Методика преподавания музыки
Методики преподавания
 • формат pdf
 • размер 31,74 МБ
 • добавлен 12 января 2014 г.
Гринчук І., Бурська О. Проблеми музичного мислення: теорія і методика розвитку. Діалектика музичного логосу та ейдосу
Навчально-методичний посібник. — Тернопіль: Підручники і посібники, 2008. — 224 с.
У посібнику, підготовленому на основі багатолітнього науково-практичного досвіду авторів, розкривається одна з основних проблем музичної педагогіки, психології та музикознавства – проблема музичного мислення, подана в контексті фахової підготовки майбутнього музиканта-педагога. Розглянуто науково-теоретичні підходи до проблеми музичного мислення, висвітлено його особливості як аналітико-пізнавальної діяльності у системі сприймання-аналізу-інтерпретації музики та художньо-творчого процесу у виконавському пізнанні; розкрито організаційно-методичні засади розвитку виконавського музичного мислення у процесі фортепіанної підготовки майбутнього вчителя музики.
Для студентів, аспірантів та викладачів вищих навчальних закладів мистецького профілю, а також тих, хто цікавиться проблемами музичного мислення, пізнання музики, його філософських, психолого-педагогічних та методичних аспектів.
Зміст:
Передмова.
Музично-аналітична діяльність: теоретичні та методичні засади.
Сприймання – аналіз – інтерпретація як компоненти музичного мислення у спектрі наукових підходів.
Музика як мистецтво.
Музика як мова.
Специфіка музичного змісту.
Філософсько-музикознавчі підходи до проблеми осягнення суті музики.
Сприймання музики.
Аналіз музики.
Новітні методики аналізу музики. Методика аналізу музичних творів школярами за І. Гринчук.
Інтерпретація музики.
Аналітизм як інтегруючий чинник музичного мислення.
Музичне мислення: історія проблеми.
Аналітизм музичного мислення.
Специфіка аналітико-інтерпретаційного мислення у контексті становлення творчої особистості педагога-музиканта.
Змістове наповнення аналітико-інтерпретаційного мислення педагога-музиканта.
Методичні аспекти організації пізнавально-творчої діяльності студентів.
Курс «Основи наукових досліджень».
Курс «Основи музичної інтерпретації».
Курс «Науково-методичні дослідження з питань музично-естетичного виховання».
Музично-виконавське мислення: теорія та методика розвитку.
Музично-виконавське мислення: сутність, зміст та структура.
Музичне мислення як різновид художнього.
Інтрамузичне у змісті мислення музиканта. Музична мова. Інтонація як смислова одиниця музичного мовлення.
Ладова основа виконавського формотворення.
Внутрішньо-слухові та асоціативні уявлення у змісті музично-виконавського мислення.
Специфіка виконавського музичного мислення. .
Компонентна структура музично виконавського мислення.
Музично-виконавське мислення: психолого-педагогічний дискурс. Діалектика музичного логосу та ейдосу.
Музично-виконавське мислення як діяльність і процес: динаміка взаємодії.
Психологічні особливості становлення виконавського образу. Специфіка процесу внутрішнього інтонування.
Специфіка виконавського аналізу: психологічний аспект.
Діалектика музичного логосу та ейдосу.
Педагогічні умови розвитку музично-виконавського мислення.
Виконавське пізнання музики. Філософія виконавського мислення/споглядання.
Внутрішньомузичні чинники мислення/споглядання у виконавському пізнанні.
Пізнавальний вимір виконавської технології.
Виконавське прочитання музичного тексту як пізнавально-творчий процес.
Імпровізаційність як прояв творчого музично-виконавського мислення. Феномен виконавської «форми-становлення».
Художньо-образна інтерпретація як виконавська творчість.
Аксіологічні виміри виконавської інтерпретації.
Механізм слухового контролю та оцінки виконання.
Виконання музики як художньо-комунікативний процес.
Сутність і класифікація методів навчання, зорієнтованого на розвиток музично-виконавського мислення.
Метапредметний підхід у виборі змісту навчання. Поняття «фундаментальних констант» музичного пізнання.
Музикоцентричність процесу навчання.
Методика розвитку музично-виконавського мислення: зміст та процесуальні особливості.
Методи викладання.
Методи музично-виконавського пізнання.
Способи пізнавально-творчої діяльності студентів.
Діагностика музично-виконавського мислення.
Критерії діагностики музично-виконавського мислення.
Методика діагностики музично-виконавського мислення.
Рівні розвитку музично-виконавського мислення.
Використана та рекомендована література.
Діагностика музично-виконавського мислення: інструментарій.
Похожие разделы
 1. Абитуриентам и школьникам
 2. Музыка
 1. Академическая и специальная литература
 2. Искусство и искусствоведение
 3. Музыкальное искусство
 1. Академическая и специальная литература
 2. Искусство и искусствоведение
 3. Музыкальное искусство
 4. Методика преподавания музыкального искусства в ДМШ и ДШИ
 1. Академическая и специальная литература
 2. Искусство и искусствоведение
 3. Музыкальное искусство
 4. Нотная литература
 5. Для фортепиано
 6. Педагогический репертуар
 1. Академическая и специальная литература
 2. Педагогика
 3. Дошкольное образование
 4. Музыкальное образование
 1. Академическая и специальная литература
 2. Педагогика
 3. Методики преподавания
 4. Методика преподавания в начальной школе
 5. Музыка
 1. Академическая и специальная литература
 2. Педагогика
 3. Периодика по педагогике
 4. Справочник музыкального руководителя
 1. Прикладная литература
 2. Литература для детей и родителей
 3. Развивающая литература
 4. Музыкально-ритмическое развитие
 1. Учебные планы, программы и нормативная документация
 2. Для начальной школы
 3. Музыка
 1. Учебные планы, программы и нормативная документация
 2. Для средней школы
 3. Музыка
 1. Учебные планы, программы и нормативная документация
 2. Искусство и искусствоведение