Зарубежная художественная литература
  • формат rtf
  • размер 180,29 КБ
  • добавлен 11 апреля 2016 г.
Əylisli Əkrəm. Adamlar və ağaclar
E-book, Azerbaijan, 1968. — 142 s.
Айлисли Акрам. Люди и деревья: Повести (на азер. яз.)
İçindəkilər:
İlk söz.
Mənim nəğməkar bibim.
Tənha narın nağılı.
Adamlar və ağaclar.
Gümüş maqqacın nağılı.