Зарубежная художественная литература
  • формат pdf
  • размер 1,04 МБ
  • добавлен 01 января 2017 г.
Baykurt Fakir. Keklik
Выходные данные неизвестны. — 261 с.
Байкурт Факир. Куропатка, роман (на тур. яз.)
Çok yukarılardan, ak bulutların arasından gün vuruyor, ima ısıtmıyor. Ağustosun yansı yaz, yarısı kış diyorlar. Günlük lüneşlikken bile soğuk oluyor ortalık. İçerde ben de üşüdüm. )nun için çıkıp güne durdum. Cımıcık ısınır gibi olunca yuvağın üstüne oturdum. Yuvak, ak mermerden. Dam yuğduğumuz yuvarlak taş. Bir yanı biraz kırık. Hem de çok eski. Belki dedemin dedesinden kalmış. Belki daha eski. Babam yenisini yondur-du. Yeniyi dambaşına çıkardık. Eskiyi sayvana indirdik. Ak mermer daha soğuk. »Buyduruyor tam...