного обучения украинскому языку: 30 занятий

 • формат pdf
 • размер 1,42 МБ
 • добавлен 08 мая 2016 г.
Київ: "Боривітер", 1994. - 208 с. - ISBN 5-7707-0333-4. Іван Ющук - Курс прискореного вивчення української мови В пособии доходчиво изложены основные особенности украинского языка в сопоставлении с русским. Предусмотрены различные упражнения, способствующие быстрому овладению украинским языком. Рассчитано на слушателей курса украинского языка в воскресных школах, а также на тех, кто изучает украинский язык самостоятельно. У посібнику доступно ви...

Ющук И.Ф. Украинский язык для начинающих

 • формат djvu
 • размер 787.11 КБ
 • добавлен 07 февраля 2010 г.
Украинский язык для начинающих: (Учеб. пос. )-К.: "Просвіта", 1992. -88с. В пособии сжато изложены основные особености фонетики, правописания, словарного состава и грамматики украинского языка в сопоставлении с русским. Предусмотрены упражнения, способствующие практическому овладению украинским языком, а также приводится словар наиболее употребляемых воинских терминов.

Ярошевич І.А. Українська мова як іноземна. Фонетико-орфографічний курс

Практикум
 • формат pdf
 • размер 618,91 КБ
 • добавлен 25 августа 2015 г.
Методичні рекомендації. - Київ.: КНЕУ, 2012. – 64 с. Методичні поради та завдання для самостійної роботи студентів-економістів із близького зарубіжжя. У навчальному виданні зосереджено увагу на особливостях планування самостійної роботи студентів-економістів із близького зарубіжжя і контролю за її виконанням над опрацюванням розділу «Фонетика. Орфоепія. Графіка. Орфографія» відповідно до навчального плану вивчення курсу «Сучасна українська літера...

Bekh О., Dingley J. Teach yourself Ukrainian

 • формат pdf
 • размер 52.32 МБ
 • добавлен 22 марта 2011 г.
Мова: українська, англійська (обох приблизно порівну) Видавництво: McGraw-Hill, 2003. Кількість сторінок: 299 Опис: Невеликий, компактний, зате місткий навчальний посібник з української мови для іноземців. Інформація подана практично, сприймається легко.

Franko Roma. Ukrainian for Speakers of English

 • формат pdf
 • размер 22.34 МБ
 • добавлен 22 июля 2014 г.
Украинский для говорящих на английском Учебное пособие. — Издатель: Detselig Enterprises. — 429+220+ 174 pp. — ISBN 1-55059-095-2, 1-55059-097-9, 1-55059-096-0. Это полный курс украинского языка для владеющих английским языком, который состоит из 3 частей: Text (Учебник), Written exercises (Письменные упражнения) и Oral exercises (Устные упражнения). Ukrainian for Speakers of English is intended for individuals who have no knowledge of Ukrainian,...

Peace Corps. Survival Ukrainian

 • формат pdf
 • размер 483,35 КБ
 • добавлен 28 мая 2015 г.
Peace Corps, 2006. — 23 pages. Базовый курс украинского языка, разработанный для добровольцев Корпуса Мира США. В курсе представлены 20 уроков.

Peace Corps. Survival Ukrainian

 • формат audio
 • размер 53,72 МБ
 • добавлен 24 мая 2015 г.
Peace Corps, 2006. MP3 / 127 kb/s / mono Базовый курс украинского языка, разработанный для добровольцев Корпуса Мира США. В курсе представлены 19 звукозаписей.

Press І., Pugh S. Colloquial Ukrainian

 • формат djvu, mp3
 • размер 83.64 МБ
 • добавлен 22 марта 2011 г.
Мова: англійська. Опис: Книга Colloquial Ukrainan (дослівний переклад: "Розмовна українська") книга для вивчення української як іноземної мови. В книзі 20 тематичних розділів з різних галузей життя, окрім них додаткові розділи як, до прикладу "Граматика" чи "Короткий словничок УК-ЕН, ЕН-УК". Додатково аудіоматеріали. Заанґажовуйте своїх друзів з цілого світу до науки української ! Видавництво: Routhledge, 1994. Формат: DjVu. Формат: MP3 (96 kb/s)...

Pugh S.M., Press I. Ukrainian: A Comprehensive Grammar

 • формат djvu
 • размер 13.54 МБ
 • добавлен 31 июля 2011 г.
Ukrainian: A Comprehensive Grammar / S.M. Pugh and I. Press. - London - New York, 2005. Contents. Preface. Introduction. Sounds and spelling. The noun. The adjective. The pronoun. The numeral. The verb. The adverb and adverbial constructions. The conjunction. Notes. Selected bibliography and references. Index.

TalkNow! Учите украинский. Уровень для начинающих. Part 1

software
 • формат iso
 • размер 100 МБ
 • добавлен 07 апреля 2011 г.
Курс от ETI из серии "TalkNow" - "Начните говорить прямо сейчас". Программа разработана для всех, кому необходимо овладеть основами языка в кратчайшие сроки без систематических занятий. Вы заметите прогресс уже после нескольких обращений к этому диску, а также убедитесь, насколько захватывающим может быть обучение языку. Курс включает базовый набор слов и устойчивых словосочетаний, встречающихся в повседневных ситуациях. Материал разбит на темы:...

TalkNow! Учите украинский. Уровень для начинающих. Part 2

software
 • формат iso
 • размер 100 МБ
 • добавлен 07 апреля 2011 г.
Курс от ETI из серии "TalkNow" - "Начните говорить прямо сейчас". Программа разработана для всех, кому необходимо овладеть основами языка в кратчайшие сроки без систематических занятий. Вы заметите прогресс уже после нескольких обращений к этому диску, а также убедитесь, насколько захватывающим может быть обучение языку. Курс включает базовый набор слов и устойчивых словосочетаний, встречающихся в повседневных ситуациях. Материал разбит на темы:...

TalkNow! Учите украинский. Уровень для начинающих. Part 3

software
 • формат iso
 • размер 100 МБ
 • добавлен 07 апреля 2011 г.
Курс от ETI из серии "TalkNow" - "Начните говорить прямо сейчас". Программа разработана для всех, кому необходимо овладеть основами языка в кратчайшие сроки без систематических занятий. Вы заметите прогресс уже после нескольких обращений к этому диску, а также убедитесь, насколько захватывающим может быть обучение языку. Курс включает базовый набор слов и устойчивых словосочетаний, встречающихся в повседневных ситуациях. Материал разбит на темы:...

TalkNow! Учите украинский. Уровень для начинающих. Part 4

software
 • формат iso
 • размер 39.88 МБ
 • добавлен 07 апреля 2011 г.
Курс от ETI из серии "TalkNow" - "Начните говорить прямо сейчас". Программа разработана для всех, кому необходимо овладеть основами языка в кратчайшие сроки без систематических занятий. Вы заметите прогресс уже после нескольких обращений к этому диску, а также убедитесь, насколько захватывающим может быть обучение языку. Курс включает базовый набор слов и устойчивых словосочетаний, встречающихся в повседневных ситуациях. Материал разбит на темы:...

Verba G., Guzman Tirado R. Ucraniano Para Españoles. Українська мова для іспанців

 • формат pdf
 • размер 4,88 МБ
 • добавлен 05 июля 2012 г.
Вид-во: Centro de Linguistica Aplicada Atenea Рік: 2007 ISBN13: 9788495855695 ISBN10: 8495855690 Сторінок: 288 [276] Frases útiles y cotidianas con su pronunciación y agrupadas por situaciones (en la ciudad, el tiempo, en el locutorio, de compras, en el médico, viajes, un accidente, la familia, en la escuela, profesiones, en el trabajo, la casa). Полезные фразы и повседневную с произношением и сгруппированы ситуации (в город, время в салон, маг...