Зарубежная художественная литература
  • формат pdf
  • размер 37,25 МБ
  • добавлен 16 августа 2015 г.
Tirta Mark. Mitologjia ndёr shqiptarё
Tiranё: Shtypshkronja "Mësonjëtorja", 2004. — 452 p.
Тирта Марк. Мифология албанского народа (на алб. яз.)
Pёrmbajtja:
Veshtrim i pergjithshem.
Histori e mitologjise shqiptare.
Kulte te natyres.
Kulti i gurit dhe i shpellave.
Qenie mitike, demone.
Gjarpri ne mitologji.
Kulte te jetes familjare.
Vdekja ne rite e besime.
Kulte te bujqesise e te blegtorise.
Rite kalendarike.
Kulte ne mjeshteri e zeje.
Kulti i numrave.