• формат doc
 • размер 139.85 КБ
 • добавлен 15 июня 2011 г.
Практика з діалектології
Університет ім. Тараса Шевченка, Інститут Філології, Кафедра історії мови та стилістики.
Звіт про проходження діалектологічної практики в с. Крилівка Ружинського р-ну Житомирської обл.
(дослідження діалектних особливостей окремого села України на прикладі живої мови, записаної від жителів даного села).
вступ.
Характеристика діалектних відмінностей середньонаддніпрянських говірок південно-східного наріччя.
Репрезентативні діалектні тексти:
Свята.
Релігійні свята.
Родинні свята.
Господарство.
Тваринництво.
Рослинництво.
Будівництво.
Одяг.
Розповіді про минуле.
Питальники.
Меблі та інші хатні речі.
Їжа, напої.
Господарство.
Рослинництво.
Тваринництво.
Весілля.
Словник.
висновки.
об'єм - 50 сторінок.
Похожие разделы
Смотрите также

Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика

Статья
 • формат pdf
 • размер 2.7 МБ
 • добавлен 16 апреля 2011 г.
Вісімнадцятий випуск. У збірнику наукових праць аналізуються перспективні питання української синхронічної та діахронічної лінгвістики. Наукові праці розраховано на фахівців спеціальних філологічних, філософських, історичних дисциплін, викладачів, аспірантів та студентів вищих навчальних закладів України. In the collected stories, the perspective questions of Ukrainian synchronic and diachronic linguistics are analysed. For experts in special phi...

Бевзенко С.П. Історія українського мовознавства

 • формат djvu
 • размер 6.93 МБ
 • добавлен 29 января 2010 г.
К.: "Вища школа", - 1991. - с. 230. Історія вивчення української мови. Вступ. основні розділи науки про українську мову та історія їх вивчення. вивчення сучасної української мови. Вивчення української діалектології. Вивчення історії української мови.

Дзендзелівський Й.О. Конспект лекцій з курсу української діалектології

 • формат djvu
 • размер 1.96 МБ
 • добавлен 17 февраля 2010 г.
Ужгород, 1966. Пропонований «Конспект лекцій з курсу української діалектології» видається на допомогу студентам-філологам, зокрема заочникам. В основу «Конспекту. » покладено курс лекцій, який протягом ряду років читав автор в Ужгородському державному університеті. Цей випуск «Конспекту. » присвячено вступним розділам. Укладений він в основному у відповідності з діючою університетською програмою з цього курсу. Проте у посібнику не всі розділи роз...

Донецький вісник Наукового Товариства імені Т.Шевченка. Мовознавство. Т22. 2008

 • формат pdf
 • размер 1.71 МБ
 • добавлен 09 марта 2011 г.
Актуальні питання етимології, лексикології, діалектології, сучасні проблеми синтаксису, методика викладання української мови, соціолінгвістика та культура мови, текст і дискурс.

Загнітко А, Важеніна О., Данилюк І., Краснобаєва-Чорна Ж., Ситар Г. Сучасна асистентська практика: структура і змістове наповнення

 • формат pdf
 • размер 710.13 КБ
 • добавлен 04 октября 2011 г.
Навчально-методичний посібник для студентів спеціальності 8.030505 «Прикладна лінгвістика»освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» / За ред. А. Загнітка. - Донецьк: ДонНУ, 2009. – 105 с. Висвітлено специфіку практичної підготовки фахівців з прикладної лінгвістики освітньо-кваліфікаційого рівня магістр. Запропоновано методичні рекомендації до проходження асистентської практики на кафедрі української мови та прикладної лінгвістики, подано зразки...

Звіт з навчальної джерелознавчої практики

report
 • формат docx
 • размер 87.61 КБ
 • добавлен 01 января 2012 г.
Національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут Філології, кафедра новітньої літератури. Звіт про проходження джерелознавчої практики, 3 курс. Місце проходження практики: Наукова бібліотека імені М. Максимовича; Досліджувана тема: Визначення віднесеності села Крилівка до певної діалектної зони на основі фонетичних спостережень Вступ, рецензія. бібліотграфія. конспект підручника з діалектології Бевзенка. висновки.

Мойсієнко В.М. Про південноукраїнський ікавізм та поліські дифтонги

 • формат pdf
 • размер 1.89 МБ
 • добавлен 12 ноября 2010 г.
Книга присвячена проблемі становлення та розвитку одного з найхарактерніших явищ звукової системи української мови - ікавізмі. На численних фактах писемних пам'яток та сучасної діалектології простежено етапи вияву давніх *о, *е, *ё. Особливу увагу приділено рефлексації *о. У дослідженні на основі сучасних комп'ютерних технологій використано результати частотного аналізу артикуляції вокалів із поліських та суміжних говірок.

Практика з діалектології

degree
 • формат doc
 • размер 123.5 КБ
 • добавлен 23 июня 2010 г.
ЗВІТ Про проходження діалектологічної практики В с. Нові Озеряни Брусилівського р-ну Житомирської обл. (дослідження діалектних особливостей окремого села України на прикладі живої мови, записаної від жителів даного села) КНУ ім. Т. Шевченка, 2 курс.

Українська мова у ХХІ столітті: традиції і новаторство

 • формат pdf
 • размер 3.85 МБ
 • добавлен 14 июля 2011 г.
Тези доповідей Всеукраїнського лінгвістичного форуму молодих учених. Київ, 21-23 квітня 2010 року. У збірнику вміщено тези молодих науковців України, Росії, Німеччини, присвячені актуальним питанням сучасного мовознавства. Аналізуються проблеми етимології та історії української мови, української ономастики, діалектології, лінгвогеографії, фонетики та фонології. Тези присвячено як традиційним галузям мовознавства (граматика, морфологія, словотвір,...