• формат pdf
 • размер 49.27 МБ
 • добавлен 25 сентября 2011 г.
Баранова Н.П. Тренінги для вчителів з педагогічної майстерності
Харків: Основа, 2011. - 159 с.
Посібник містить розробки тренінгів для вчителів, що допоможуть їм регулювати свій емоційний стан, раціонально будувати взаємини з колегами, учнями, їх батьками, толерантно спілкуватися, правильно реагувати на конфліктні ситуації тощо. Заняття побудовані на основі активних та інтерактивних технологій. Для шкільних психологів, заступників директорів, керівників МО.
Возможность скачивания данного файла заблокирована по требованию правообладателя.
Смотрите также

Абрамян В.Ц. Театральна педагогіка

 • формат doc
 • размер 1.28 МБ
 • добавлен 19 декабря 2010 г.
Київ: Лібра, 1996. —224 с. Концептуальними засадами навчального посібника є уявлення про увагу, психофізичну свободу, уяву та фантазію, дію спілкування й мовлення як про найважливіші складові педагогічної технології й техніки, які за умови достатнього розвитку й постійного вдосконалення переходять у педагогічну майстерність, яка, у свою чергу, є засадовою для педагогічної творчості. Книга розрахована на викладачів психолого-педагогічних дисциплін...

Гриньова М.В. Саморегуляція

 • формат doc
 • размер 587.45 КБ
 • добавлен 20 декабря 2010 г.
Навчально-методичний посібник. - Полтава: АСМІ. -2008. -268 с. Навчально-методичний посібник присвячений дослідженню феномену саморегуляції як педагогічної і психологічної проблеми. Розглядається сутність саморегуляції, структура, аспекти, принципи. Обґрунтовуються теоретичні і методичні положення формування саморегуляції в педагогічному процесі у середній і вищій школі, акцентується увага на розвитку саморегуляції менеджера освітнього закладу. О...

Дерев’янкіна Н.В. Криниця педагогічного досвіду

 • формат pdf
 • размер 48.93 МБ
 • добавлен 30 января 2012 г.
Харків: Основа, 2012. - 128 с. У посібнику представлені матеріали із досвіду роботи педагогічних колективів щодо реалізації науково-методичної проблеми школи, яка розглядається як цілісна система підвищення науково-теоретичного і загальнокультурного рівня, психолого-педагогічної підготовки та професійної майстерності педагогів, формування у них готовності до самоосвіти та саморозвитку.

Зязюн І.А., Базилевич Н.Г., Дмитренко Т.Г. Педагогічна майстерність

 • формат djvu
 • размер 10.69 МБ
 • добавлен 06 апреля 2011 г.
Хрестоматія: Навч. посіб. за ред. І.А.Зязюна. - К.: СПД Богданова А.М., 2008. - 462 с. Хрестоматія містить тексти, дидактичні завдання до них, коментарі та додатки для самостійного опанування курсу "Основи педагогічної майстерності" (три модулі): теоретичні та прикладні дослідження вітчизняних і зарубіжних авторів, що розкривають сутність педагогічної діяльності і майстерності вчителя, допомагають педагогові зрозуміти шляхи професійного вдосконал...

Зязюн І.А., Крамущенко Л.В., Кривонос І.Ф. та ін Педагогічна майстерність

 • формат doc
 • размер 2.56 МБ
 • добавлен 20 декабря 2010 г.
Підручник за ред. І.А.Зязюна. — К.: Вища шк, 1997. —349 с. Підручник орієнтований не тільки на теоретичну підготовку майбутніх учителів, а й на розвиток творчого потенціалу особистості педагога, формування практичної готовності до керівництва навчально-виховним процесом. Крім теоретичного матеріалу, подано розробку лабораторно-практичних занять, які допоможуть студентам грунтовно опанувати курс "Педагогічна майстерність", нещодавно введений в нав...

Зязюн І.А., Крамущенко Л.В., Кривонос І.Ф. та ін. Педагогічна майстерність (укр.яз)

 • формат doc
 • размер 1.15 МБ
 • добавлен 21 февраля 2010 г.
Підручник за ред. І.А.Зязюна. — 2-ге вид. допов. і переробл. — К.: Вища школа, 2004.— 422 с. Підручник підготовлено відповідно до чинної програми курсу «Педагогічна майстерність». Друге видання книжки (1-ше вид. — 1997 р. ) докорінно перероблене і значно доповнене. У теоретичному курсі висвітлено сутність, природу і складники педагогічної майстерності. В лабораторно-практичних заняттях розкрито шляхи опанування її секретами. Система особистісно з...

Педагогічна практика вчителя інформатики

 • формат doc
 • размер 641.61 КБ
 • добавлен 16 декабря 2010 г.
Звіт з педагогічної практики (Ознайомлення з навчальним закладом, кабінетом інформатики, його функціями, завантаженням, техничним забезпеченням, аналіз 4-х уроків інформатики, розробка 3-х уроків інформатики та позакласного заходу з інформатики, психолого-педагогічна характеристика класу, аналіз структури класу). Щоденник з практики (Облік роботи, концепція розвитку школи, мета та завдання школи, психолого-педагогічні спостереження під час педаго...

Сисоєва С.О. Основи педагогічної творчості (укр.яз)

 • формат pdf
 • размер 1.03 МБ
 • добавлен 21 февраля 2010 г.
Підручник. – К.: Міленіум, 2006. – 344 с. Підручник створено для модульно-кредитної організації навчального. процесу. У підручнику узагальнено багаторічний досвід викладання педагогічної творчості в Україні та Республіці Польща. Кожний розділ підручника містить обґрунтування актуальності проблеми, авторські узагальнення та висновки, список рекомендованої літератури, приклади з педагогічної практики, методичні поради, які покликані сприяти розвитк...

Статья - Колесник Н. Є. Педагогічна майстерність майбутніх учителів початкових класів на уроках трудового навчання: історико-педагогічний аспект

Статья
 • формат pdf
 • размер 155.63 КБ
 • добавлен 08 августа 2010 г.
2010. У статті представлено історико-педагогічний аспект педагогічної майстерності майбутніх учителів початкових класів на уроках трудового навчання; встановлено сутність та зміст проблеми дослідження; розкрито основні ідеї видатних учених, педагогів, митців, державних діячів ХІХ-ХХст. щодо формування педагогічної майстерності на уроках трудового навчання: художньої і технічної праці; визначено шляхи оновлення педагогічної майстерності та творч...

Федорчук В.В Основи педагогічної майстерності

 • формат pdf
 • размер 2.01 МБ
 • добавлен 19 апреля 2011 г.
Кам`янець-Подільський: Видавець Зволейко Д. , 2008. –140 с. У навчально-методичному посібнику стисло і систематизовано викладено основний зміст курсу Основи педагогічної майстерності згідно з чинною навчальною програмою та з урахуванням сучасних досягнень педагогічної науки. Теоретичний і практичний матеріали посібника можуть використовуватися під час аудиторного опрацювання курсу Основи педагогічної майстерності, а також для організації самостій...