Периодика по психологии
 • формат pdf
 • размер 1,53 МБ
 • добавлен 18 июня 2012 г.
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія Психологія. Педагогіка. Соціальна робота 2012 №01(03)
Наукове видання - Київ : Київський університет, 2012. – 72 c.
Включено до переліку наукових фахових видань України (Постанова Президії ВАК України № 1-05/7 від 09.06. 1999 р.)
Наведено результати теоретичних, прикладних і науково-експериментальних досліджень з актуальних питань психології, педагогіки та соціальної роботи.
Для науковців, викладачів, соціальних працівників, практичних психологів, студентів.
Зміст
Психологія
Власова О.
Потенціал теорії соціалізації у дослідженні проблем психології розвитку
Данилюк І.
Проблемне поле етнічної психології як науки
Іващенко А.
Шляхи вивчення шлюбно-сімейної взаємодії: модель партнерської взаємодії у шлюбі
Кириленко Т., Водоп'янова Н
Задоволеність якістю життя як фактор зниження ризику синдрому вигорання
Крайніков Е.
Медицина антистаріння як ілюзія порятунку від смерті: спроба психологічного аналізу
Максимов М.
Соціалізація особистості в умовах сучасного музичного простору
Невах Є., Павлін Д.
Соціальна зрілість як аспект шкільного навчання та виховання
Пакуляк Г., Прокопович Є.
Соціально-психологічний тренінг розвитку емпатійності як засіб соціалізації студентів гуманітарного фахового спрямування
Панок І., Собкевич А., Федина О.
Проективна методика дослідження ціннісних орієнтацій як семантичних конструктів
Пономарьова В.
Інтерактивні квест-ігри як засіб соціалізації старшокласників
Романюк Л.
Становлення цінностей в розвитку особистості студента: соціалізація у вищій освіті
Рябчич Я.
Механізми соціальної дезадаптації підлітків з агресивними установками
Сіткар В.
Соціалізація дітей та молоді: субкультурий аспект
Трофімов А.
Соціально-психологічні чинники прийняття рішень управлінців різних рівнів
Тюптя О.
Генезис предметної сфери батьківства в історико-культурній перспективі
Щербина Л.
Концепція розвитку мислення психотерапевта: метатеоретичний аспект
Юрченко З.
Адикція як прояв соціально дезадаптованої поведінки підлітків

Педагогіка
Кузнєцова О.
Закономірності використання іноземної термінології на неспеціальних факультетах
Курило Л.
Місце і роль лекцій в навчальному процесі класичних університетів україни імперської доби
(XIX – початок XX ст.)
Марушкевич А.
Оцінювання рівня професійної компетентності викладачів вищих навчальних закладів України
Соціальна робота
Байдарова О.
Наставництво як форма соціальної підтримки випускників інтернатних закладів
Максимова Н.
Психологічні засади ресоціалізації умовно засуджених підлітків
Похожие разделы
 1. Академическая и специальная литература
 2. Биологические дисциплины
 3. Периодика по биологическим дисциплинам
 4. Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. Біологія
 1. Академическая и специальная литература
 2. Военные дисциплины
 3. Периодика по военным дисциплинам
 4. Вісник КНУ ім.Т.Шевченка. Військово-спеціальні науки
 1. Академическая и специальная литература
 2. Геологические науки и горное дело
 3. Горно-геологическая периодика
 4. Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. Геологія
 1. Академическая и специальная литература
 2. Журналистика
 3. Периодика по журналистике
 4. Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. Журналістика
 1. Академическая и специальная литература
 2. Информатика и вычислительная техника
 3. Периодика по информатике и вычислительной технике
 4. Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. Кібернетика
 1. Академическая и специальная литература
 2. Исторические дисциплины
 3. Периодика по историческим дисциплинам
 4. Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. Історія
 1. Академическая и специальная литература
 2. Исторические дисциплины
 3. Периодика по историческим дисциплинам
 4. Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. Українознавство
 1. Академическая и специальная литература
 2. Науки о Земле
 3. Периодика наук о Земле
 4. Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. Географія
 1. Академическая и специальная литература
 2. Философские дисциплины
 3. Периодика по философии
 4. Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. Філософія, Політологія
 1. Академическая и специальная литература
 2. Финансово-экономические дисциплины
 3. Финансово-экономическая периодика
 4. Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. Економіка
 1. Академическая и специальная литература
 2. Юридические дисциплины
 3. Юридическая периодика и сборники
 4. Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. Юридичні науки
 1. Академическая и специальная литература
 2. Языки и языкознание
 3. Лингвистика
 4. Периодические и серийные издания по лингвистике
 5. Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. Іноземна філологія