Политология
Академическая и специальная литература
Статья
 • формат doc
 • размер 54.5 КБ
 • добавлен 30 января 2011 г.
Зозуля А. Вплив проголошення незалежності Косово на світовий порядок у контексті протистояння двох основних принципів міжнародного права
// Освіта регіону. - №3 від 9.2010.

Досліджено вплив проголошення незалежності Косово від 17 лютого 2008 року на світовий порядок у контексті протистояння двох основнихпринципів міжнародного права: права народів на самовизначення і принципу територіальної цілісності держави. Проаналізовано, як ця подія може вплинути на внутрішньополітичне становище тих країн, які мають близькі проблеми, пов'язані з етноконфесійними суперечності.

Ключові слова: регіональний конфлікт, світовий порядок, норма міжнародного права, прецедент.
Похожие разделы
 1. Академическая и специальная литература
 2. Антропология
 3. Социальная / культурная антропология
 4. Политическая антропология
 1. Академическая и специальная литература
 2. Государственное и муниципальное управление
 1. Академическая и специальная литература
 2. Конфликтология
 3. Политическая конфликтология
 1. Академическая и специальная литература
 2. Международные отношения
 1. Академическая и специальная литература
 2. Менеджмент
 1. Академическая и специальная литература
 2. Психологические дисциплины
 3. Политическая психология
 1. Академическая и специальная литература
 2. Религиоведение
 3. Религия и политика
 1. Академическая и специальная литература
 2. Социологические дисциплины
 3. Политическая социология
 1. Академическая и специальная литература
 2. Философские дисциплины
 3. Политическая философия
 1. Академическая и специальная литература
 2. Финансово-экономические дисциплины
 3. Государственное регулирование экономики
 1. Академическая и специальная литература
 2. Финансово-экономические дисциплины
 3. Государственные и муниципальные финансы
 1. Академическая и специальная литература
 2. Финансово-экономические дисциплины
 3. Государственный финансовый контроль
 1. Академическая и специальная литература
 2. Юридические дисциплины
 3. История политических и правовых учений
 1. Академическая и специальная литература
 2. Юридические дисциплины
 3. Теория государства и права
 4. Теория государства
 1. Документальная литература
 2. Публицистика
 3. Общественно-политическая публицистика
 1. Учебные планы, программы и нормативная документация
 2. Политология
Смотрите также

Валевський О. Перспективи двопалатного парламенту в Україні

 • формат doc
 • размер 74.5 КБ
 • добавлен 20 января 2011 г.
// Освіта регіону. - №3 від 7.2009. Досліджується світовий досвід функціонування двопалатного парламенту в контексті дискусій стосовно доцільності впровадження бікамералізму в Україні. Аналізуються проекти двопалатного парламенту в Україні, які обговорювалися впродовж 1992-2003 рр. Висуваються конкретні пропозиції стосовно проекту двопалатного парламенту, який запропонував Президент України В. Ющенко. Ключові слова: бікамералізм, двопалатний п...

Кілієвич О., Тертичка В. Вироблення Державної Політики: рекомендації для України в контексті євроінтеграційного досвіду країн Балтії та Польщі

 • формат pdf
 • размер 4.17 МБ
 • добавлен 18 января 2011 г.
Вироблення Державної Політики: рекомендації для України в контексті євроінтеграційного досвіду країн Балтії та Польщі Збірник аналітичних звітів і записок учасників "Програми /урядового стажування" (2006) / Укл. О. І. Кілієвич, В. В. Тертичка. - К. , 2006. - 388 с. Змістові та структурно-функціональні особливості державної політики розглядаються в контексті визначення умов і динаміки державно-політичних процесів, оцінювальних підходів та демокра...

Кілієвич О.І., Тертичка В.В. Державна політика: аналіз та механізми впровадження

 • формат pdf
 • размер 736.26 КБ
 • добавлен 18 января 2011 г.
Методичні рекомендації. – К.: НАДУ, 2009. – 88 c. Змістові та структурно-функціональні особливості державної політики розглядаються в контексті визначення умов і динаміки державно-політичних процесів, оцінювальних підходів та демократичних перспектив суспільного розвитку.

Карпенко В. Інформаційна політика та безпека

 • формат pdf
 • размер 2.98 МБ
 • добавлен 05 марта 2011 г.
Підручник. - К. , 2006. Курс лекцій присвячений проблемам сучасного функціонування засобів масової інформації як найважливішого складника комунікаційної системи країни, реаліям інформаційної політики у контексті національної безпеки. Логіка розвитку проблематики курсу вкладається у чітку схему: національна ідея є основою державної ідеології; з державної ідеології випливають засади відповідної інформаційної політики; отже, саме від інформаційної п...

Левенець Ю.А. (гол. ред) Сучасна українська політика. Аналітичні доповіді Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України

 • формат pdf
 • размер 1.96 МБ
 • добавлен 22 февраля 2011 г.
К.: , 2009. - 448 с. Політичні зміни в Україні в контексті трансформаційної і модернізаційної парадигм: порівняльний аналіз Еволюція політико-правового устрою сучасної України: витоки, стан, перспективи Сучасна політична ідентичність населення України: джерела, прояви, тенденції (національний і регіональний вимір) Вплив російського та європейського цивілізаційних чинників на етнополітичний розвиток України в умовах глобалізації Політичні аспекти...

Овсій І. О. Зовнішня політика України (від давніх часів до 1944 року)

 • формат doc
 • размер 209.6 КБ
 • добавлен 08 июня 2010 г.
Навчальний посібник. — 2-ге вид. — Київ: Либідь, 2002. - 240 с. Содержит в себе: Міжнародні контакти давніх слов'ян та їхніх державних утворень Зовнішня політика князів у процесі створення Київської держави Договір Олега з Візантією 911 року — документ великої історичної ваги Зовнішня політика Ігоря та Ольги Дипломатія Святослава Розквіт міжнародних зв'язків Русі за Володимира Великого та Ярослава Мудрого Внутрішні усобиці між руськими...

Прокопенко Л.Л. Розвиток регіонального співробітництва України в контексті європейської інтеграції: монографія

 • формат pdf
 • размер 838.55 КБ
 • добавлен 22 января 2011 г.
/ Л. Л. Прокопенко, О. М. Рудік, І. Д. Шумляєва; за заг. ред. Л. Л. Прокопенка. – Д.: ДРІДУ НАДУ, 2008. – 132 с. Наводяться результати дослідження, яке виконувалося в межах держбюджетної науково-дослідної теми «Розвиток регіонального співробітництва України та ЄС у контексті курсу на європейську інтеграцію» тимчасовим творчим колективом кафедри права та європейської інтеграції ДРІДУ НАДУ. Визначаються стан і шляхи подальшого удосконалення регіона...

Соколик С. Демократичний розвиток: вищі державні службовці та політико-адміністративні стосунки

 • формат pdf
 • размер 3.16 МБ
 • добавлен 18 января 2011 г.
Демократичний розвиток: вищі державні службовці та політико–адміністративні стосунки. Матеріали XVIII Міжнародного конгресу з підготовки вищих державних службовців, Україна, Київ, 15-17 червня 2005 р. / Укл. С. В. Соколик. — К.: «К. І. С. », 2005. — 150 с. (укр. ) Змістові та структурно-функціональні особливості державної політики розглядаються в контексті визначення умов і динаміки державно-політичних процесів, оцінювальних підходів та демократ...

Тренин Д., Степанова Е. Косово: международные аспекты кризиса

 • формат pdf
 • размер 1.46 МБ
 • добавлен 18 января 2011 г.
Московский Центр Карнеги, Гендальф, 1999 Сборник статей под редакцией Д. Тренина и Е. Степановой посвящен международным аспектам кризиса в сербском автономном крае Косово. Большое внимание уделено анализу международного вмешательства в косовский конфликт, резко активизировавшегося с начала 1998 г. в связи с обострением ситуации в крае и вылившегося в марте 1999 г. в военную операцию НАТО против СРЮ. Дается представление о причинах, движущих сила...

Целуйко М.Є. Антитерористична політика держави як фактор суспільної стабільності

Дисертация
 • формат rtf
 • размер 31.4 КБ
 • добавлен 17 сентября 2010 г.
Автореферат на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.02 – політичні інститути та процеси. – Дніпропетровський національний університет, Дніпропетровськ, 2006. Автореферат присвячена вивченню ефективності антитерористичної політики в контексті забезпечення суспільної стабільності держави за критеріями відповідності її складових до боротьби проти сучасних особливостей тероризму. У роботі розкрито сутність тер...