Периодика по психологии
 • формат doc, pdf
 • размер 7,61 МБ
 • добавлен 24 марта 2016 г.
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія Психологія. Педагогіка. Соціальна робота 2013 №01(7)
Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ: Київський університет, 2013. – №1(7). - 88 c.
Включено до переліку наукових фахових видань України (Постанова Президії ВАК України № 1-05/7 від 09.06. 1999 р.)
Наведено результати теоретичних, прикладних і науково-експериментальних досліджень з актуальних питань психології, педагогіки та соціальної роботи.
Для науковців, викладачів, соціальних працівників, практичних психологів, студентів.
Зміст
Психологія
Барашева Д. Психологічні особливості етнокультурної ідентифікації особистості в умовах полікультурного простору (на прикладі аналізу особливостей етнокультурної ідентифікації татар і росіян\українців севастопольського регіону).
Bloemers W. From exclusion to inclusion: a new "Social grammar" – a new "Social climate".
Вдовіченко О. Проблема ризику: гендерний аспект.
Венгер Г. Теоретичні основи дослідження рольових відносин у дистантних сім'ях.
Діденко Р. Ресоціалізація жертв деструктивних культів шляхом активізації творчого потенціалу особистості.
Корх В. Особливості розвитку соціально-перцептивних механізмів у підлітків і юнаків та групова психокорекція.
Крилова С. Краса вчинків та відносин як критерій "акме" в процесі соціалізації: методологія соціальної мета антропології.
Литвиненко О. Культурний плюралізм і проблеми ідентичності.
Мартиненко Є. Психологічні гендерні особливості формування професійно важливих якостей особистості співробітника ОВС.
Мельник Н. Роль временной перспективы в становлении профессиональной идентичности личности.
Мустафаев С. Психологічні аспекти невербального спілкування підлітків, схильних до Інтернет-залежності.
Павлик Н. Невротичний характер як фактор порушення соціалізації особистості в юнацькому віці.
Ревука Т., Крайніков Е., Прокопович Є. Особливості ресоціалізації та реабілітації осіб, хворих на психічні розлади.
Терлецька Л. Терапія рухом у роботі практикуючого психолога як засіб становлення соціалізації свідомості особистості.
Хенкіна Т. Психодіагностика готовності до учбово-професійної діяльності абітурієнтів ВНЗ МВС та фактори успішності освітньої соціалізації.
Педагогіка
Курило Л. Нові організаційні форми навчальної роботи в університетах України (ХІХ – початок ХХ ст.).
Соціальна работа
Барчі Б. Соціальні та психологічні чинники порушення процесу соціалізації у клієнтів центрів зайнятості.
Голубнічий А. Інформаційні технології, довіра й контроль у процесі ресоціалізації засудженних у місцях позбавлення волі.
Максимова Н. Прийомна сім'я як інститут вторинної соціалізації дитини.
Мельничук Т. Соціально-психологічні чинники порушення процесу соціалізації при усиновленні в Україні.
Мітіна C. Соціальні чинники бездоглядності підлітків.
Новгородський Р. Корекційно-виховна робота в пенітенціарній установі для неповнолітніх (з досвіду Прилуцької виховної колонії).
Тюптя О. Материнство-батьківство як соціокультурні феномени.
Хлонь О. Ресоціалізація неповнолітніх засуджених з яскраво вираженою мотивацією до гострих відчуттів.
Ячна Н. Молодіжне безробіття як соціально-економічний конфлікт в умовах української сучасності.
Похожие разделы
 1. Академическая и специальная литература
 2. Биологические дисциплины
 3. Периодика по биологическим дисциплинам
 4. Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. Біологія
 1. Академическая и специальная литература
 2. Военные дисциплины
 3. Периодика по военным дисциплинам
 4. Вісник КНУ ім.Т.Шевченка. Військово-спеціальні науки
 1. Академическая и специальная литература
 2. Геологические науки и горное дело
 3. Горно-геологическая периодика
 4. Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. Геологія
 1. Академическая и специальная литература
 2. Журналистика
 3. Периодика по журналистике
 4. Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. Журналістика
 1. Академическая и специальная литература
 2. Информатика и вычислительная техника
 3. Периодика по информатике и вычислительной технике
 4. Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. Кібернетика
 1. Академическая и специальная литература
 2. Исторические дисциплины
 3. Периодика по историческим дисциплинам
 4. Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. Історія
 1. Академическая и специальная литература
 2. Исторические дисциплины
 3. Периодика по историческим дисциплинам
 4. Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. Українознавство
 1. Академическая и специальная литература
 2. Науки о Земле
 3. Периодика наук о Земле
 4. Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. Географія
 1. Академическая и специальная литература
 2. Философские дисциплины
 3. Периодика по философии
 4. Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. Філософія, Політологія
 1. Академическая и специальная литература
 2. Финансово-экономические дисциплины
 3. Финансово-экономическая периодика
 4. Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. Економіка
 1. Академическая и специальная литература
 2. Юридические дисциплины
 3. Юридическая периодика и сборники
 4. Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. Юридичні науки
 1. Академическая и специальная литература
 2. Языки и языкознание
 3. Лингвистика
 4. Периодические и серийные издания по лингвистике
 5. Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. Іноземна філологія