Зарубежная художественная литература
  • формат pdf
  • размер 809,82 КБ
  • добавлен 10 апреля 2016 г.
Pişəvəri (Cavadzadə) Mir Cəfər. Zindan Xatirələri Dəftərindən
E-book, Azerbaijan.—İnteet üçün hazırlayan: açıqsöz. — 84 s.
Пишевари (Джавад-заде) Мир Джафар. Дневник тюремных воспоминаний (на азер. яз.)
М. Дж. Пишевари (Джавад-заде) — революционер, деятель азербайджанского национально-освободительного движения в Иране, член РСДРП, один из основателей Коммунистической партии Ирана, председатель Азербайджанской демократической партии, глава Азербайджанской Демократической Республики.
Seyid Cəfər Pişəvəri (1892-1947) — İran kommunist partiyasının təsisçilərindən biri, Azərbaycan Demokrat Firqəsinin sədri, Azərbaycan Milli Hökumətinin sədri (1945-1946).