Периодика по психологии
 • формат pdf
 • размер 1,53 МБ
 • добавлен 03 июня 2012 г.
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія Психологія. Педагогіка. Соціальна робота 2011 №02(02)
Наукове видання - Київ : Київський університет, 2011. – 82 c.
Включено до переліку наукових фахових видань України (Постанова Президії ВАК України № 1-05/7 від 09.06. 1999 р.)
Наведено результати теоретичних, прикладних і науково-експериментальних досліджень з актуальних питань психології, педагогіки та соціальної роботи.
Для науковців, викладачів, соціальних працівників, практичних психологів, студентів.
Зміст
Маноха І.
Розгортання буттєвого потенціалу особистості: психологічні засоби творення "індивідуальної історії"
Швалб Ю.
Особистісні підстави стилю управління
Фомічова В.
Соціальні уявлення в міфологічній свідомості
Юрчинська Г.
Детермінанти здатності особистості до інтимних стосунків
Щербина Л.
Філософське вчення Г. Сковороди як складова методології діаналізу
Кириленко Т., Льошенко О.
Теоретичний та емпіричний аспекти дослідження емоційної компетентності особистості
Васьківська С.
Походження невротичних рис особистості.
Заболотна В.
Психологічні виміри когнітивних структур організаційної етики
Булатевич Н.
Особливості формування сенсорного досвіду в пренатальний період
Бреусенко-Кузнецов О.
Філософсько-психологічна теорія особистості Л. П. Карсавіна
Погорільська Н.
Самоставлення як чинник психологічної адаптації матерів дітей
з обмеженими можливостями
Заіка В.
Ініціювання особистісних трансформацій людини в умовах подолання нею кризових станів
Кожанова М.
Психологічні особливості прояву когнітивних конфліктів
у процесі професійного самовизначення лікарів-хірургів
Льошенко О.
Емоційний інтелект та емоційна компетентність: проблеми співвідношення
Мельник Н.
Зв'язок особливостей прийняття власної агресивності
з гендерними ролями військовослужбовців – чоловіків і жінок
Невідома Я.
Соціальний статус: сутність, структура та чинники детермінації
Корнієнко О.
Становлення медико-психологічних поглядів мислителів Європи XVII-XVIII століть
Педагогіка
Лещенко М.
Біографічні методи у дискурсі освітніх практик наративу
Тадеєв П.
Методологічні засади навчання обдарованих школярів у США
Третьякова Ю.
Застосування технологій дистанційного навчання для підвищення якості
засвоєння навчального матеріалу
Марушкевич А.
Організація навчальної діяльності студентів у сучасних умовах
розвитку українського суспільства
Жорнова О.
Досвід перебування в іншому повсякденні як чинник суб'єктного формування студентів

Соціальна робота
Максимова Н.
Психологічні аспекти соціальної роботи з профілактики насильства в родині
Похожие разделы
 1. Академическая и специальная литература
 2. Биологические дисциплины
 3. Периодика по биологическим дисциплинам
 4. Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. Біологія
 1. Академическая и специальная литература
 2. Военные дисциплины
 3. Периодика по военным дисциплинам
 4. Вісник КНУ ім.Т.Шевченка. Військово-спеціальні науки
 1. Академическая и специальная литература
 2. Геологические науки и горное дело
 3. Горно-геологическая периодика
 4. Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. Геологія
 1. Академическая и специальная литература
 2. Журналистика
 3. Периодика по журналистике
 4. Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. Журналістика
 1. Академическая и специальная литература
 2. Информатика и вычислительная техника
 3. Периодика по информатике и вычислительной технике
 4. Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. Кібернетика
 1. Академическая и специальная литература
 2. Исторические дисциплины
 3. Периодика по историческим дисциплинам
 4. Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. Історія
 1. Академическая и специальная литература
 2. Исторические дисциплины
 3. Периодика по историческим дисциплинам
 4. Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. Українознавство
 1. Академическая и специальная литература
 2. Науки о Земле
 3. Периодика наук о Земле
 4. Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. Географія
 1. Академическая и специальная литература
 2. Философские дисциплины
 3. Периодика по философии
 4. Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. Філософія, Політологія
 1. Академическая и специальная литература
 2. Финансово-экономические дисциплины
 3. Финансово-экономическая периодика
 4. Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. Економіка
 1. Академическая и специальная литература
 2. Юридические дисциплины
 3. Юридическая периодика и сборники
 4. Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. Юридичні науки
 1. Академическая и специальная литература
 2. Языки и языкознание
 3. Лингвистика
 4. Периодические и серийные издания по лингвистике
 5. Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. Іноземна філологія