Похожие разделы
 1. Академическая и специальная литература
 2. Искусство и искусствоведение
 3. Декоративно-прикладное искусство
 4. Вышивка
 5. Украинская народная вышивка
 1. Академическая и специальная литература
 2. Искусство и искусствоведение
 3. Декоративно-прикладное искусство
 4. Художественная роспись
 5. Украинская народная писанка
 1. Академическая и специальная литература
 2. Искусство и искусствоведение
 3. Искусство архитектуры
 4. История архитектуры
 5. История архитектуры Украины
 1. Академическая и специальная литература
 2. Исторические дисциплины
 3. Историческое краеведение
 4. Краеведение Украины
 1. Академическая и специальная литература
 2. Исторические дисциплины
 3. История Украины
 1. Академическая и специальная литература
 2. Исторические дисциплины
 3. История Украины
 4. Украинская диаспора
 1. Академическая и специальная литература
 2. Исторические дисциплины
 3. Этнография и этнология
 4. Этнография и этнология народов Крыма
 1. Академическая и специальная литература
 2. Культурология
 3. История культуры
 4. История украинской культуры
 1. Академическая и специальная литература
 2. Легкая промышленность
 3. История костюма и моды
 4. Народный костюм
 5. Украинский народный костюм
 1. Аудиокниги
 2. Аудиокниги на русском языке
 3. Для детей
 4. Сказки народов мира
 5. Украинские народные сказки
 1. Прикладная литература
 2. Досуг
 3. Кулинария
 4. Украинская кухня
 1. Прикладная литература
 2. Литература для детей и родителей
 3. Книги для детей
 4. На украинском языке
 5. Украинские народные сказки
 1. Прикладная литература
 2. Литература для детей и родителей
 3. Книги для детей
 4. Сказки народов мира
 5. Сказки народов Европы
 6. Украинские народные сказки
 1. Художественная литература
 2. Фольклорные (народные) произведения
 3. Обрядовый фольклор
 4. Украинский обрядовый фольклор
 1. Художественная литература
 2. Фольклорные (народные) произведения
 3. Песенный фольклор
 4. Украинские народные песни

Антонович В. Три національні типи народні

Статья
 • формат doc
 • размер 28,25 КБ
 • добавлен 12 июня 2012 г.
Стаття опублікована вперше у львівській газеті «Правда» у 1888 р. і в книзі «Про козацькі часи на Україні». У названій статті автор говорить, що росіяни, поляки й українці три споріднені нації, слов'яни, «але ж від впливу і примусу всяких обставин географічних, історичних і інших, вони так поріжнились між собою, що тепер мають більше ріжного, свого власного, аніж схожого однакового, спільного». Для доказу цієї різниці автор використовує антрополо...

Антонович В. Чари на Україні

 • формат djvu
 • размер 2.17 МБ
 • добавлен 06 мая 2011 г.
Рік: 1905 Місце: Львів Мова: українська Видавництво: НТШ К-сь сторінок: 80 Дана книга - результат одного з перших етнографічних досліджень української культури. Головна увага присвячена неканонічним практиками простого українського народу, їх особливостям та наслідкам.

Антонович В. Чари на Україні

 • формат pdf
 • размер 13,73 МБ
 • добавлен 08 декабря 2013 г.
Львів: Накладом Наукового Товариства імени Шевченка, 1905. — 78 с. Переднє слово: "Отся праця проф. Володимира Антоновича написана і видана давно (1877 р.), та значінє її не зменшило ся й доси не лиш завдяки тому, що вона оперта в цїлости на документах, але й тому, що до нинї не посунено у тім напрямі розслїдів на перед так, аби вони самі собою вчинили працю передавненою і зайвою. Спеціяльно у нас, у Галичинї, не зроблено в тій сфері науки нічого...

Антонович В.Б. Колдовство: Документы, процесы, исследования

 • формат pdf
 • размер 59,42 МБ
 • добавлен 12 мая 2012 г.
Петербург, 1877. - 139 стр. П. Чубинский про исследование : "Нижеследущее исследование профессора В. Б. Антоновича и приложеные к нему акты, извлеченные из книг городских и магистратских судов Юго-Западного края (територия современной Украины), дают обильный материал для характеристики поверий и суеверий населения здешнего края. Вообще, упомянутые процесы могут служить богатым материалом для характеристики народных верований, предлагая, в тоже вр...

Арнаут Ф.І. (відповід. за випуск) Література, фольклор, проблеми поэтики. Випуск 33, частина 2. Українсько-турецькі культурні взаємини

 • формат pdf
 • размер 9,86 МБ
 • добавлен 19 мая 2014 г.
Київ: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2009. — 316 c. Bu kitapta Gagauzlar'ın halk kültürü ve gelişimleri, geleneksel özellikleri ve kültür karışımlarıile ilgili bildiriler yer almaktadır. Ayrıca dilbilgisi açısından gagauz dili incelemeleri ve gagauz edebiyatını şiirbilgisi açısından ele alınmasıda bilim adamları, araştırmacılar tarafından ele alınan konuların arasındadır. Kitabın ikinci kısmında Ukrayna Türkiye kültür bağl...

Артюх Л., Наулко В., Болтарович З. Поділля. Історико-етнографічне дослідження

 • формат pdf
 • размер 18,87 МБ
 • добавлен 27 ноября 2012 г.
Київ: НКЦ «Доля», 1994. - 504 с. ISBN: 5-12-002480-0 Подолье - исконная украинская земля, по которой проходила граница между миром славян и тюрок, католицизмом и православием, Правобережья и Левобережья. Историки, этнографы, искусствоведы, посвятившие много лет исследованию данного этнографического региона Украины, рассказывают о его истории, о том, кто и когда заселял эту землю, как ее обрабатывали, как и что строили на ней, какие блюда готовили...

Артюх Л.Ф. Українська народна кулінарія

 • формат pdf
 • размер 13,90 МБ
 • добавлен 17 августа 2012 г.
Історико-етнографічне дослідження. — К.: Наукова думка, 1977. — 160 с. У монографії висвітлюються особливості їжі й харчування українського народу як елемента матеріальної культури. Подано етнографічний опис і класифікацію повсякденної й святково-обрядової їжі українського селянства доби капіталізму, аналізуються її соціальні функції. Показано зміни, які відбулися в харчуванні населення України у зв'язку з сучасними перетвореннями, а також тенден...

Балушок В. Деякі проблемні моменти етногенезу українців та його завершальний етап

Статья
 • формат pdf
 • размер 146,70 КБ
 • добавлен 11 ноября 2014 г.
Стаття // Народна творчість та етнографія. — 2005. — № 6 — С. 55-64. Об’єктивною основою для етногенезу будь-якого народу, в тому числі українців, виступає етногенетична ніша — таке природно-соціальне утворення, що породжує етнос. Формування української етногенетичної ніші, як і основні етапи власне етногенезу українців (окрім завершального періоду), обгрунтовано автором в попередніх публікаціях. Проте з часом "висвітилися" деякі слабкі місця у з...

Балушок В. Світ середньовіччя в обрядовості українських цехових ремісників

 • формат pdf
 • размер 26,11 МБ
 • добавлен 06 сентября 2013 г.
Київ: Наукова думка, 1993. — 120 с. У монографії висвітлюються загальна структура, цикли, окремі елементи та семантика обрядовості українських цехових ремісників XV — першої половини XVII століття. Розглядаються ритуали ремісничої технології та збуту виробів, свята на честь покровителів цехів, цехові ініціації, звичаї життєвого циклу ремісників. Обряди та звичаї розкриваються в органічному зв'язку зі світобаченням І світосприйняттям, характерним...

Балушок В.Г. Етногенез українців: критерії появи етносу

Статья
 • формат doc
 • размер 30,89 КБ
 • добавлен 17 ноября 2014 г.
Стаття // Матеріали до української етнології. Збірник наукових праць ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України. — К., 2004. — Випуск 4 (7) — С. 10–22. Приступаючи до вивчення етногенезу будь-якого народу, а в нашому випадку – українців, слід визначити чіткі критерії, які дають можливість встановити хоча б приблизно час появи етносу та етапи його становлення. Що ж до праць сучасних авторів, присвячених етногенезу українців, як, до речі, й інших східно...

Баюрчак Н.В. Космогонічні вірування українців Карпат

 • формат pdf
 • размер 136,36 КБ
 • добавлен 09 сентября 2013 г.
На матеріалах вітчизняної етнографічної літератури й джерельної бази кінця XIX – початку XX ст. розглянуто космогонічні вірування і уявлення українців Карпат, які пов’язані безпосередньо із господарською і побутовою діяльністю. Даний матеріал присвячений аналізові й систематизації космогонічних вірувань у побуті і обрядовості українців Карпатського регіону. На основі компонентного аналізу виокремлено головні складові космогонічних уявлень українс...

Белоусова Л.Г., Волкова Т.Е. (авт.-сост.) Евреи Одессы и Юга Украины: история в документах. Книга 1 (кон. XVIII - нач. XX вв.)

 • формат pdf
 • размер 76,19 МБ
 • добавлен 11 апреля 2014 г.
Одесса: ООО "Студия "Негоциант", 2002. — 300 с. — (Труды Государственного Архива Одесской области. Т. VII). ISBN 966-691-037-3 Настоящее издание приурочено к открытию музея истории евреев Одессы. Это первый совместный издательский проект Государственного архива Одесской области и центра "Мигдаль". В книге представлены фонды архива, содержащие документы по истории евреев Одессы, бывшего Новороссийского края и нынешнего Юга Украины за дореволюционн...

Березин Н.И. Украина. Малороссы, их страна, быт и прошлое

 • формат image, pdf
 • размер 161.52 МБ
 • добавлен 20 августа 2013 г.
СПб.: тип. Спб. АО "Слово", 1907. — 128 с. Язык: Русский (дореформенный) Книга содержит очерки по истории и культуре Украины: Природа Малороссии, Историческое прошлое Малороссии до восстания Хмельницкого, Историческое прошлое Малороссии после разделения, Характер и быт малороссов, Украинский язык и литература в жизни народа. В приложении содержатся почтовые карточки начала XX века с видами городов Украины : Бердичев, Березань, Болехов, Борислав,...

Бляшевський Н.Ф., Прибильська Є.І. та ін. Народне мистецтво Галичини і Буковини і Земський Союз в 1916-1917 рр. війни

 • формат djvu
 • размер 78.88 МБ
 • добавлен 30 октября 2011 г.
Пер. з рос. Л.А. Яновської, пер. з укр. С.З. Федорченко, Київ: Комітет Південно-Західного фронту Всеросійського Земського Союзу та Центральний Архівний відділ з ліквідації організацій воєнного часу при Совнархозе, 1919, - 85 с. Видаючи цю пам’ятну книгу Відділ допомоги населенню, що постраждало від війни, Комітету Південно-Західного фронту Всеросійського Земського Союзу, мав на меті поряд з описом робіт з трудової допомоги показати мотиви народно...

Бобина О.В. Особенности этнополитической истории Украины (на укр.яз.)

 • формат doc
 • размер 149 КБ
 • добавлен 24 мая 2010 г.
Происхождение славян украинцев. Происхождение названий "Русь", "Украина", "Малоросия" Историко-этнографическое районирование Украины. Этапы этнополитической истории Украины.

Боднарчук Д.В. Энокультурная идентичность населения Руского воеводства Речи Посполитой в конце XVI - первой половине XVII вв

Дисертация
 • формат pdf
 • размер 462,93 КБ
 • добавлен 04 ноября 2014 г.
Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук. — Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный университет, 2012. — 25 с. Специальность: 07.00.03 – Всеобщая история (Новое и новейшее время). Научный руководитель: докт. ист. наук, доц. Филюшкин А.И. Цель исследования – реконструкция представлений о «руской» идентичности в Руском воеводстве Речи Посполитой в XVI – первой половине XVII в., выявление того набо...

Бойко А. (ред.) Усна історія степової України. Том IV

 • формат pdf
 • размер 4,91 МБ
 • добавлен 06 ноября 2015 г.
Запоріжжя: Тандем, 2008. - 472 с. Четвертий том репрезентує матеряли експедиції Запорізького наукового товариства ім. Я. Новицького, що мала місце на півдні України впродовж 1999-2007 років.

Бойко А. (ред.) Усна історія степової України. Том V

 • формат pdf
 • размер 3,44 МБ
 • добавлен 22 ноября 2015 г.
Запоріжжя: Тандем, 2008 - 385с. П`ятий том репрезентує спогади мешканців степової України, зібрані учасниками екмпедиції Запорізького наукового товариства ім. Новицького в 1999-2007 роках

Бойко А. (ред.) Усна історія степової України. Том VІ

 • формат pdf
 • размер 3,99 МБ
 • добавлен 21 ноября 2015 г.
Запоріжжя: Тандем, 2008 - 410с. Шостий том "Усної історії" продовжує опис подій степової України, в якому йде мова про спогад очевидців буремних подій ХХ століття в Україні.

Бойко А. (ред.) Усна історія степової України. Том VІІ

 • формат pdf
 • размер 1,64 МБ
 • добавлен 30 ноября 2015 г.
Запоріжжя: Тандем, 2008 - 263с. Сьомий том "Усної історії" складається зі спогадів жителів Півдня України про буремні події історії ХХ століття.

Бойко А. (ред.) Усна історія степової України. Том ІХ

 • формат pdf
 • размер 3,51 МБ
 • добавлен 19 ноября 2015 г.
Запоріжжя: Тандем, 2008. - 412с. Девятий том "Усної історії" продовжує висвітлювати події історії України словами очевидців.

Бойко А. (ред.) Усна історія степової України. Том Х

 • формат pdf
 • размер 4,54 МБ
 • добавлен 06 ноября 2015 г.
Запоріжжя: Тандем, 2008. - 533с. Заключний том "Усної історії" розповідає про події Другої світової війни на основі свідчень як очевидців так і учасників.

Бойко А.В. (гол. ред.) Усна історія степової України. Том 9

 • формат pdf
 • размер 4.01 МБ
 • добавлен 10 июля 2011 г.
Запоріжжя: АА Тандем, 2010. - 412 с. ISBN 978–966–488–008–3 Дев’ятий том Усної історії Степової України репрезентує матеріали експедиції до села Скельки Василівського району Запорізької області здійснену Запорізьким науковим товариством ім. Я. Новицького, Запорізьким відділенням Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України та Інститутом усної історії Запорізького національного університету в серпні 2002...

Бойко А.В. (гол. ред.) Усна історія степової України. Том I

 • формат pdf
 • размер 9,71 МБ
 • добавлен 18 ноября 2013 г.
Запоріжжя: АА Тандем, 2008. - 511 с. ISBN 978–966–488–005–0. Усна історія Запорізького краю репрезентує перший том великого циклу Усної Історії Степової України, яка була записана експедиціями Запорізького наукового товариства ім.Я.Новицького, Інститутом української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського НАН України та Інститутом Усної історії Запорізького національного університету впродовж 1999-2007 років. Важливість і унікальність...

Бойко А.В. (гол. ред.) Усна історія степової України. Том II

 • формат pdf
 • размер 2,60 МБ
 • добавлен 14 ноября 2013 г.
Запоріжжя: АА Тандем, 2008. - 516 с. ISBN 978–966–488–005–0. Усна історія Запорізького краю репрезентує другий том великого циклу Усної Історії Степової України, яка була записана експедиціями Запорізького наукового товариства ім.Я.Новицького, Інститутом української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського НАН України та Інститутом Усної історії Запорізького національного університету впродовж 1999-2007 років. Важливість і унікальність...

Бойко Я.В. Заселение Южной Украины. Формирование этнического состава населения края: русские и украинцы (конец ХVIII - начало ХХІ в.)

 • формат pdf
 • размер 5,29 МБ
 • добавлен 09 апреля 2015 г.
Этностатистический очерк. Выпуск 1 — Черкассы: Вертикаль, издатель ЧП Кандыч С.Г., 2007. — 48 с. — ISBN 9662843826620. В работе освещается процесс заселения и формирования этнического состава населения Южной Украины с конца ХVIII в. до наших дней. Дается краткое описание истории заселения края в 1783–1917 гг. крестьянством российских губерний, Правобережной и Левобережной Украины, Беларуси, Молдовы, мигрантами стран Западной Европы. Приводятся св...

Болтарович З.Є. Народна медицина українців

 • формат djvu
 • размер 7,47 МБ
 • добавлен 09 августа 2014 г.
Київ: Наукова думка, 1990. — 234 с. На основі літературних джерел, архівних даних, матеріалів польових досліджень автора зроблено спробу реконструкції народної медицини українців XIX — початку XX ст., узагальнення багатовікового досвіду, накопиченого в цій галузі традиційних знань. Розкриваються місце і роль народної медицини в житті народу, соціально - економічні та історико-культурні фактори її побутування. Характеризуються засоби лікування, на...

Болтарович З.Є. Народна медицина українців

 • формат pdf
 • размер 6,98 МБ
 • добавлен 19 сентября 2014 г.
Київ: Наукова думка, 1990. — 234 с. На основі літературних джерел, архівних даних, матеріалів польових досліджень автора зроблено спробу реконструкції народної медицини українців XIX — початку XX ст., узагальнення багатовікового досвіду, накопиченого в цій галузі традиційних знань. Розкриваються місце і роль народної медицини в житті народу, соціально - економічні та історико-культурні фактори її побутування. Характеризуються засоби лікування, на...

Болтарович З.Є. Україна в дослідженнях польських етнографів ХІХ ст

 • формат djvu
 • размер 2,32 МБ
 • добавлен 30 сентября 2015 г.
Київ: Наукова думка, 1976. — 169 с. У книзі на основі історичних джерел та архівнх дних вивчається діяльність польських етнографів ХІХ століття, наукових закладів, що збиралися збиранням, дослідженням та клясифікацією даних про матеріяльну та духовну культуру українців.

Бондарчик В.К. Полесье. Материальная культура

 • формат pdf
 • размер 5.47 МБ
 • добавлен 27 сентября 2011 г.
Киев: Наук. думка - 1988, 448 с. с.ил. Монография является первым обобщающим следованием материальной культуры населения Полесья. Освещаются основные аспекты быта полещуков, их традиционные ремесла и промыслы, жилище, одежда, вышивка и другие компоненты традиционной бытовой культуры. Показаны этнокультурные изменения за годы советской власти. Содержание. Введение Историко-этнографическая характеристика Полесья Полесье, как историко-этнографичес...

Борисенко В.К. Сімейна обрядовість українців ХХ - початку ХХІ століття

 • формат pdf
 • размер 15,94 МБ
 • добавлен 29 октября 2016 г.
Київ: Видавництво IМФЕ, 2016. — 256 с. + 80 іл. У монографії на багатому фактичному матеріалі розглянуто структуру й типологію основних сімейних обрядів українців. Простежено динаміку їхніх змін упродовж ХХ ст., показано тенденції розвитку сучасних свят і обрядів у родині, наголошено на виховній та естетичній функціях сімейних обрядів, здійснено аналіз новотворів і звернуто увагу на стійкість окремих етнічних атрибутів у сучасному весіллі, на хре...

Борисенко В.К. Українська етнологія

 • формат doc
 • размер 2.39 МБ
 • добавлен 20 сентября 2015 г.
Навчальний посібник. — Київ: Либідь, 2007. — 396 с. У посібнику аналізуються теоретичні проблеми української етнології, пов'язані з етногенезом українців, формуванням регіональної специфіки тощо. З нових позицій висвітлюється історія розвитку етнологічної науки. Традиційна культура українців — житло, одяг, харчування, звичаї, обряди, вірування — роз-глядаються з урахуванням сучасних соціально-економічних змін. Для студентів, викладачів, науковців...

Босий О. Священне ремесло Мокоші

 • формат pdf
 • размер 881,77 КБ
 • добавлен 06 апреля 2012 г.
Традиційні символи і магічні ритуали українців (Типологія. Семантика. Міфоструктури). - Вінниця, 2004. - 220 с. Зміст: Міфологічна символіка виробів ткацтва. Традиційні магічні уявлення українців. Символічно-магічні функції предметів ткацтва у звичаєво-обрядовій сфері українців.

Брицун-Ходак Микола. Весілля як обряд тисячоліть

Статья
 • формат rtf
 • размер 30,31 КБ
 • добавлен 23 июля 2016 г.
(стаття) Таїна Роду-Народу в Обрядах Предків Овруччина–Словечанщина–Коростенщина (підбілоруська зона української культури)

Букатевич Н.І. Чумацтво на Україні: історично-етнографічні нариси

 • формат pdf
 • размер 3,40 МБ
 • добавлен 14 декабря 2013 г.
/ Записки Одеського інституту народного господарства. – Одеса, 1928. У виданні досліджується чумацтво як явище соціально-економічного життя в історії України. Зокрема значну увагу приділено огляду історіографії чумацтва, теорій походження слова чумак. Досконало досліджено основні шляхи пересування чумацьких валок, види транспортних засобів чумаків, правові відносини, хронологічні межі активного функціонування промислу, причини занепаду чумацтва у...

Булгаковский Д.Г. Пинчуки. Этнографический сборник

 • формат pdf
 • размер 6,11 МБ
 • добавлен 24 августа 2012 г.
С.-Петербургъ, 1890. — VI, 202 с. Пѣсни, загадки, пословицы, обряды, примѣты, предразсудки, повѣрья, суевѣрья и местный словарь. Собрано въ Пинскомъ уѣздѣ Минской губерніи / Записки Императорскаго Русскаго Географическаго Общества по Отдѣленію Этнографіи. Томъ XIII, выпускъ 3 ; подъ редакціей чл.-с. Ѳ. М. Истомина.

Буравський О.А. Поляки Волині у другій половині ХІХ - на початку ХХ ст

 • формат pdf
 • размер 1.33 МБ
 • добавлен 03 марта 2011 г.
Житомир: Вид-во ЖДУ, 2004. – 168 с.; іл. У праці робиться спроба комплексного аналізу соціально-економічного становища та культурного розвитку польського населення Волині в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. Автором встановлено значний внесок польської національної меншини у господарське освоєння, економічний та культурний розвиток реґіону а також уведено в науковий обіг новий фактичний матеріал, зокрема низку неопублікованих архівних докум...

Виноградська Г. Неопублікований розділ Жнива праці А. Кримського Звенигородщина. Шевченкова батьківщина з погляду етнографічного та діалектологічного

 • формат pdf
 • размер 564,09 КБ
 • добавлен 03 ноября 2016 г.
Виноградська Г. Неопублікований розділ "Жнива" праці А. Кримського "Звенигородщина. Шевченкова батьківщина з погляду етнографічного та діалектологічного" //Народознавчі зошити №2(104). 2012. - с.348-360 Непублікована частина "Жнива" з дослідження "Звенигородщина. Шевченкова батьківщина з погляду етнографічного та діалектологічного" А. Кримського

Вовк Х.К. Студії з української етнографії та антропології

 • формат pdf
 • размер 34.11 МБ
 • добавлен 16 августа 2011 г.
К.: Мистецтво, 1995. - 336 с. Антрополог, етнограф, археолог, літературний критик Х. К. Вовк (1847-1918) у світі наукових досліджень розвінчував вигадки російських імперських учених, котрі вважали Україну всього лиш "югом России". Він переконливо доводить, що український народ усіма своїми особливостями відмінний від сусідніх і становить собою окрему, неповторну антропологічну та етнографічну цілість.

Вовк Х.К. Студії з української етнографії та антропології

 • формат djvu
 • размер 82.97 МБ
 • добавлен 26 декабря 2011 г.
К.: Мистецтво, 1995. - 336 с. Антрополог, етнограф, археолог, літературний критик Х. К. Вовк (1847-1918) у світі наукових досліджень розвінчував вигадки російських імперських учених, котрі вважали Україну всього лиш "югом России". Він переконливо доводить, що український народ усіма своїми особливостями відмінний від сусідніх і становить собою окрему, неповторну антропологічну та етнографічну цілість.

Вовк Х.К. Студії з української етнографії та антропології

 • формат doc
 • размер 4,24 МБ
 • добавлен 05 марта 2012 г.
Прага: Legiografie, 1928. — 404 с. Антрополог, етнограф, археолог, літературний критик Х. К. Вовк (1847-1918) у світі наукових досліджень розвінчував вигадки російських імперських учених, котрі вважали Україну всього лиш "югом России". Він переконливо доводить, що український народ усіма своїми особливостями відмінний від сусідніх і становить собою окрему, неповторну антропологічну та етнографічну цілість.

Вовк Х.К. Студії з української етнографії та антропології

 • формат djvu
 • размер 20,13 МБ
 • добавлен 29 марта 2012 г.
Прага: Legiografie, 1928. — 404 с. Антрополог, етнограф, археолог, літературний критик Х. К. Вовк (1847-1918) у світі наукових досліджень розвінчував вигадки російських імперських учених, котрі вважали Україну всього лиш "югом России". Він переконливо доводить, що український народ усіма своїми особливостями відмінний від сусідніх і становить собою окрему, неповторну антропологічну та етнографічну цілість.

Вовк Х.К. Студії з української етнографії та антропології

 • формат pdf
 • размер 160,96 МБ
 • добавлен 10 марта 2012 г.
Прага: Legiografie, 1928. — 404 с. Антрополог, етнограф, археолог, літературний критик Х. К. Вовк (1847-1918) у світі наукових досліджень розвінчував вигадки російських імперських учених, котрі вважали Україну всього лиш "югом России". Він переконливо доводить, що український народ усіма своїми особливостями відмінний від сусідніх і становить собою окрему, неповторну антропологічну та етнографічну цілість.

Вовк Х.К. Студії з української етнографії та антропології

 • формат fb2
 • размер 3,58 МБ
 • добавлен 01 мая 2012 г.
Прага: LEGIOGRAFIE, 1928. 404 с. Антрополог, етнограф, археолог, літературний критик Х. К. Вовк (1847-1918) у світі наукових досліджень розвінчував вигадки російських імперських учених, котрі вважали Україну всього лиш "югом России". Він переконливо доводить, що український народ усіма своїми особливостями відмінний від сусідніх і становить собою окрему, неповторну антропологічну та етнографічну цілість.

Вовк Х.К. Студії з української етнографії та антропології

 • формат fb2
 • размер 6,12 МБ
 • добавлен 08 мая 2012 г.
К.: Мистецтво, 1995. - 336 с. Антрополог, етнограф, археолог, літературний критик Х. К. Вовк (1847-1918) у світі наукових досліджень розвінчував вигадки російських імперських учених, котрі вважали Україну всього лиш "югом России". Він переконливо доводить, що український народ усіма своїми особливостями відмінний від сусідніх і становить собою окрему, неповторну антропологічну та етнографічну цілість.

Вовк Хв. Матеріали до українсько-руської етнології

 • формат pdf
 • размер 83.6 МБ
 • добавлен 23 августа 2011 г.
Львів: Друкарня Наукового товариства імені Шевченка, 1899-1909. Кількість сторінок: 146; 146; 228; 320; 256; 216; 272; 227; 144; 288; 180; 370 Українська етнографія XIX століття формувалася на базі трьох народознавчих центрів: Харківського університету (початок XIX ст.), Київського університету (40-і pp. XIX ст.) та Львова (кінець XIX ст.). Харківська «романтична» школа (І.Срезневський, А.Метлинський, М.Костомаров, К.Сементовський та ін.) зосере...

Возняк В. Українські перекази

 • формат pdf
 • размер 39.18 МБ
 • добавлен 23 сентября 2011 г.
Видавництво: Фірма «Довіра», 1992. - 132 с. Книга українських переказів, зібраних та упорядкованих львівським дослідником В.Возняком, як на наш погляд, сприятиме щирому зацікавленню, історією та культурою древнього народу України. Дотепна думка так званої простої людини, своєрідна, а то й несподівана оцінка нею окремих історичних подій, явищ, постатей, безумовно, будуть до душі прискіпливому читачеві. Автор: Зібрав та упорядкував В.Возняк

Воловик В.И., Данков В.В., Ерхов Г.П. Советские традиции, праздники и обряды: Опыт, проблемы, рекомендации

 • формат pdf
 • размер 36.26 МБ
 • добавлен 19 января 2011 г.
Сборник статей советских авторов. Освещается деятельность партийных, государственных, советских органов и общественных организаций Украинской ССР по созданию и распространению советских традиций, праздников и обрядов. Рассказывается о сложившейся в республике системе организации этой работы и руководстве ею, подготовке соответствующих кадров. М. , 1986. 336 с.

Волониць В.С. Діяльність греків-купців на українських теренах у XVII-XIX ст. у радянській історіографії

Статья
 • формат pdf
 • размер 137,21 КБ
 • добавлен 08 августа 2015 г.
Стаття // Гуманітарний журнал. — 2011. — № 1-2 — С. 87-91. У статті досліджуються особливості поглядів істориків радянської доби К. Харламповича, М. Тищенка, С. Ялі, Т. Теохаріді, А. Дружиніної, Ф. Шевченка, В. Золотова, О. Подградської. Характеризуються погляди істориків стосовно діяльності греків купців на Україні у середині ХVІІ-ХІХ ст.

Воропай О. Звичаї нашого народу. Етнографічний нарис

 • формат djvu
 • размер 11.8 МБ
 • добавлен 13 ноября 2010 г.
Воропай О. Звичаї нашого народу. Етнографічний нарис. - К. , 1993 Зміст: Праця про народньо-календарні звичаї розподілена за порами року, а саме: I-ша частина - "Зима", II-га - "Весна", III-тя - "Літо", IV-та - "Осінь". Український народний одяг: Матеріали, з яких виготовлявся верхній одяг Жіноче вбрання Вийся, віночку, гладко Дівоче намисто Ой, хустина, хустиночка Зачіска волосся у жінок Жіноча сорочка Одяг, що носиться поверх сорочки Жіноче вз...

Воропай О. Звичаї нашого народу. Етнографічний нарис. Том 2

 • формат pdf
 • размер 2,17 МБ
 • добавлен 13 февраля 2014 г.
Мюнхен: Українське видавництво, 1958. - 290 с. Як готувалися до Свят-вечора і як зустрічали Різдво Христове, як гуляли Масляну і як поводилися у Великий піст, як святкували Великдень і які розваги припадали на Івана Купала — про це йдеться у виданні, яке знайомить з багатим і різноманітним світом народних звичаїв, за якими жили українці з давних-давен до нашого часу. Звичаї, що дісталися нам у спадщину від дідів-прадідів, не втратили свого значен...

Воропай О. Звичаї нашого народу. Зима. Весна. Етнографічний нарис

 • формат pdf
 • размер 3.75 МБ
 • добавлен 05 апреля 2011 г.
Мюнхен: Українське видавництво, 1958. - 310 с. Як готувалися до Свят-вечора і як зустрічали Різдво Христове, як гуляли Масляну і як поводилися у Великий піст, як святкували Великдень і які розваги припадали на Івана Купала — про це йдеться у виданні, яке знайомить з багатим і різноманітним світом народних звичаїв, за якими жили українці з давних-давен до нашого часу. Звичаї, що дісталися нам у спадщину від дідів-прадідів, не втратили свого значен...

Галушко К., Півторак Г., Яковенко Н. та ін. Новітні міфи та фальшивки про походження українців

Статья
 • формат fb2
 • размер 1,77 МБ
 • добавлен 07 мая 2012 г.
К., Темпора, 2008. - 136 с. Книга є збірником статей і виступів науковців низци українських академічних та освітніх інститутцій, підготовлених у рамках круглого столу "Міфологізація походження українців", який відбувся в лютому 2007 року в Національнмоу університеті "Києво-Могилянська академія". Вміщені тут матеріали висвітлюють ставлення учених до різноманітнх псевдонаукових та псевдопатріотичних теорій походження українського етносу і застеріг...

Ганус Д.М. Дитина в системі народних вірувань та обрядів населення українсько-польського пограниччя

Дисертация
 • формат pdf
 • размер 1,54 МБ
 • добавлен 23 октября 2016 г.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук. — К.: 2015. — 236 с. Мета дослідження – комплексна історико-етнографічна характеристика пов'язаних з дитиною та народною педіатрією обрядів і вірувань, що побутували на території українсько-польського пограниччя, а також визначення їхньої локальної специфіки в порівняльно-історичному плані.

Глушко М. Історія народної культури українців

 • формат djvu
 • размер 10,33 МБ
 • добавлен 01 декабря 2015 г.
Навчальний посібник. — Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2014. — 416 с. Висвітлено джерела, походження та історичні етапи розвитку різних ділянок традиційно-побутової культури українців - господарських занять, домашніх ремесел і промислів, матеріальної культури (житла, одягу, їжі, транспорту тощо). Значну увагу приділено архаїзмам у народній культурі автохтонів України XIX - початку XX ст., спадковості й незнищенності давніх культурних надбань, їхньом...

Гнатюк В. Гаївки. Матеріали до української етнології. Том 12

 • формат pdf
 • размер 10.97 МБ
 • добавлен 27 января 2012 г.
Львів, 1909 Один з найповніших фольклорних збірників українських весняних календарних пісень відомого українського етнографа та фольклориста Володимира Гнатюка. Праця вважається класичним зразком української фольклористики, а зібрані в ній матеріали відзначаються точністю запису і регіональним різноманіттям.

Гнатюк В., Тарасевський П., Краусс Ф. Das Geschlechtleben des Ukrainischen Bauernvolkes. Статеве життя укрaїнських селян. У двох томах

 • формат pdf
 • размер 25,93 МБ
 • добавлен 18 сентября 2015 г.
Лейпциґ, 1909-1912. — 504 + 478 с. Збірка українського сороміцького фольклору, записаного українською (абецадло) та німецькою мовами. Юрій Андрухович про цей шедевр розказав таке: "Це наукова праця за редакцією видатного етнографа Володимира Гнатюка, яка називається «Статеве життя українського селянства»: ці два величезні томи анекдотів стосуються статевої сфери. Один том — підросійська Україна, другий — підавстрійська. Це страшенно цікаво зробл...

Гнатюк Володимир (ред.) Матеріали до української етнольогії. Том XIX-XX

Статья
 • формат pdf
 • размер 120,83 МБ
 • добавлен 16 января 2017 г.
Львів: Наукове товариство імені Шевченка, 1919. — 422 с. Від редакції. Українські весільні обряди та звичаї. Зміст.

Гнатюк Володимир (ред.) Матеріали до української етнольогії. Том XV

Статья
 • формат pdf
 • размер 6,95 МБ
 • добавлен 11 января 2017 г.
Львів: Наукове товариство імені Шевченка, 1912. — 205 с. Народний календар у зелениці Надвірянського повіту Гуцульщини. Антін Онищук. Народний календар у Ровенським повіті Волинської губернії. Василь Доманцький. З народного життя гуцулів. Антін Онищук. Останки первісної култури в гуцулів. Антін Онищук. Купанє й палінє відьм у Галичині. Володимир Гнатюк.

Гнатюк Володимир. Українська народня словесність (в справі записів українського етнографічного матеріалу)

 • формат djvu
 • размер 8,01 МБ
 • добавлен 26 октября 2015 г.
Відень: Видання Союзу Визволення України, 1916. — 48 с. Автор кгиги Володимир Михвйлович Гнатюк — український етнограф, фольклорист, мовознавець, літературознавець, мистецтвознавець, перекладач та громадський діяч, член-кореспондент Петербурзької АН , академік АН України , член Чеського наукового товариства , Празької та Віденської Академії наук. У книзі містяться етнографічні дослідження української словесності, зокрема: зміст та методологія до...

Голубець М. Український килим. Друга вистава

 • формат pdf
 • размер 7.29 МБ
 • добавлен 04 ноября 2011 г.
Львів: Наук. т-во ім. Шевченка, 1936, - 36 с. Даний нарис присвячений українському килимарству. Автором праці є Микола Голубець — український історик, архівіст, краєзнавець, мистецтвознавець, поет, прозаїк та бібліограф. У цій праці українське килимарство порівнюється із еталонним зразком даного ремесла — східними килимами. Розглядається техніка виготовлення килимів, історія розвитку промислу. Показана роль мистецько-промислової спілки у Косові ‘...

Гонтар Т.О. Народне харчування українців Карпат

 • формат pdf
 • размер 19,38 МБ
 • добавлен 09 ноября 2016 г.
Київ: Наукова думка, 1979. — 116 с. В монографії аналізується малодосліджена в етнографічній науці проблема народного харчування українців Карпат. Зважаючи на соціально-економічне становище гірського населення розглянуті харчові продукти, буденна і святкова їжа, напої, посуд.

Горбань Л.И. Народный календарь погоды

 • формат djvu
 • размер 21.89 МБ
 • добавлен 05 апреля 2011 г.
Киев: «Радянский писменник»,1990. – 57 с. Цель этой книги распространить те знания, которыми обладали на Руси раньше. Вы сможете, читая и анализируя знаки природы, самостоятельно делать долгосрочные прогнозы. Пользуясь многовековым опытом наших предков мы можем восстановить связующую нить "человек - природа".

Горленко В.Ф., Бойко І.Д., Куницький О.С. Народна землеробська техніка українців

 • формат pdf
 • размер 14,91 МБ
 • добавлен 14 февраля 2015 г.
Київ, Наукова думка, 1971. — 164 с. У книзі простежено розвиток землеробської техніки українців, охарактеризовано її комплекси, подано класифікацію. Зокрема, описано рало, соха, плуг, ручні знаряддя для обробки грунту та збору врожаю. У підрозділі Млини описуються вітряки.

Гринченко Б.Д. Этнографическіе матеріалы, собранные въ Черниговской и сосѣднихъ съ ней губерніяхъ. Выпуск І

 • формат djvu
 • размер 6,24 МБ
 • добавлен 26 августа 2012 г.
Чернигов: Типография Губернского Земства, 1895 г. - 316 с. Разсказы, сказки, преданія, пословицы, загадки и пр. Якъ Нычипиръ дилывъ вареныкъ. Бувъ соби такый богомильный чоловикъ Нычыпиръ; щобъ ве проспать утрени, то винъ лягавъ биля церквы: явъ ударють у дзвинъ, отъ винъ и прокынецця. Передъ якымсь велыкымъ празныкомъ Ныпыпиръ, узявшы у карманъ вареныкивъ, и пишовъ пидъ церкву ночувать. Сивъ ото та й йисть вареныкы; йивъ, йивъ та такъ зъ варенык...

Гринченко Б.Д. Этнографическіе матеріалы, собранные въ Черниговской и сосѣднихъ съ ней губерніяхъ. Выпуск І

 • формат pdf
 • размер 10,24 МБ
 • добавлен 28 июля 2012 г.
Чернигов: Типография Губернского Земства, 1895 г. - 316 с. Разсказы, сказки, преданія, пословицы, загадки и пр. Якъ Нычипиръ дилывъ вареныкъ. Бувъ соби такый богомильный чоловикъ Нычыпиръ; щобъ ве проспать утрени, то винъ лягавъ биля церквы: явъ ударють у дзвинъ, отъ винъ и прокынецця. Передъ якымсь велыкымъ празныкомъ Ныпыпиръ, узявшы у карманъ вареныкивъ, и пишовъ пидъ церкву ночувать. Сивъ ото та й йисть вареныкы; йивъ, йивъ та такъ зъ варенык...

Грушевська К.М. З примітивної культури

 • формат pdf
 • размер 91.45 МБ
 • добавлен 18 октября 2011 г.
К.: Держвидав України, 1924, - 224 с. Цей збірник розвідок і доповідей є свідченням творчої зрілості етносоціолога, фольклориста, етнографа, культуролога Катерини Грушевської (1900–1943). Книга стала результатом досліджень культур первісних народів. Авторка вводила в науковий обіг ідеї та здобутки європейської науки, застосовувала новітні методи, що прислужилося розвиткові нового напряму етнології в Україні. Передмову до книги – про діяльність Ук...

Грушевська К.М. З примітивної культури

 • формат doc
 • размер 584,70 КБ
 • добавлен 12 марта 2012 г.
К.: Держвидав України, 1924. 224 с. Цей збірник розвідок і доповідей є свідченням творчої зрілості етносоціолога, фольклориста, етнографа, культуролога Катерини Грушевської (1900–1943). Книга стала результатом досліджень культур первісних народів. Авторка вводила в науковий обіг ідеї та здобутки європейської науки, застосовувала новітні методи, що прислужилося розвиткові нового напряму етнології в Україні. Передмову до книги – про діяльність Укра...

Гуслистий К.Г. (ред.) Українці. Історико-етнографічна монографія. Том 1. Частина 2

 • формат djvu
 • размер 16,14 МБ
 • добавлен 15 сентября 2016 г.
Київ: Вид-во АН УРСР, 1960. — 717 с. «Українці. Історико-етнографічна монографія» — двотомна монографія науковців Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології (ІМФЕ), Інститутів історії та літератури АН УРСР, а також Державного музею етнографії та художнього промислу АН УРСР у Львові. Видання було заплановане у двох томах. У першому томі передбачалося висвітлення культури та побуту українського народу наприкінці XIX — на початку XX ст...

Гуцуляк О.Б. Пошуки заповітного царства: Міф - текст - реальність

 • формат pdf
 • размер 22.04 МБ
 • добавлен 02 февраля 2012 г.
Івано-Франківськ: Місто-НВ, 2007. - 540 с. ISBN 966-95321-6-6 На украинском языке Книга присвячена аналізові загадкових та інтригуючих міфологічних тем премордіальної сакральної традиції (Шамбала, Біловоддя, Грааль, пресвітер Іоанн, релігія бон-по, імперія Ахеменідів, Гіперборея, Астлан, Туле, Аратта, Асгард, Ніса, Олімп, Агартха, Велика Сарматія, Хельгі Аватара, Deus Absconditus, загублені королі, приховані імами, рицарські ордени, конспіративні...

Данилевська Надія, Ткач Микола. Просили батько, просили мати...!

 • формат pdf
 • размер 2,12 МБ
 • добавлен 22 августа 2016 г.
(пам’ятка для наречених). - К.: ПоліграфКонсалтинг, 2005. — 32 с. У книзі “Просили батько, просили мати” в короткій формі висвітлюються основні частини українського традиційного весілля, пояснюється сутність найважливіших обрядових дійств весільних чинів та атрибутів. У додатку - приклади весільних пісень та примовлянь і побажання до дарування. Стане в пригоді нареченим, батькам, всім, хто небайдужий до народних традицій. Зміст Дорогі наречені! Щ...

Данилевська Надія, Ткач Микола. Просили батько, просили мати...!

 • формат rtf
 • размер 16,66 КБ
 • добавлен 25 августа 2016 г.
(пам’ятка для наречених). - К.: ПоліграфКонсалтинг, 2005. — 32 с. У книзі “Просили батько, просили мати” в короткій формі висвітлюються основні частини українського традиційного весілля, пояснюється сутність найважливіших обрядових дійств весільних чинів та атрибутів. У додатку - приклади весільних пісень та примовлянь і побажання до дарування. Стане в пригоді нареченим, батькам, всім, хто небайдужий до народних традицій. Зміст Дорогі наречені! Щ...

Де ля Фліз Д.П. Альбоми. Том 1

 • формат djvu
 • размер 18,31 МБ
 • добавлен 25 августа 2013 г.
Сборник этнографических сведений, Киев, Издано Институтом украинской археографии и источниковедения им. М.С. Грушевского НАН Украины при поддержке ЮНЕСКО и др., 1996, 255 с. В первом томе приводятся этнографическое и краеведческое описание Киевщины и смежных территорий середины XIX в.

Де ля Фліз Д.П. Альбоми. Том 2

 • формат djvu
 • размер 39,36 МБ
 • добавлен 03 августа 2013 г.
Сборник этнографических сведений, Киев, Издано Институтом украинской археографии и источниковедения им. М.С. Грушевского НАН Украины при поддержке ЮНЕСКО и др., 1999, 688 с. Во втором томе приводится медицинско-топографическое описание Киевщины середины XIX в.

Дзира Я.І. Автопортрет нації

 • формат pdf
 • размер 5,49 МБ
 • добавлен 16 ноября 2012 г.
Київ: Бібліотека українця, 1997. - 147 с. На матеріалі історичних джерел Київської русі, козацьких реєстрів 1561 і 1649 рр., у яких зафіксовані імена, прізвища та прізвиська, географічні назви наших далеких предків, розкривається національний паспорт українців, доводиться, що вони на своїх етнічних землях споконвік автохтонна нація з притаманним їй прагненням відроджувати свою державність. Висуваються нові аргументи, що автором славнозвісної "Іст...

Дзира Я.І. Автопортрет нації

 • формат djvu
 • размер 2,77 МБ
 • добавлен 06 мая 2013 г.
Київ: Видавництво «Бібліотека українця», 1997. — 144 с. На матеріалі історичних джерел Київської Русі, козацьких реєстрів 1581 і 1649 pp., у яких зафіксовані імена, прізвища, прізвиська, географічні назви наших далеких предків, розкривається національний паспорт українців, доводиться, що вони на своїх етнічних землях споконвік автохтонна нація, державотворча спільнота, з притаманним їй прагненням за сприятливих умов відроджувати свою державність....

Дністрянський М.С. Етногеографія України

 • формат pdf
 • размер 2,55 МБ
 • добавлен 12 февраля 2017 г.
Навчальний посібник. – Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 232 с. *У внутрішньому бібліографічному описі книги помилково вказано назву "Етнографія...". У посібнику розкрито предмет та завдання етногеографії, її місце в системі наук. Обґрунтовано теоретичні основи, методологію та методику етногеографічних досліджень. Охарактеризовано джерела етногеографії України. Відображено історико-географічні передумови формування етногеографічної...

Драгоманов М. (сост.) Малорусские народные предания и рассказы

 • формат pdf
 • размер 19,38 МБ
 • добавлен 26 января 2012 г.
Киев: Юго-Западный Отдел Императорского Русского Географического Общества, 1876 г. - 462с. В своем сводном труде М. Драгоманов приводит более 200 народных преданий и сказок Малороссии, отсортированных по разделам: Знахарство, молитвы, заговоры; Верования и рассказы о чертях; Рассказы о мертвецах и пр. Все вместе они являются отражением народных представлений украинцев середины XIX века.

Драч І., Кузнецова С. та ін. (ред.) Закордонне українство і Донеччина: вчора, сьогодні, завтра

 • формат pdf
 • размер 1.75 МБ
 • добавлен 09 мая 2011 г.
Донецьк: ДОВТ "Україна - Світ", Український культурологічний центр, 2008. - 312 с. Збірник пропонує матеріали науково-практичної конференції, «Закордонне українство і Донеччина: вчора, сьогодні, завтра», проведеної відповідно до Державної програми співпраці із закордонним українством на період до 2010 року (Постанова Кабінету Міністрів України від 26.07.2006 р. №1034 та розпорядження голови Донецької облдержадміністрації від 29.11.2006 р. №578)....

Етнічне як загальнолюдська, спільнотна та індивідуальна культурна цінність

Реферат
 • формат doc
 • размер 29,00 КБ
 • добавлен 25 августа 2012 г.
Національний університет «Острозька академія». Кафедра культурології та філософії. Острог, 2012. 22 ст. Дисципліна - Етнологія. Загальнолюдська цінність етнічного. Етнічне як спільнотна цінність. Оцінка етнічного на сучасному етапі національного відродження ( Америка та СРСР). Етнічне як індивідуальна цінність. Висновки. Список використаної літератури.

Етнічний розвиток та етнічна історія східних слов*ян

Реферат
 • формат doc
 • размер 292,68 КБ
 • добавлен 01 мая 2012 г.
Київ, 2012 рік, 13 сторінок. Уривок з реферату: "найбільш поширеною є теорія походження східних слов’ян , згідно якої перший етап складання слов’янства, так званий передслов’янський, сягає другої половини II– I тис. до н. е. Саме тоді почалося формування декількох археологічних культур, які ."

Етнографічні відомості в українських літописних пам'ятках XI-XVII ст

Реферат
 • формат doc
 • размер 41,10 КБ
 • добавлен 22 февраля 2013 г.
Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко. Киев, 2009. 18 с. У рефераті розглянуто розвиток етнографічних знань в українських літописних пам'ятках: "Повісті минулих літ", Галицько-Волинському літописі, Супрасльському літописі, Густинському літописі, "Кройніці" Феодосія Сафоновича, літописі Григорія Грабянки.

Етнографічні й локальні етнічні групи українського населення

Реферат
 • формат doc
 • размер 47,75 КБ
 • добавлен 08 марта 2015 г.
ЗНУ, 2015. 32 стор. Центрально-східний регіон Українське Полісся: литвини, поліщуки Західний (південно-західний) регіон: гуцули, бойки, лемки

Етнографічна спадщина Пантелеймона Куліша

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 123,18 КБ
 • добавлен 25 марта 2013 г.
СумДПУ ім. А. С. Макаренка, Суми, Викладач - Турков В. В., історичний факультет, Предмет - Етнографія України, 2012р., 22 ст. Біографія Пантелеймона Куліша, таємниці яскравої творчості його особистості, етнографічна діяльність Куліша та її значення для нас

Зіневич Н.О. Цигани/роми в проблемному полі локальної історії (методологічні підходи)

 • формат pdf
 • размер 2,72 МБ
 • добавлен 23 февраля 2013 г.
// Наукові записки. Т. 19. Кн. II. Ч. 2. Джерела локальної історії: методи дослідження, проблеми інтерпретації, популяризація. Київ: Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН Украіни, 2009. Розглянуті методологічні засади дослідження соціокультурних форм буття циган.

Загірня М. Про одружіння на Вкраїні в давніші часи

 • формат pdf
 • размер 12,46 МБ
 • добавлен 03 мая 2014 г.
Київ: Вид. М. Грінченко, 1912. — 48 с. — (Книжки пам’яті Насті Грінченко; № 6). В даній праці української письменниці, перекладача та педагога Марії Грінченко-Загірньої описується система шлюбу давніх українців. Розпочинається матеріал інформацією про сучасні авторові шлюбні закони. Далі розглядається вплив сусідніх держав, під владою яких свого часу знаходилася Україна, на норми права та звичаї українців. Аналізується не тільки процес одруження,...

Зализняк Л.Л. Украина в кругу мировых цивилизаций

 • формат pdf
 • размер 1,32 МБ
 • добавлен 03 февраля 2012 г.
К.: Т-во «Знання» України, 2006. — 96 с. В брошюре известного украинского археолога, историка, этнолога исследуются происхождение украинского народа, начала формирования украинской нации и национальной государственности. Автор использует результаты современных археологических и этнических исследований, новые исторические документы и материалы, на основе чего определяет место и роль Украины в кругу мировых цивилизаций.

Зарембский А.И. Народное искусство подольских украинцев

 • формат pdf
 • размер 11,61 МБ
 • добавлен 11 февраля 2017 г.
Ленинград: Издание Государственного Русского музея, 1928. — 50 с. Беглый обзор народного искусства подольских украинцев подтверждает его неразрывную связь с общеукраинским национальным искусством, выросшим и развившимся, как и вся его культура, на восточных корнях. Сливаясь в основных чертах в единое целое с искусством основного ядра — населения центральной Украины — искусство подолян отразило на себе ряд сложных исторических напластований и разн...

Зимові народні свята

Презентация
 • формат ppt
 • размер 4,32 МБ
 • добавлен 20 октября 2012 г.
Гречана О.І ДНЗ СЦППРК, Сміла / Україна, 2012. - 19 слайдів. У ілюстрованій презентації наведені народні зимові свята - Маланки, Андрія, Василя, Миколая.

Иванова Ю.В. Культурно-бытовые процессы на юге Украины. Этнографический сборник

 • формат djvu
 • размер 3.7 МБ
 • добавлен 08 июня 2009 г.
Издание Института этнографии Академии Наук СССР, 1979. Культурно-бытовые сходства и особенности у различных групп населения, живущих в национальной среде южных областей Украины, происхождение этих групп, численность, условия расселения (компактными группами, отдельными селами, вкрапленными в общую массу украинцев).

Кісь О. Жінка в традиційній українській культурі (друга половина XIX - початок XX ст.)

 • формат pdf
 • размер 1,77 МБ
 • добавлен 15 октября 2015 г.
Монографія. — Львів: Інститут народознавства НАН України, 2008. — 271 с. Оцифровано такі сторінки: С. 76 - 94, 99-105, 108-133, 149-151, 168-181, 186-191, 194-209, 210-219, 220-233. Перше в Україні комплексне історико-етнологїчне дослідження становища жінок у середовищі українського селянства, здійснене на засадах ґендерного підходу. Праця ознайомлює з основними етапами становлення феміністської парадигми в соціальній та культурній антропології,...

Кабузан В.М. Украинцы в мире: динамика численности и расселения. 20-е годы XVIII века - 1989 год: формирование этнических и политических границ украинского этноса

 • формат djvu
 • размер 14,96 МБ
 • добавлен 18 октября 2012 г.
Институт российской истории РАН. — Москва: Наука, 2006. — 658 с. — ISBN 5-02-033991-1. Одной из наименее изученных проблем истории нашей Родины является динамика движения населения (воспроизводство, миграции и, как результат, формирование этнических и политических границ народов нашей страны). В настоящем исследовании прослеживается демографическая история украинского народа, показаны изменения этнической территории украинцев на западе и на восто...

Килимник С. Український рік у народних звичаях в історичному освітленні. Книга 1. Том 1. Зимовий цикл

 • формат pdf
 • размер 8,93 МБ
 • добавлен 18 августа 2013 г.
Файл містить Зимовий цикль. Це 1-148 сторінки видання: Килимник С. Український рік у народних звичаях в історичному освітленні / проф. Степан Килимник; [У 3 кн., 6 т.] / Факс. вид. - Київ: Обереги, 1994. - 400 с. Зміст. Народознавство – наука про націю. Василь Яременко. Свято Різдва. До історії різдвяних звичаїв. Готування до Різдва. Вілія. Господар з сином вносять Дідуха в хату. Багата Кутя – Свята Вечеря. Свята Ніч. Діти несуть бабуні,...

Килимник С. Український рік у народних звичаях в історичному освітленні. Том 5. Осінній цикл

 • формат djvu
 • размер 2,15 МБ
 • добавлен 14 августа 2013 г.
Файл містить Осінній цикл видання: Килимник С. Український рік у народних звичаях в історичному освітленні / проф. Степан Килимник; [У 3 кн., 6 т.] / Факс. вид. - Київ: Обереги, 1994. - 400 с. Осінь в Україні. Дохристиянський світогляд наших предків. Обжинки. Ілля Громовержець. Косовиця літня та осіння. Возовиця. Свято квітів. Молотьба на насіння. Сівба осінніх. Перша Пречиста — початок оглядин-заручин. Калина у звичаях українського народу. Барві...

Киссе А.И., Пригарин А.А., Станко В.Н. (ред.) Буджак: историко-этнографические очерки народов юго-западных районов Одесщины

 • формат pdf
 • размер 102,98 МБ
 • добавлен 15 августа 2016 г.
Книга для чтения. — Одесса: PostScriptUm — СМИЛ, 2014. — 744 с. — ISBN 978-617-7170-05-0. Данная книга для чтения посвящена истории и этнографии народов Буджака. Этот самобытный регион Дунай-Днестровского междуречья характеризуется многонациональным составом населения. Каждая из этнокультурных общностей обладает своими выразительными прошлым и традициями. Такая вариативность и стала предметом нашего коллективного внимания. Кроме очерков, посвящен...

Клід І. За тиждень - Великдень: Народні традиції та практичні поради

 • формат pdf
 • размер 32,87 МБ
 • добавлен 14 февраля 2015 г.
Тернопіль: Підручники і посібники, 2013. — 112 с. Посібник «За тиждень — Великдень» спрямований на те, щоб дати можливість дітям дізнатись про великодні традиції та звичаї українців. Для вчителів початкових класів, вихователів груп продовженого дня, вихователів дитсадків, батьків і дітей молодшого шкільного віку. Зміст: «Не я б'ю — верба б'є, за тиждень — Великдень» Чистий тиждень: Велика Середа, Великий, або Чистий четвер, Великодня П'ятниця, В...

Климець Ю.Д. Купальська обрядовість на Україні

 • формат djvu
 • размер 1,41 МБ
 • добавлен 24 ноября 2016 г.
Київ: Наукова думка, 1990. — 144 с. У монографії висвітлюється генезис, функції та структурні компоненти купальського свята на Україні. Розглядаються локальні варіанти купальської обрядовості, основні закономірності святкування дня літнього сонцестояння на Україні в контексті купальської обрядовості слов'янського світу, зокрема східнослов'янських народів.

Ковалевський О.В. Українські традиції

 • формат pdf
 • размер 2,69 МБ
 • добавлен 13 октября 2015 г.
Харків : Фоліо, 2003.- 320 с.-ISBN 966 03 3467 2 Це видання – унікальна антологія, чудове джерело для всіх, хто хоче відчути, чим жив український народ від давніх давен до нашого часу. «Влес книга», Геродотова «Скіфія», Апокрифи та Житія перших руських святих, українські легенди, народні пісні й думи, а також інші цінні пам’ятки, – усі разом, зібрані тут матеріали формують цілісну картину духовної й культурної діяльності українців у різні часи та...

Коваленко О. Глиняні люльки XVII-XVIII століть (за матеріалами Полтавщини)

 • формат pdf
 • размер 33,16 МБ
 • добавлен 15 ноября 2012 г.
Опішне: Українське Народознавство, 2008. – 144 с.: іл. (Керамологічне двокнижжя «Люлька в історії та гончарстві України», книга 1; Академічна серія «Українські керамологічні студії», випуск 1) Під час археологічних досліджень у нашаруваннях XVII–XVIII століть часто трапляються глиняні люльки. Вони рясно представлені в музейних і приватних збірках України. Незважаючи на численність публікацій, присвячених цій категорії історичних пам’яток, донині...

Коваленко О. Глиняні люльки XVII-XVIII століть (за матеріалами Полтавщини)

 • формат djvu
 • размер 7,92 МБ
 • добавлен 09 мая 2013 г.
Опішне: Українське Народознавство, 2008. – 144 с.: іл. (Керамологічне двокнижжя «Люлька в історії та гончарстві України», книга 1; Академічна серія «Українські керамологічні студії», випуск 1) Під час археологічних досліджень у нашаруваннях XVII–XVIII століть часто трапляються глиняні люльки. Вони рясно представлені в музейних і приватних збірках України. Незважаючи на численність публікацій, присвячених цій категорії історичних пам’яток, донині...

Ковальков О.Л. Час у структурі традиційної ментальності (на матеріалах української етнології)

 • формат doc
 • размер 312,24 КБ
 • добавлен 20 февраля 2012 г.
Монография. Кировоград, 2011. 170 с. (на укр. языке) В монографії на основі широкого кола джерел досліджено систему часових уявлень українців. Обґрунтовано господарську основу календарних уявлень та циклічної моделі часу, доведено, що основною характеристикою народної концепції часу було його якісне його сприйняття. Значну увагу приділено розгляду системи вірувань про сприятливий і несприятливий, буденний і сакральний час. Проаналізовано природу...

Колесса Ф. (ред.) Матеріали до української етнології. Том ХІІІ. Мельодії українських народних дум

 • формат pdf
 • размер 81,25 МБ
 • добавлен 28 декабря 2016 г.
Львів, 1910. — 304 с. Передмова. Мельодії дум. Тексти дум. Додаток. Достережені похибки й припущення.

Колесса Ф. Історія української етнографії

 • формат pdf, jpg
 • размер 119.7 МБ
 • добавлен 30 октября 2011 г.
Київ: Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім М. Т. Рильського НАН України, 2005. - 368 с. Праця академіка Ф. М. Колесси присвячена історії етнографії та фольклористики. Робота не була опублікована за життя автора і зберігалася в єдиному примірнику в Національних архівних наукових фондах рукописів та фонозаписів ІМФЕ ім. Т. М. Рильського НАН України. Проте праця не втратила своєї актуальності і донині. Вона є не лише унікальним...

Колесса Ф. Українська усна словесність

 • формат pdf
 • размер 115.96 МБ
 • добавлен 20 октября 2011 г.
Львів: Накладом фонду Учітеся, брати мої, 1938, - 643 с. Дане видання є працею етнографа, фольклориста, композитора, музикознавця і літературознавця Філарета Колесси. Темою дослідження є українська народна словесність, її виникнення та розвиток від дохристиянських часів до першої половини ХХ ст. Розглядаються різні форми народної творчості: думи, історичні пісні, байки, казки, колядки, щедрівки, анекдоти, загадки, заговори тощо.

Колесса Ф. Українська усна словесність

 • формат djvu
 • размер 26,92 МБ
 • добавлен 17 сентября 2011 г.
Львів: Просвіта, 1938. - 645 с. У всіх народів, що досягли вищої культури й витворили своє письменство, попередив письменство розвиток усної словесности. Цією назвою обіймаємо ввесь засіб словесних творів, віршованих і прозових, що, без допомоги письма, зберігаються в пам’яті народніх мас та впродовж довгого часу, нераз цілих століть, переходять усним переказом із покоління на покоління. Такі твори – чи їх складають талановиті одиниці зпоміж непи...

Колесса Філарет. Матеріали до етнології й антропології. Том ХХІ-ХХІІ. Частина 1

 • формат pdf
 • размер 113,01 МБ
 • добавлен 16 января 2017 г.
Львів: Друкарня Наукового товариства імені Шевченка, 1929. — 398 с. Передмова. Предтеча сербської етнології. Глечик з хрестом. До питання про еволюції українського художнього орнаменту. Доісторичні мотиви в українському народному мистецтві. Краковяки й коломийки. З народньої арифметики.

Колодюк І.В. Народна медицина у традиційній культурі українців Центрального Полісся (остання чверть ХХ - початок ХХІ ст): Монографія

 • формат doc
 • размер 1.31 МБ
 • добавлен 30 мая 2011 г.
Присвячено народній медицині українців Центрального Полісся, передусім земель, забруднених унаслідок аварії на Чорнобильській АЕС. На основі використання нового польового матеріалу, зібраного авторкою під час комплексних історико-етнографічних експедицій на Полісся, а також залучених архівних джерел показано сучасний стан цієї сфери народної культури, простежено традиції та інновації, які мають місце останнім часом у галузі народного лікування. Д...

Конобродська В. Поліський поховальний і поминальні обряди

 • формат pdf
 • размер 19.81 МБ
 • добавлен 21 октября 2011 г.
Видавництво: Полісся, 2007.- 356 с. Серйозне наукове видання з української етнології, яких, на превеликий жаль, дуже мало. Фахівці оцінять. У книзі досліджено поховально-поминальний обрядовий комплексу Полісся. У томі 1 подано опис мовних та предметно-дійових складових цілісного культурного тексту поховального й поминальних обрядів Полісся та інших українських і слов'янських історико-етнографічних регіонів та районів. Окремі елементи полісько...

Кононенко П.П. Українознавство

 • формат pdf
 • размер 6 МБ
 • добавлен 19 июня 2011 г.
Підручник для вищих навчальних закладів. – К.: Міленіум, 2006. – 872 с. У книзі відомого вченого і педагога, директора Науково-дослідного інституту українознавства, заслуженого працівника освіти, академіка, лауреата Міжнародної премії імені Гердера П. П. Кононенка на основі багатоманітного вітчизняного й зарубіжного матеріалу вперше здійснено дослідження та системне висвітлення феноменів «Україна та світове українство». Від праджерел і праепох –...

Конспект лекцій з українознавтва

Статья
 • формат doc
 • размер 825 КБ
 • добавлен 18 апреля 2011 г.
Українська національна кухня. Традиційні види господарської діяльності. Ремесла та промисли. Поняття культура. Народне житло. Народна архітектура України. Етнографія словянсько-української стародавності. Вишивка: історія, особливості, народні майстри. Традиційне житло. Національне вбрання. Старовинна обрядовість.

Контрольная работа - Украинцы

Контрольная работа
 • формат doc, ppt
 • размер 1.48 МБ
 • добавлен 07 декабря 2010 г.
Институт управленческих технологий, специальность ГМУ, 2 курс, дисциплина "Региональная культура". Содержание. Общая характеристика и этно-территориальные группы. Язык и религия. Материальная культура и традиционные поселения. Традиционный народный костюм. Украинская национальная кухня. Праздники и обряды. Украинцы на Самарской земле. Список источников и литературы. Презентация.

Костомаров Н. Две русские народности

Статья
 • формат doc
 • размер 301.5 КБ
 • добавлен 15 ноября 2011 г.
Стаття. Основа. — СПб., 1861. — № 3 — С. 33-80. У статті автор проводить чітку паралель між росіянами та малоросами (українцями), аналізуючи ментальні особливості народів за такими пунктами, як державний устрій, релігія та віра, стосунки в сім"ї, ставлення до жінки та кохання, ставлення до природи та землі, традиції (забобoни, міфи, упередження), волелюбність тощо, а також вказує причини цієї різниці.

Костомаров Н. Две русские народности

Статья
 • формат doc
 • размер 34,40 КБ
 • добавлен 07 марта 2015 г.
Электронный ресурс, 8 с. Более 150 лет назад выдающийся русский ученый, профессор Киевского и Санкт-Петербургского университетов Николай Костомаров издал исследование об украинцах и россиянах «Две русские народности». Работа ученого была напечатана в 1861 году в Санкт-Петербурге, но до сих пор почти неизвестна на родине и в Украине. Профессор фактами доказывает существенные ментальные отличия двух этносов. Убеждает, что соседние народы имеют реши...

Кочубей А.В. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт із навчальної дисципліни Народознавство

Практикум
 • формат pdf
 • размер 143,72 КБ
 • добавлен 22 июня 2014 г.
Методичні вказівки. - Рівне : НУВГП, 2013. – 12 с. Для студентів усіх напрямів підготовки НУВГП заочної форми навчання. Мета навчальної дисципліни - сприяти відродженню національної свідомості, духовності студентської молоді, творчому використанню багатств української культури у фаховій діяльності. Передмова Зміст програми навчальної дисципліни Методичні вказівки до виконання контрольної роботи Завдання до контрольних робіт Контрольні питання Шка...

Кочубей А.В. Методичні вказівки до практичних занять і самостійного вивчення навчальної дисципліни Народознавство

Практикум
 • формат pdf
 • размер 339,40 КБ
 • добавлен 03 июля 2014 г.
Методичні вказівки. - Рівне : НУВГП, 2013. - 35 с. Для студентів усіх напрямів підготовки НУВГП денної форми навчання. Для формування громадянської позиції студентів вагоме значення має предмет «Народознавство» як система цінностей та інтегративних знань про Україну. Передмова Методичні поради для роботи над дисципліною Програма навчальної дисципліни Теми практичних занять Плани практичних занять Завдання для самостійної роботи Види самостійної...

Кочубей А.В. Народознавство для студентів інженерних спеціальностей ВНЗ

 • формат pdf
 • размер 1,83 МБ
 • добавлен 24 мая 2015 г.
Навчально-методичний посібник. – Рівне : НУВГП, 2009. – 148 с. У навчально-методичному посібнику вміщено програму, вказівки щодо вивчення окремих тем, плани практичних занять, тематику самостійної та індивідуальної роботи, тестову програму, які можуть бути корисними під час самостійного вивчення дисципліни «Народознавство» студентами інженерних спеціальностей ВНЗ в умовах кредитно-модульної організації навчального процесу.

Кравченко В. Зібрання творів та матеріали з архівної спадщини. Том 2

 • формат pdf
 • размер 36,19 МБ
 • добавлен 03 ноября 2012 г.
Київ: ІМФЕ, 2009. — 640 с. У книзі представлено етнографічні та фольклорні матеріали з архіву Василя Кравченка, що зберігаються в Наукових архівних фондах рукописів та фонозаписів ІМФЕ, зібрані дослідником та його респондентами — В. Лук’яновим, І. Бехом-Казчуком, В. Бехом-Казчуком та ін. у с. Бехи Коростенської округи. Обсяг, багатоманітність, достовірність матеріалів створюють виключну можливість для їх використання науковцями — етнологами, фоль...

Кравченко В.Г. Звичаї в селі Забрідді та по деяких інших, недалеких від цього села місцевостях Житомирського повіту на Волині. Етнографічні матеріали, зібрані Кравченком Василем

 • формат pdf
 • размер 6,89 МБ
 • добавлен 06 сентября 2014 г.
Житомир: Друкарня "Робітник", 1920. — 160 с. Василь Григорович Кравченко (1862—1945) — україн­ський етнограф, фольклорист, письменник, діалекто­лог, дослідник Во­лині, друг Бориса Грінченка, Михайла Коцюбинського, Дмитра Яворницького, Катерини Грушевської. У 1912—1913 рр. В. Г. Кравченко приїздив у село Забріддя (зараз у Черняхівському районі Житомирської області), де зібрав матеріали про народні звичаї та побут, які опубліковані в даній книзі.

Красильников Ф.С. Украина и украинцы (географическо-этнографический очерк)

 • формат pdf
 • размер 14.55 МБ
 • добавлен 24 августа 2011 г.
М.: Литературно-издательский отдел народного комиссариата по просвещению, 1918. - 60 с. Содержание: Географическое положение. Краткая история края. Песни и музыка. Характер. Внешность. Жилище. Пища. Занятия. Нравы и обичаи при свадьбах, похоронах, поминках. Народные поверия и суеверия. Праздники: канун Рождества Христова, самое Рождество, канун Нового Года, Новый Год, Масленица, Юрьев день, Троицин день, Иванов день, Ильин день, Андреев день. За...

Красильников Ф.С. Украина и украинцы (географическо-этнографический очерк)

 • формат doc
 • размер 714,05 КБ
 • добавлен 18 марта 2012 г.
М.: Литературно-издательский отдел народного комиссариата по просвещению, 1918. - 60 с. Содержание: Географическое положение. Краткая история края. Песни и музыка. Характер. Внешность. Жилище. Пища. Занятия. Нравы и обичаи при свадьбах, похоронах, поминках. Народные поверия и суеверия. Праздники: канун Рождества Христова, самое Рождество, канун Нового Года, Новый Год, Масленица, Юрьев день, Троицин день, Иванов день, Ильин день, Андреев день. Зак...

Красильников Ф.С. Украина и украинцы (географическо-этнографический очерк)

 • формат djvu
 • размер 7,44 МБ
 • добавлен 06 марта 2012 г.
М.: Литературно-издательский отдел народного комиссариата по просвещению, 1918. - 60 с. Содержание: Географическое положение. Краткая история края. Песни и музыка. Характер. Внешность. Жилище. Пища. Занятия. Нравы и обичаи при свадьбах, похоронах, поминках. Народные поверия и суеверия. Праздники: канун Рождества Христова, самое Рождество, канун Нового Года, Новый Год, Масленица, Юрьев день, Троицин день, Иванов день, Ильин день, Андреев день. Зак...

Кримський А.Ю. Звенигородщина. Шевченкова батьківщина з погляду етнографічного та діалектологічного: Відтворення з авторського макету 1930р

 • формат pdf
 • размер 154,77 МБ
 • добавлен 03 ноября 2016 г.
Кримський А. Ю. Звенигородщина. Шевченкова батьківщина з погляду етнографічного та діалектологічного: Відтворення з авторського макету 1930р./ Авт. Передмови А.Ю. Чабан. – Черкаси: «Вертикаль», видавець ПП Кандич С.Г., 2009. - 438 с. Дана книга – унікальна. Підготовлена до друку в 1930 році праця академіка А. Кримського ,,Звенигородщина. Шевченкова батьківщина з погляду етнографічного та діалектологічного. З географічною мапою та малюнками” так і...

Круковська В.І. Андріївські вечорниці

 • формат pdf
 • размер 31,57 МБ
 • добавлен 17 ноября 2015 г.
Львів: Євросвіт, 2001. — 52 с. — ISBN 966-7343-30-8. Книга знайомить з традиціями святкувань Святого Андрія, своєрідністю Андріївських вечорниць, пов’язаних з народними повір’ями та звичаями. Написана народною мовою, що завжди виділялася віршованою формою, довільними зворо­тами викладу тексту. Для учителів шкіл, батьків, дітей та усіх, хто цікавиться звичаями християнських святкувань та народними традиціями.

Кубійович В. Етнічні групи південнозахідньої України (Галичини) на 1. 1. 1939

 • формат pdf
 • размер 10,56 МБ
 • добавлен 11 февраля 2017 г.
Wiesbaden: Otto Harrassowirz, 1983. — 205 с. Передмова Vorwort — Georg Stadtm Вступні зауваги — Володимир Кубійович Introduction — Volodymyr Kubijovy Скорочення — Знаки Abréviations — Symbols Транслітерація українських назв Transliteration of Ukrainian Names Статистичні таблиц Statistical — Tables Примітки до статистичних таблиць Annotations for the Statistical Tables Індекси — Indexes Індекс українською мовою латинкою Index in Ukrainian (La...

Кукобака М. Міркування про антисемітизм, сіонізм і нацизм

 • формат fb2
 • размер 19,50 КБ
 • добавлен 02 февраля 2013 г.
Михась Кукобака намагається знайти відповідь на питання — хто такі семіти, антисеміти, сіоністи і нацисти? Які між ними відмінності? Ізраїль був створений 56 років тому і автор у статті дійшов до сумного висновку: якщо підрахувати, скільки «євреїв» й арабів загинуло за цей період, скільки коштів і людських зусиль безглуздо розтрачено на руйнування, відновлення й знову на руйнування, то Створення сіоністської держави Ізраїль — трагічна помилка тод...

Кусайкіна Н. Твоя країна - Україна. Енциклопедія українського народознавства

 • формат pdf
 • размер 10,70 МБ
 • добавлен 08 июня 2013 г.
Харків: Школа, 2009. — 513 с. Пропонована книжка у стислій формі розповідає про календарні свята та обряди, сімейну обрядовість, народні знання та світоглядні уявлення, давні дайбозькі — або традиційно язичницькі — вірування, правила поведінки в храмі, народну кулінарію тощо. Наші пращури були розумними педагогами, тому етнопедагогіка (є й такий розділ у книзі) й до сьогодні обслуговує цілі інститути педагогічних новацій. ISBN: 978-966-429-016-...

Лєбєдєва О. Проблема етногенезу українців в українознавчих дослідженнях кінця ХІХ - початку ХХІ століть

Статья
 • формат doc
 • размер 34,98 КБ
 • добавлен 27 октября 2014 г.
Стаття // Українознавство. – 2010. – № 1 — С. 68-72. Дослідження утворення й етапів розвитку українського етносу є завжди актуальним і набуває виняткового значення після отримання Україною незалежності. Поява протягом останніх років великої кількості праць з проблеми українського етногенезу спричинила необхідність аналізу цих досліджень. Проблема походження українського народу далека від остаточного вирішення. Багато моментів ще й досі залишаютьс...

Лекции - Лекції з української етнографії (лекції 8-13, 17-21)

Статья
 • формат htm
 • размер 443.41 КБ
 • добавлен 11 октября 2009 г.
НПУ. Преподаватель: Пономарьов А. 318 с. Українська етнографія. Витоки слов'яноукраїнської прабатьківщини Проблема походження українців. Найменування України та українців. Етнічна та національна культура. Етнічна самосвідомість і національна ідея. Типологічні ознаки українців. Динаміка чисельності українців. Етнічні межі українства. Українська діаспора. Традиції дошлюбного спілкування. Типи й форми шлюбу. Шлюбні угоди та звичаї. Історичні тип...

Леонюк Володимир. Словник Берестейщини

 • формат pdf
 • размер 2,10 МБ
 • добавлен 15 февраля 2015 г.
Монографія. — Львів: Афіша, 1996. — 260 с. Книга унікальна в своєму роді. Єдина праця, де подано українську історію в контексті Берестейщини. Крім того алфавітний покажчик прізвищ, подій, міст та явищ так чи інакше пов'язаних з цим краєм, а також хронологію подій на Берестейському краї. Книга подана з вказанням сторінок, що уможливлює її цитування в наукових працях, рефератах і т.д.

Леонюк Володимир. Словник Берестейщини

 • формат doc
 • размер 551,41 КБ
 • добавлен 07 марта 2015 г.
Монографія. — Львів: Афіша, 1996. — 260 с. Книга унікальна в своєму роді. Єдина праця, де подано українську історію в контексті Берестейщини. Крім того алфавітний покажчик прізвищ, подій, міст та явищ так чи інакше пов'язаних з цим краєм, а також хронологію подій на Берестейському краї. Книга подана з вказанням сторінок, що уможливлює її цитування в наукових працях, рефератах і т.д.

Лисенко С.И. Очерки домашних промыслов и ремесел Полтавской губернии. Выпуск III. Промыслы Лохвицкого уезда

 • формат pdf
 • размер 216,15 МБ
 • добавлен 15 марта 2013 г.
Полтава, 1904. У книзі розглядається стан розвитку кустарних ремесел на території Лохвицького повіту Полтавської губернії (зараз Лохвицький і Чорнухинський райони Полтавської області) у другій половині XIX- на початку XX ст. Міститься цінна інформація з приводу розвитку гончарства, ткацтва та інших ремесел. Наводяться статистині дані про розвиток ремесел.

Литвин В.М. (гол. ред.) Національне питання в Україні XX - початку XXI ст.: Історичні нариси

 • формат pdf
 • размер 2,33 МБ
 • добавлен 19 августа 2012 г.
НАН України. Інститут історії України. – К.: Ніка-Центр, 2012. – 592 с. В колективній монографії українських дослідників підсумований історичний досвід України щодо осмислення й утілення власних етнополітичних прагнень. Віхи становлення української ідеї, консолідації навколо неї української політичної нації та визволення державотворчої енергії українського народу розглядаються на тлі драматичних подій політичної історії XX – початку XXI ст. Автор...

Лозинський Йосип. Українське весілля

 • формат djvu
 • размер 7,28 МБ
 • добавлен 03 февраля 2017 г.
К.: Наукова думка, 1992. — 175 с. Книга вперше опублікована в Перемишлі у 1835 р. і з того часу не перевидавалася. Вона є одним з перших видань українською народною мовою на західноукраїнських землях. У книжці подано перший і найповніший на той час опис українського весілля з обрядовими піснями. Це одна з ранніх пам'яток української етнографії і фольклористики. Для етнографів, фольклористів, філологів, істориків.

Лозинський Йосип. Українське весілля

 • формат pdf
 • размер 11,45 МБ
 • добавлен 25 января 2017 г.
К.: Наукова думка, 1992. — 175 с. Книга вперше опублікована в Перемишлі у 1835 р. і з того часу не перевидавалася. Вона є одним з перших видань українською народною мовою на західноукраїнських землях. У книжці подано перший і найповніший на той час опис українського весілля з обрядовими піснями. Це одна з ранніх пам'яток української етнографії і фольклористики. Для етнографів, фольклористів, філологів, істориків.

Лозинський М. Українське національне питання в творах Михайла Драгоманова

 • формат pdf
 • размер 1,76 МБ
 • добавлен 09 октября 2012 г.
Робота Михайла Лозинського - одна із перших праць (1915 р.), в якій здійснений розгляд ідей українського соціолога, політичного філософа, етнолога, історика та громадського діяча Михайла Драгоманова по відношенню до національного питання, насамперед, українського. Появу цієї роботи пришвидшили історичні обставини Великої війни, а невдовзі, за два роки після публікації книги М. Лозинського, розпочалася Національно-визвольна революція, учасниками я...

Лозко Г. Коло Свароже. Відроджені традиції

 • формат doc
 • размер 325,47 КБ
 • добавлен 27 марта 2015 г.
К.: Український письменник, 2005. - 222 с. У новій книзі відомого народознавця Галини Лозко розповідається про непересічну значимість народних звичаїв та обрядів, пов’язаних з календарем. Народ, що втратив свій власний календар, блукатиме у тисячоліттях недолі та пітьми. Лише той, хто пам’ятає, який сьогодні день, здатен відчувати пульс Всесвіту, – вважає авторка. Кількаразові зміни літочислення впродовж двох останніх тисячоліть зруйнували основи...

Лозко Г. Рідні імена. Слов’янський іменослов

 • формат djvu
 • размер 3,66 МБ
 • добавлен 01 марта 2013 г.
Тернопіль: Мандрівець, 2011. — 368 с. — ISBN: 978-966-634-606-6 У цій унікальній книжці зібрано близько 4 тисяч слов’янських історичних та міфологічних імен, що складали рідний іменослов (словник імен) наших Пращурів. Словник є переконливим свідченням того, що до прийняття світових релігій слов’яни вже мали багатющий запас власних, рідних і зрозумілих усім імен - не запозичених і не нав’язаних силоміць чужоземцями. Нині, коли, здавалося б, все...

Лозко Г. Українське народознавство

 • формат docx
 • размер 1.49 МБ
 • добавлен 24 октября 2011 г.
Лозко Г. Українське народознавство. Вид. 2-е доп. та перероб. – Харків: «Див». – 472 с., іл. ISBN 966-8504-07-0. Пропонований посібник буде корисним для учителів, учнів,викладачів і студентів, всіх, хто цікавитьсявитоками культурних надбань українського народу, його світоглядом та традиціями.

Лозко Г. Українське народознавство

 • формат djvu
 • размер 6,87 МБ
 • добавлен 10 января 2013 г.
Тернопіль: Мандрівець, 2011. – 512 с. – ISBN 978-966-634-565-6. У цій книзі відомого етнолога, доктора філософських наук Галини Лозко подано змістовну інформацію про походження українців, їхню духовну культуру, господарство, побут, родину. Зроблено докладний аналіз Велесової Книги, що її нині вивчають у школі, відтворено давній календар наших Пращурів Коло Свароже. Видання доповнене ілюстративним матеріалом, а також великим списком наукових джере...

Лозко Г.С. Українське народознавство

 • формат pdf
 • размер 13,83 МБ
 • добавлен 18 апреля 2015 г.
Підручник. — 2-ге видання, доповнене, перероблене. — К.: АртЕк, 2004. — 472 с.: іл. Це друге, оновлене і доповнене видання книжки відомого етнолога, кан­дидата філософських наук Галини Лозко «Українське народознавство», що вперше побачила світ у 1995 р. і стала популярною серед учителів, учнів та сту­дентів України. Автор не тільки значно розширила коло народознавчих проблем, але і до­повнила книгу новими фактичними даними (зокрема розділи про по...

Луценко І.О. Моя країна-Україна

 • формат pdf
 • размер 64.04 МБ
 • добавлен 02 августа 2011 г.
Луценко І. О. Моя країна - Україна. Українське країнознавство для дошкільнят.- К.: Аконіт, 2008. - 64с. навчальний посібник створений відповідно до програми "Українське народознавство в дошкільному закладі" і призначений для викор=истання у роботі з дітьми від 3 до 6 років. рекомендовано Вченою радою Інституту розвитку дитини Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова.

Луценко В. Тюркский фактор в истории и этногенезе украинцев и их предков

 • формат pdf
 • размер 2,91 МБ
 • добавлен 25 ноября 2014 г.
/ Электронное издание. - Turkistan Library, 2009. - 177 с. Книга представляет собой исследование украинского журналиста Владимира Луценко, попытавшегося оценить вклад тюркских народов в этногенез украинцев. Со времени гуннского вторжения в Причерноморье в 370-х гг. предки современных украинцев были обречены на близкое соседство с тюркскими кочевниками, которое продолжалось более тысячи лет и не могло не оставить след в их языке, культуре и облике...

Міфологічні уявлення українського народу

Презентация
 • формат ppt
 • размер 15,79 МБ
 • добавлен 27 августа 2016 г.
Міфологічні уявлення українського народу. Світ та людина в українських міфах У преЗентації описані короткі відомості про вірування українців, а також наводяться різноманітні міфологічні істоти, які "відігравали" ту, чи іншу роль у житті наших предків. Кількість слайдів: 78 Інше: Вбудований шрифт. Для роботи з презентацією бажано мати Office 2016.

Маєрчик М. Дошлюбні інтимні стосунки серед молоді в селах і містах Східної та Центральної України на початку ХХ століття

Статья
 • формат pdf
 • размер 383,76 КБ
 • добавлен 05 августа 2015 г.
Статья. — Україна модерна. — 2010.— №6 — С. 101-112 Iнформація про норми статевого життя й еротизму в українському традиційному селі у другій половині ХІХ століття дійшла до нас переважно завдяки дослідженням етнографів. Зенон Кузеля, Володимир Гнатюк, Володимир Ястребов, Марко Грушевський, якому належать найбільші за обсягом і найдетальніші описи традиції дошлюбних стосунків молодих людей, Федір Вовк та багато інших дослідників наприкінці ХІХ —...

Маєрчик М. Ритуал і тіло

 • формат pdf
 • размер 122,47 МБ
 • добавлен 16 августа 2012 г.
К., 2011. - 320 с. Монографію «Ритуал і тіло» з пера етнологіні, спеціялістки з культурної антропології, дослідниці історії культури і ґендерної та квір-проблематики Марії Маєрчик присвячено семіотиці тілесности в українській обрядовій традиції – символіці руху, частин тіла, статі та ритуальної андрогінії, одяговим і кулінарним кодам та ін. У розвідці показано, як через символічне обігрування у ритуалі тілесних «тем» (здатности рухатися, чути, го...

Маєрчик М. Ритуал і тіло. Структурно-семантичний аналіз українських обрядів родинного циклу

 • формат djvu
 • размер 17.29 МБ
 • добавлен 26 октября 2011 г.
Київ: Часопис «Критика», 2011, - 319 с. Монографію «Ритуал і тіло» з пера етнолога, спеціалістки з культурної антропології, дослідниці історії культури і ґендерної та квір-проблематики Марії Маєрчик присвячено семіотиці тілесності в українській обрядовій традиції – символіці руху, частин тіла, статі та ритуальної андрогінії, одяговим і кулінарним кодам та ін. У розвідці показано, як через символічне обігрування у ритуалі тілесних «тем» (здатності...

Майхер В., Купчинський О. (ред.) Матеріали до українсько-руської етнології. Бібліографія

 • формат pdf
 • размер 2,03 МБ
 • добавлен 28 января 2017 г.
Львів, 2007. - 36с. У бібліографічному довіднику наведено цитовані праці в І-ХХІІ томах "Матеріалах до укрансько-руської етнології" НТШ.

Макарчук С. Етнічна історія України

 • формат pdf
 • размер 28.09 МБ
 • добавлен 18 февраля 2011 г.
Київ: Знання, 2008. - 471 с. У посібнику узагальнено відомості з етнографічних, археологічних i різновидових писемних джерел, а також найважливіші історіографічні концепції, що розкривають питання етногенезу и етнокультурної історії українського народу. Розглянуто звичаєво-обрядовий супровід народного побуту, місце християнської віри у житті людей, етнодемографічні процеси від доби Київської Русі до сучасності. Для студентів вищих навчальних за...

Макарчук С. Етнічна історія України

 • формат doc
 • размер 673,31 КБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Київ: Знання, 2008. - 471 с. У посібнику узагальнено відомості з етнографічних, археологічних i різновидових писемних джерел, а також найважливіші історіографічні концепції, що розкривають питання етногенезу и етнокультурної історії українського народу. Розглянуто звичаєво-обрядовий супровід народного побуту, місце християнської віри у житті людей, етнодемографічні процеси від доби Київської Русі до сучасності. Для студентів вищих навчальних зак...

Макарчук С. Етнічна історія України

 • формат djvu
 • размер 16,92 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Київ: Знання, 2008. - 471 с. У посібнику узагальнено відомості з етнографічних, археологічних i різновидових писемних джерел, а також найважливіші історіографічні концепції, що розкривають питання етногенезу и етнокультурної історії українського народу. Розглянуто звичаєво-обрядовий супровід народного побуту, місце християнської віри у житті людей, етнодемографічні процеси від доби Київської Русі до сучасності. Для студентів вищих навчальних зак...

Макарчук С.А. Історико-етнографічні райони України

 • формат pdf
 • размер 26,55 МБ
 • добавлен 19 октября 2012 г.
Учебное пособие, Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012. - 352 с., 53 іл. У навчальному посібнику узагальнено погляди українських етнологів XIX—XX ст. стосовно етнографічного районування України, ґрунтовані на дослідженнях локальної специфіки традиційної матеріальної та духовної культури населення. Розкрито природні, політичні й міграційно-демографічні чинники, які обумовлювали появу і розвиток у різних місцевостях відмінних атрибутів етнокультури....

Макарчук С.А. Етнографія України

 • формат djvu
 • размер 7.27 МБ
 • добавлен 23 марта 2011 г.
Вид. 2-ге, - Львів: Світ. - 520 с. З-поміж гуманітарних дисциплін важливе місце належить етнографії — науці про побут, традиційну матеріальну та духовну культуру народів, їхнє походження (етногенез). Розвиваючись майже впродовж двох століть, вона сформувалася як самостійна галузь, без якої не можна по-справжньому пізнати свій народ, інші народи. У посібнику розглядаються питання про походження й етапи розвитку українського народу, його традицій...

Макарчук С.А. Етнографія України

 • формат pdf
 • размер 60,64 МБ
 • добавлен 27 января 2016 г.
Навч. посібн. — Вид. 2-ге, перероб. і доп. — Львів: Світ, 2004. — 520 с. — ISВN 966-603-371-2. З-поміж гуманітарних дисциплін важливе місце належить етнографії — науці про побут, традиційну матеріальну та духовну культуру народів, їхнє походження (етногенез). Розвиваючись майже впродовж двох століть, вона сформувалася як самостійна галузь, без якої не можна по-справжньому пізнати свій народ, інші народи. У посібнику розглядаються питання про по...

Малинка А.Н. Сборник материалов по малорусскому фольклору

 • формат pdf
 • размер 9,36 МБ
 • добавлен 20 августа 2013 г.
Чернигов: Типография Губ. земства, 1902. — 388 с. Черниговская, Волынская, Полтавская и некоторые др. губ.: Колядки, щедровки, загадки, пословицы, заговоры, народная медицина, приметы, рассказы и сказки. Собрал А.Н. Малинка, действ. чл. О-ва любителей естествознан., антропологии и этнографии при Моск. ун-те

Маркевич Н. (сост.) Обычаи, поверья, кухня и напитки малороссиян

 • формат djvu
 • размер 14,66 МБ
 • добавлен 31 января 2012 г.
Кіевъ, въ типографіи И. и А. Давиденко. 1860 г. -171 с. Язык: Русский (дореформенный) Одна из книг серии "Внутренняя жизнь Малороссіи отъ 1600 до нашего времени". Данная книга описывает быт малороссиян XIX в.

Маркусь В. (ред.) Енциклопедія української діаспори. Том 4. Австралія - Азія - Африка

Энциклопедия
 • формат djvu
 • размер 41,64 МБ
 • добавлен 07 августа 2015 г.
Науково-довідкове видання. — Київ: ІНТЕЛ і Наукове Товариство ім. Шевченка, Національна Академія Наук України, 1995. — 152 с. 251

Матвієнко П.І., Мирошниченко В.І., Тарасовська Л.Г. Народний календар

 • формат pdf
 • размер 604,70 КБ
 • добавлен 27 сентября 2015 г.
Посібник для педагогічних працівників. Полтава: ПОІППО, 2003. - 235 с. У посібнику описані найвизначніші народні та релігійні свята, пов’язані з ними обряди; подані методичні розробки, рекомендації для позакласної виховної роботи до свят. Відповідно до кожного місяця додається словник імен, прикмети, приказки. Посібник розрахований на широке коло читачів, матеріал може бути використаний у практичній роботі класними керівниками, вчителями-предметн...

Махній М.М. Зачарована етноеротика. Метаморфози українського лібідо

 • формат pdf
 • размер 3,90 МБ
 • добавлен 19 сентября 2015 г.
Чернігів: Видавець Лозовий В.М., 2012. - 320 с. ISBN 978-966-2482-91-1. У даному дослідженні автор, спираючись на розмаїтий етнокультурний матеріал, пропонує еротичне тлумачення багатьох фольклорних символів та міфологем, реконструює староукраїнські фалічні культи, піддає аналізові прояви національного лібідо. Для науковців, етнологів, психологів, культурологів, усіх, хто цікавиться питаннями еротичної культури українців. Зміст: Про автора. Перед...

Мельник С., Черничко С. Етнічне та мовне розмаїття України. Аналітичний огляд ситуації

 • формат pdf
 • размер 4,25 МБ
 • добавлен 08 октября 2015 г.
Науково-методичне видання. — Ужгород: ПоліПрінт, 2010. — 164 с. — ISBN 978-966-7966-98-0. В монографії розглядаються демографічне становище і правовий стан, аналізується освітня система національних та мовних меншин України, окреслюються теоретичні і практичні питання етнічної та мовної різноманітності держави. Робота виконана у рамках проекту «Поширення лінгвістичної відмінності: проспект підтримки та відродження мов меншин у новій Європі» (Dime...

Михайлуца М. (ред.) Південь України: етноісторичний, мовний, культурний та релігійний виміри

Статья
 • формат pdf
 • размер 2.39 МБ
 • добавлен 03 октября 2011 г.
Матеріали ІІІ Міжнародної наукової конференції, присвяченої 70-й річниці героїчної оборони Одеси (м. Одеса, 15–16 квітня 2011 р.).- Одеса: ВМВ, 2011.- 397 с. Зміст Оборона Одеси: погляд з ХХІ століття (круглий стіл) Вєтров І.Г. Переміщення промислових підприємств південних областей України на схід на початку війни Грицюк В.М. Військові плани та реалії: Південь – 1941-й Дзинглюк О.С. Соціальні можливості неповнолітнього населення Одеської обла...

Мишанич М. Вступ до українського народознавства

 • формат pdf
 • размер 1.03 МБ
 • добавлен 13 марта 2011 г.
Мотря Мишанич. Вступ до українського народознавства: Навчально-методичний посібник. - Донецьк: Донецький національний університет, 2003 . - 232 с. У книзі вміщені оснеовні теми з курсу, методичні зауваження щодо їх трактування та матеріал, що допоможе з'ясувати основний зміст тієї чи іншої теми.

Мовна У. Звичаї та обряди українських пасічників Карпат і Прикарпаття

 • формат pdf
 • размер 31,90 МБ
 • добавлен 23 августа 2012 г.
Львів: "Афіша", 2006. – 208 с. У монографії комплексно досліджується сукупність пов'язаних з бджільництвом народних уявлень, повір'їв, календарних та оказіональних обрядів, прикмет, приписів, табу, пересторог, ворожінь, віщувань, магічних практик, замовлянь, фольклорних зразків (обрядових пісень, паремій), розкривається їх семантичне наповнення, глибинний сенс, функціональна спрямованість та внутрішня організація, локалізація в загальній системі...

Момрик А.П. Формування концепцій етногенезу українського народу (історіографія проблеми)

Дисертация
 • формат doc
 • размер 34,46 КБ
 • добавлен 07 сентября 2014 г.
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук зі спеціальності 07.00.05 – етнологія. — Київ: Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М.Т. Рильського НАН України, 2005. — 21 с. Дисертацію присвячено розгляду концепцій походження українського народу та його предків у працях слов’янських авторів ХІІ – першої половини ХІХ ст. Визначені причини появи, розвитку та зникнення в донауковий період дуна...

Мудрість віків. Українське народознавство у творчій спадщині Павла Чубинського

 • формат rtf
 • размер 235,48 КБ
 • добавлен 15 апреля 2015 г.
У 2-х кн.: – К.: Мистецтво, 1995. – Кн. 2. –224 с.: іл. – ISBN 5-7715-0667-2 Мудрість віків увібрала в себе незначну частину обширу творчої спадщини видатного вченого: міфологія, вірування, народний календар, загадки, звичаї, обрядовість. Цікавий ілюстративний ряд видання слугуватиме матеріалом, який поглибить читацьке сприйняття.

Нагачевський А., Маєрчик М., Кононенко Н. Українська фольклористика в Канаді: нові візії традиційного, традиційні візії нового

 • формат pdf
 • размер 31,98 МБ
 • добавлен 07 июля 2013 г.
(Спецвипуск журналу Народознавчі Зошити, 2010, N 3-4). - Львів: Інститут народознавства НАН України, 2010. - 501 с. Зміст: Степан Павлюк. Народна традиційність українців у Канаді. Андрій Нагачевський, Марія Маєрчик. Особливості української фольклористики в Канаді. Світлана Кухаренко. Стислий огляд фольклористики в Північній Америці: теорії, підходи, парадигми. Андрій Нагачевський. Від національногодо видовищного: про відродження українського нар...

Наливайко С.І. Етнічна історія Давної України

 • формат pdf
 • размер 55,23 МБ
 • добавлен 26 августа 2013 г.
Монографія. Київ: Евшан-зілля, 2007. - 624 с. Спроба комплексного науково-популярного погляду на вітчизняну етнічну історію. До книжки включено тлумачний словничок новітніх етимологій численних давньоукраїнських назв та імен.

Народні звичаї та свята

Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 20,25 КБ
 • добавлен 22 августа 2013 г.
Олександрійське училище культури, Олександрія/Україна, 13ст., 2011р. Дисципліна "Українознавство". Вступ Піст,масляна, закликання весни, поливання на Великдень. Українські вечорниці. Віншування, колядування, щедрування. Свята Водохрещення. Зеленої неділі. Свята першої борозни, зажинок, обжинок. Рекомендована література

Наследие предков - нашим потомкам. Обычаи, обряды и культурные ценности Приазовского края

Презентация
 • формат ppt
 • размер 5,54 МБ
 • добавлен 16 августа 2015 г.
Составитель – гл. библиотекарь отдела электронной информации Лисогор В.А. — Центральная Библиотека г. Мариуполя, 2015. — 21 слайд. Особенности быта Приазовья. Религиозные обряды и обычаи.

Наулко В.І. Культура і побут населення України

 • формат doc
 • размер 2,64 МБ
 • добавлен 11 сентября 2015 г.
К.: Либідь, 1993. – 353 с. Перше видання цієї книжки (1991 р.) стало водночас і першим знайомством читача з оригінальним систематизованим посібником з українського народознавства. У другому, доповненому і переробленому виданні з урахуванням новітніх данних подано огляд основних етапів етнічної історії України, розвитку різноманітних сфер матеріальної та духовної культури її населення. Для науковців, студентів, усіх, хто цікавиться історією та ет...

Нельга О.В. Теорія етносу. Курс лекцій

 • формат rtf, html
 • размер 79.63 КБ
 • добавлен 23 мая 2010 г.
У навчальному посібнику етнічне зовсім не розглядається як світ упредметнених цінностей, а береться лишень як цінність духовна. Автор не вдається до конкретного аналізу фольклору, прикладного мистецтва, мови тощо, а здійснює теоретичне узагальнення даних етнопсихології, етносоціології, якоюсь мірою — етнополітики, вбачаючи в цьому головне завдання теорії етносу. Для студентів і викладачів вищих навчальних закладів, аспірантів і науковців. Цей нав...

Несен I.I. Весільний ритуал Центрального Полісся

 • формат pdf
 • размер 16,84 МБ
 • добавлен 09 марта 2012 г.
Подзаг.: Традиційна структура та реліктові форми (середина XIX–XX ст.). – К.: Центр захисту культурної спадщини від надзвичайних ситуацій, 2004. – 280 с.: іл. Книга є першою спробою наукової реконструкції весільного ритуалу Центрального Полісся – регіону побутування реліктових етнографічних явищ і водночас такого, що найбільш постраждав від аварії на Чорнобильській АЕС. До наукових здобутків праці належать: виявлення інваріанта як основи обрядово...

Несен Ірина. Весільний ритуал Центрального Полісся: традиційна структура та реліктові форми (середина ХІХ-ХХ ст.)

 • формат doc
 • размер 294,78 КБ
 • добавлен 14 апреля 2015 г.
К.: 2005. – 278 с. Книга є першою спробою наукової реконструкції весільного ритуалу Центрального Полісся – регіону побутування реліктових етнографічних явищ і водночас такого, що найбільш постраждав від аварії на Чорнобильській АЕС. До наукових здобутків праці належать: виявлення інваріанта як основи обрядової моделі та її динамічних елементів, чотирьох локальних варіантів шлюбної композиції з відповідною ареальною локалізацією, а також аналіз се...

Общественный, семейный быт и духовная культура населения Полесья

 • формат pdf
 • размер 88,13 МБ
 • добавлен 19 января 2016 г.
Монография. — Минск: Наука и техника, 1987. — 376 с. Редакционная коллегия: В. К. Бондарчик (отв. ред.), Ю. Г. Гошко, Р. Ф. Кирчив, А. Н. Курилович, Л. И. Минько. В книге на большом фактическом материале освещаются общественный, семейный быт и духовная культура населения белорусско-украинского Полесья с конца XIX в. до наших дней. В ней рассматриваются общественная жизнь, формы досуга, праздники и обряды, семья и семейные отношения, народные знан...

Олійник В.І. (ред.). Гомін віків

 • формат djvu
 • размер 6.95 МБ
 • добавлен 23 октября 2011 г.
Науково-краєзнавчий літописний збірник Заліщанщини. Вип. 2, Чернівці: Видавничо-інформаційний центр «Місто», 2011, - 109 с. Історико-краєзнавчий збірник наукових праць, етнографічних та археологічних розвідок, спогадів, легенд та переказів про Заліщанcький край (Тернопільська обл.).

Орел Л., Міщенко К. Програма, запитальники та методичні поради дослідникам народної культури України

 • формат pdf
 • размер 1.54 МБ
 • добавлен 14 сентября 2011 г.
К.: ІСДО, 1995. – 232 с. Програма, запитальники та методичні поради дослідникам народної культури України призначені для викладачів, учителів, краєзнавців, етнографів, фольклористів, мовознавців, студентів та учнів – усіх небайдужих до надбань нашого народу. МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ Пропоновані запитальники та програма призначені для дослідників народної культури України. Більшість запитальників складена в процесі багаторічної експедиційної роботи пі...

Півторак Григорій. Походження українців, росіян, білорусів та їхніх мов: Міфи і правда про трьох братів слов'янських зі спільної колиски

 • формат pdf
 • размер 1,43 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
К.: Видавничий центр «Академія», 2001. — 152 с. У книзі на основі найновіших досягнень історичних та філологічних наук розглянуто походження східнослов'янських народів та їхніх мов. Доведено необґрунтованість доктрини про давньоруську народність і першу руську державу як «спільну колиску» українців, росіян та білорусів, розкрито терміни «Русь», «Росія», «Великоросія», «Малоросія» та історію їх вживання, Пояснено походження назви «Україна», охара...

Півторак П.Г. Походження українців, росіян, білорусів та їхніх мов

 • формат doc
 • размер 162,74 КБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
К.: Видавничий центр «Академія», 2001. — 152 с. У книзі на основі найновіших досягнень історичних та філологічних наук розглянуто походження східнослов'янських народів та їхніх мов. Доведено необґрунтованість доктрини про давньоруську народність і першу руську державу як «спільну колиску» українців, росіян та білорусів, розкрито терміни «Русь», «Росія», «Великоросія», «Малоросія» та історію їх вживання, Пояснено походження назви «Україна», охарак...

Півторак П.Г. Походження українців, росіян, білорусів та їхніх мов

 • формат rtf
 • размер 188,29 КБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
К.: Видавничий центр «Академія», 2001. — 152 с. У книзі на основі найновіших досягнень історичних та філологічних наук розглянуто походження східнослов'янських народів та їхніх мов. Доведено необґрунтованість доктрини про давньоруську народність і першу руську державу як «спільну колиску» українців, росіян та білорусів, розкрито терміни «Русь», «Росія», «Великоросія», «Малоросія» та історію їх вживання, Пояснено походження назви «Україна», охарак...

Пістун Т.В. Українські прадавні обереги

 • формат pdf
 • размер 11.35 МБ
 • добавлен 06 июля 2011 г.
Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2007. - 40 с. ISBN 978-966-408-132-7 Наші предки все своє життя супроводжували ритуальними діями, піснею, танцем. В українських духовно багатих обрядах відтворено світогляд народу, його національну самобутність, добру лагідну душу. У народі говорили: "Якщо хочеш відродити здоровий рід, треба відродити все потоптане, забуте, відродити свої корені". Зараз модними стали китайські традиції "фен-шуй". Та нам і зап...

Павлюк С.П. (ред) Українське народознавство

 • формат pdf
 • размер 72.28 МБ
 • добавлен 21 мая 2011 г.
Київ: Знання, 2006. - 568 с. Навчальний посібник - колективна праця, що містить відомості про формування й розвиток української нації, етнічну територію та етнографічне районування, багатовіковий досвід і традиції духовної та матеріальної культури українського народу.

Павлюк С.П. Традиційне хліборобство України: агротехнічний аспект

 • формат pdf
 • размер 35,75 МБ
 • добавлен 13 апреля 2015 г.
У книзі досліджується традиційний агротехнічний процес на етнічній території України з того археологічного періоду, з якого наявні речові докази існування аграрної культури, до часу механізації сільського господарства.

Павлюк С.П., Горинь Г.Й., Кирчів Р.Ф. (ред.) Українське народознавство

 • формат pdf
 • размер 17,16 МБ
 • добавлен 07 марта 2013 г.
Навчальний посібник / За ред. С. П. Павлюка, Г. Й. Горинь, Р. Ф. Кирчіва. – Львів: Фенікс, 1994. – 608 с. ISBN 5-87332-037-3. Навчальний посібник – колективна праця, що містить відомості про формування й розвиток української нації, етнічну територію та етнографічне районування, багатовіковий досвід і традиції духовної та матеріальної культури українського народу. Для учнів старших класів загальноосвітніх шкіл, ліцеїстів, гімназистів, абітурієнтів...

Панська сільська садиба, як елемент культури Українського народу

Реферат
 • формат doc
 • размер 60,07 КБ
 • добавлен 31 октября 2013 г.
Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка, кафедра історії України, історичний факультет, дисципліна - Етнографія Украни, 2012 р. 16 с. Актуальність теми. Сучасний стан науки в Україні позначений зростанням ваги інтелектуальних практик, спрямованих на вивчення історичного досвіду людської діяльності як цілісного явища, що дозволяє виявити у ньому узагальнювальні ознаки, властиві проявам духовної активності людства на різних...

Панчук М.І. (упор.) Національні відносини в Україні у ХХ ст

 • формат djvu
 • размер 5.77 МБ
 • добавлен 22 марта 2011 г.
Київ: Наукова думка, 1994. - 560 с. До збірника включено документи і матеріали, які висвітлюють програмні цілі і завдання політичних партій і громадських об'єднань з національного питання, діяльність державних і партійних органів із втілення їх у життя, статистичні відомості, матеріали преси, державні акти Української Народної Республіки, Західноукраїнської Народної Республіки, Української Радянської Соціалістичної Республіки, незалежної України...

Пастущин В. Село Дрочево Берестейського повіту на Поліссі

 • формат pdf
 • размер 1,34 МБ
 • добавлен 14 ноября 2016 г.
Київ: Видавництво IМФЕ, 2014. — 128 с. Видання, підготовлене на основі архівного рукопису вченого Василя Пастущина, містить монографічне дослідження кінця 1930-х років, здійснене ним на Поліссі й підготовлене до друку в 1945 році. З невідомих нам причин рукопис не було опубліковано, і лише через 70 років він побачив світ. У книзі досліджено такі ділянки традиційної культури поліщуків, як господарство, житло та господарські будівлі, ремесла, проми...

Петров В.П. Етногенез слов'ян

 • формат djvu
 • размер 19,94 МБ
 • добавлен 21 марта 2012 г.
К.: Наукова думка, 1972. 215 с. Монографія присвячена одному з найважливіших і малоз’ясованих історичних питань – походженню слов’ян. У праці використано найдавніші свідчення історико-писемних джерел, лінгвістичні та археологічні матеріали. Використання писемних джерел дозволило авторові по-новому висвітлити досі не розв’язане питання про спільно-слов’янську мову в її часовій приналежності, критично переглянуто питання про скіфську мову, встано...

Петров В.П. Етногенез слов'ян

 • формат doc
 • размер 709,21 КБ
 • добавлен 29 февраля 2012 г.
К.: Наукова думка, 1972. 215 с. Монографія присвячена одному з найважливіших і малоз’ясованих історичних питань – походженню слов’ян. У праці використано найдавніші свідчення історико-писемних джерел, лінгвістичні та археологічні матеріали. Використання писемних джерел дозволило авторові по-новому висвітлити досі не розв’язане питання про спільно-слов’янську мову в її часовій приналежності, критично переглянуто питання про скіфську мову, встано...

Петров В.П. Етногенез слов'ян

 • формат pdf
 • размер 49,89 МБ
 • добавлен 21 марта 2012 г.
К.: Наукова думка, 1972. 215 с. Монографія присвячена одному з найважливіших і малоз’ясованих історичних питань – походженню слов’ян. У праці використано найдавніші свідчення історико-писемних джерел, лінгвістичні та археологічні матеріали. Використання писемних джерел дозволило авторові по-новому висвітлити досі не розв’язане питання про спільно-слов’янську мову в її часовій приналежності, критично переглянуто питання про скіфську мову, встано...

Петров В.П. Етногенез слов'ян

 • формат fb2
 • размер 287,46 КБ
 • добавлен 16 мая 2012 г.
К.: Наукова думка, 1972. 215 с. Монографія присвячена одному з найважливіших і малоз’ясованих історичних питань – походженню слов’ян. У праці використано найдавніші свідчення історико-писемних джерел, лінгвістичні та археологічні матеріали. Використання писемних джерел дозволило авторові по-новому висвітлити досі не розв’язане питання про спільно-слов’янську мову в її часовій приналежності, критично переглянуто питання про скіфську мову, встано...

Петров В.П. Походження українського народу

 • формат doc
 • размер 125,79 КБ
 • добавлен 12 февраля 2012 г.
К.: МП Фенікс, 1992. 248 с. Науковим доробком В. Петрова як археолога є дослідження трипільської, черняхівської, зарубинецької культури, відкриття пам'яток "міського типу", спростування теорії готського походження черняхівської культури, однак головним для нього залишалася проблема етногенези східних слов'ян і українців зокрема. В постановці та розв'язанні цієї проблеми він виходив з того, що тільки об'єднання археологічного, антропологічного та...

Петров В.П. Походження українського народу

 • формат pdf
 • размер 437,58 КБ
 • добавлен 28 августа 2015 г.
К.: МП Фенікс, 1992. — 192 с. (Репринтне перевидання книги 1947 р.). Науковим доробком В. Петрова як археолога є дослідження трипільської, черняхівської, зарубинецької культури, відкриття пам'яток "міського типу", спростування теорії готського походження черняхівської культури, однак головним для нього залишалася проблема етногенезу східних слов'ян і українців зокрема. У постановці та розв'язанні цієї проблеми він виходив з того, що тільки об'єдн...

Петров В.П. Походження українського народу

 • формат pdf
 • размер 14,85 МБ
 • добавлен 19 ноября 2015 г.
Реґенсбурґ, Германія: Українська Студентська Громада, 1947. — 76 с. У даній книзі енциклопедично освічений український вчений Віктор Петров висвітлює складні питання українського етногенезу. Книга видана в 1947 році закордоном, перевидана в 1992 у Києві. Збережене авторське слововживання й правопис (що базувався на офіційному українському правописі 1930-х років). В книзі він визначає, що населення України протягом багатьох епох - не змінювалось,...

Пещанський В. Давні килими України

 • формат pdf
 • размер 27.8 МБ
 • добавлен 04 ноября 2011 г.
Львів: Діло, 1925, – 76 c. Книга присвячена дослідженню такого предмету побуту, як давній український килим. Розглядається походження українського килимарства, види килимів в Україні, техніка виготовлення та їх орнамент, процес фарбування у гуцулів, галицькі вироби та спроби відродження давнього українського килимарства. Книга містить тематичні ілюстрації — малюнки та знімки із збірки Національного Музею у Львові.

Пилипак М.А. Українське весілля Східного Поділля середини ХХ - початку XXI століття

 • формат rtf
 • размер 175,87 КБ
 • добавлен 03 мая 2015 г.
Монографія. – К. : ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України; Уфа : Уфимська філія МДГУ ім. М. О. Шолохова, 2015. – 210 с. Монографія присвячена вивченню весільної обрядовості Східного Поділля середини ХХ – початку XXI ст. У дослідженні висвітлено етапи весільної обрядовості – передвесільний, власневесільний і післявесільний. Підготовлено карти поширення загальнорегіональних, локальних, поодиноких і спорадичних обрядодій весілля. Визначено ступінь зб...

Пилипак М.А. Українське весілля Східного Поділля середини ХХ - початку XXI століття

 • формат pdf
 • размер 4,00 МБ
 • добавлен 20 апреля 2015 г.
Монографія. – К. : ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України; Уфа : Уфимська філія МДГУ ім. М. О. Шолохова, 2015. – 210 с. Монографія присвячена вивченню весільної обрядовості Східного Поділля середини ХХ – початку XXI ст. У дослідженні висвітлено етапи весільної обрядовості – передвесільний, власневесільний і післявесільний. Підготовлено карти поширення загальнорегіональних, локальних, поодиноких і спорадичних обрядодій весілля. Визначено ступінь зб...

Плани з народознавства з відповідями

Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 383,92 КБ
 • добавлен 03 апреля 2015 г.
ЗНУ, 2015 рік, 149 стор. Проблема походження та найменування українців. Типологія історико-етнографічного районування України. Етнографічні групи населення України. Етнорегіональна й національна символіка. Географія розселення українців у світі. Етнічний склад населення України. Землеробство (хліборобство, городництво, садівництво). Тваринництво. Рибальство. Бджільництво. Мисливство. Ремесла і промисли: прядіння і ткацтво, обробка дерева, чинбарс...

Полікарпов І.С. та ін. Килими та килимові вироби

 • формат pdf
 • размер 2,64 МБ
 • добавлен 12 сентября 2012 г.
Навчальний посібник. - 112 с. У навчальному посібнику дана концепція килимів і килимових виробів, характерис тика їх споживних властивостей і сфери застосування; розглянуто структуру килимів та килимових виробів, їх способи виготовлення та характеристику властивостей. Да на товарознавча класифікація та характеристика асортименту машинних та ручних килимів і килимових виробів, а також розглянуті особливості оцінки якості та визна чення сортності ц...

Полісся України: Матеріали історико-етнографічного дослідження

 • формат djvu
 • размер 5,24 МБ
 • добавлен 08 июня 2012 г.
Львів: Інститут народознавства НАН України, 1997. Вип. 1. Київське Полісся. 1994.- 360 с. ISBN 966-02-0366-7. ISBN 966-02-0367-5. Збірник присвячений різним ділянкам традиційної культури і побуту поліщуків радіоактивно забруднених районів Київщини, а також переселенців із зони відчуження (колишній Чорнобильський район) Основою розвідок послужили польові автентичні першоджерела, як виявили і зафіксували науковці під час історико-етнографічних експ...

Полісся України: матеріали історико-етнографічного дослідження Випуск 3

 • формат pdf
 • размер 192,00 МБ
 • добавлен 21 апреля 2015 г.
В основі даного видання - матеріали двох комплексних експедицій 1996 року, які проводив Інститут народознавства НАН України з реалізації фундаментальної наукової програми по виявленню, фіксації і збереженню народнотрадиційних пам'яток радіоактивно заражених територій Полісся на обширі між річками Уж і Тетерів

Пономарев А.П., Тишков В.А. (отв. ред.) Украинцы

 • формат djvu
 • размер 41,77 МБ
 • добавлен 29 сентября 2016 г.
Институт этнологии и антропологии РАН. — М.: Наука, 2000. — 535 с., ил. — (Народы и культуры). — ISBN 5-02-008669-Х. «Украинцы» — третья книга серии «Народы и культуры», выпускаемой Институтом этнологии и антропологии РАН. В ней с позиций современной науки рассматриваются проблема происхожде­ния украинцев, их этническая история, антропологический облик, формирование украинского языка. Значительное внимание уделено вопросам расселения украинцев в...

Пономарев А.П., Тишков В.А. (отв. ред.) Украинцы

 • формат pdf
 • размер 15,57 МБ
 • добавлен 28 марта 2016 г.
М.: Наука, 2000. — 535 с.: ил. — (Народы и культуры). — ISBN 5-02-008669-Х. Украинцы — третья книга серии «Народы и культуры», выпускаемой Институтом этнологии и антропологии РАН. В ней с позиций современной науки рассматриваются проблема происхожде­ния украинцев, их этническая история, антропологический облик, формирование украинского языка. Значительное внимание уделено вопросам расселения украинцев в мире на протяжении последних 200 лет. Как и...

Пономарьов А. (ред.) Українська минувшина. Ілюстрований етнографічний довідник

Справочник
 • формат djvu
 • размер 22,97 МБ
 • добавлен 01 июля 2012 г.
Автор: Пономарьов А. П., Артюх Л. Ф., Косміна Т. В. та ін. Місце видання: Київ. Видавництво: Либідь. Рік: 1994. Кількість сторінок: 256 (290 разом з ілюстраціями). Опис: Ця книга — своєрідна енциклопедія традиційної культури та побуту українців. Стислі, але ємкі відомості про забуті способи ведення господарства, хатнє начиння, народну моду, кулінарію, медицину, звичаї та обряди, демонологію тощо розміщені за зручним для читача тематично-абетковим...

Пономарьов А. Етнічність та етнічна історія України: Курс лекцій

 • формат djvu
 • размер 8,40 МБ
 • добавлен 21 апреля 2014 г.
Навчальне видання. — К.: Либідь, 1996. — 272 с. ISBN 5-325-00615-0. Пропонований курс лекцій з етнічної історії України визначається широким тематичним розмаїттям. Він висвітлює питання причетності українців до індоєвропейської етномовної сім’ї та до трипільської культури; проблеми походження слов’ян, русів, українців, а також питання історії і культури різноманітних етнічних, національних і етнографічних груп України. Для студентів вищих навчаль...

Пономарьов А. Етнічність та етнічна історія України: Курс лекцій

 • формат pdf
 • размер 14,01 МБ
 • добавлен 04 апреля 2014 г.
Навчальне видання. — К.: Либідь, 1996. — 272 с. ISBN 5-325-00615-0. Пропонований курс лекцій з етнічної історії України визначається широким тематичним розмаїттям. Він висвітлює питання причетності українців до індоєвропейської етномовної сім’ї та до трипільської культури; проблеми походження слов’ян, русів, українців, а також питання історії і культури різноманітних етнічних, національних і етнографічних груп України. Для студентів вищих навчаль...

Пономарьов А. Етнічність та етнічна історія України: Курс лекцій

 • формат doc
 • размер 633,18 КБ
 • добавлен 17 апреля 2014 г.
Навчальне видання. — К.: Либідь, 1996. — 272 с. ISBN 5-325-00615-0. Пропонований курс лекцій з етнічної історії України визначається широким тематичним розмаїттям. Він висвітлює питання причетності українців до індоєвропейської етномовної сім’ї та до трипільської культури; проблеми походження слов’ян, русів, українців, а також питання історії і культури різноманітних етнічних, національних і етнографічних груп України. Для студентів вищих навчаль...

Пономарьов А. Українська етнографія. Курс лекцій

 • формат djvu
 • размер 5,25 МБ
 • добавлен 19 сентября 2013 г.
Навчальний посібник. Курс лекцій. - Київ. Вид. "Либідь", 1994. - 319 с. Зміст. Українська етнографія як наука. Методи і школи в етнографії. Етнос та етнічні процеси. Походження та етнічна історія українців. Етнорегіональна своєрідність України та українців. Людність України. Громадський побут. Приватне життя. Народний етикет. Духовний світ українства.

Пономарьов А.П., Артюх Л.Ф., Косміна Т.В. та ін. Українська минувшина. Ілюстрований етнографічний довідник

Справочник
 • формат pdf
 • размер 18,71 МБ
 • добавлен 17 июля 2012 г.
Київ: Либідь, 1994. - 256 с.(290 разом з ілюстраціями). ISBN: 5-325-00592-8. Язык : Украинский. Своєрідна енциклопедія традиційної культури та побуту українців. Стислі, але ємкі відомості про забуті способи ведення господарства, хатнє начиння, народну моду, кулінарію, медицину, звичаї та обряди, демонологію тощо розміщені за зручним для читача тематично-абетковим принципом і супроводжуються оригінльними ілюстраціями. . Для етнографів, істориків,...

Попов Н.А. Русское население по восточному склону Карпат (гуцулы - бойки - лемки)

 • формат pdf
 • размер 1,59 МБ
 • добавлен 27 марта 2015 г.
Москва: Университетская типография (Катков и Ко.), 1867. — 34 с. Книга Попова Нила Александровича, российского историка, слависта, архивиста, члена-корреспондента Петербургской АН. Летом 1862 г. Попов получил министерское разрешение на учебу за границей для приготовления к профессорскому званию. Поездка за границу оказала решительное влияние на Попова, обратив его внимание почти исключительно на историю славянских народов. Данный труд посвящен ру...

Презентація - Українські літні обряди

Презентация
 • формат ppt
 • размер 4.87 МБ
 • добавлен 17 декабря 2011 г.
Одеський навчально-виховний комплекс №49 «Спеціалізована загальноосвітня школа I-III ступенів», 2011 - 21 слайд. План: Літній цикл - Свята Зелені свята та обряди Свято Івана Купала Жнивські обряди - Зажинки - Жнива День пророка Іллі

Презентация - Проблеми виникнення українського етносу

Презентация
 • формат pptx
 • размер 762.85 КБ
 • добавлен 16 февраля 2011 г.
Кількість українців на Україні. Проживання українського етносу з усього світу. Лінія розвитку українського етносу. Народний одяг. Iван Степанович Мазе?па. Іва?н Миха?йлович Сули?ма. Степа?н Андрі?йович Банде?ра. Українські землі XIX ст.

Прусевич А.Н. Кустарные промыслы Подольской губернии. Гончарный промысел

 • формат pdf
 • размер 45,46 МБ
 • добавлен 22 марта 2014 г.
Каменец-Подольский: Тип. Подольского Губернского Правления, 1916. — 116 с. Данная работа принадлежит польскому историку, этнографу, естествоиспытателю, библиографу и музееведу Александру Николаевичу Прусевичу. Это экспедиционное обследование гончарного дела в Подольской губернии (в основном территория Хмельницкой, Винницкой, частично Одесской, Николаевской областей и Молдовы). Рассматривается степень популярности гончарства на указанной территори...

Реферат - Етнографічне районування України

Реферат
 • формат doc
 • размер 106 КБ
 • добавлен 13 ноября 2010 г.
Поняття про етнографію та етнографічне районування Полісся і Волинь Карпати і Прикарпаття, Галичина, Буковина, Покуття Поділля Середня Наддніпрянщина Слобожанщина Південь

Реферат - Сімейні звичаї та обряди

Реферат
 • формат doc
 • размер 42.5 КБ
 • добавлен 01 мая 2010 г.
Словянський державний педагогічний університет. - 2009. - 10 с. План 1. Сімейна обрядовість. 2. Поховальна обрядовість. 3. Похорон. 4. Похорон неодружених. 5. Проща. 6. Поминки. Використана література

Реферат- Характерники - особлива каста воїнів Запорізького війська

Реферат
 • формат docx
 • размер 35.66 КБ
 • добавлен 13 ноября 2010 г.
Характерник (химородник) — назва віщуна, чаклуна на Запорозькій Січі. Займався не лише ворожінням, але й лікуванням поранених козаків, їх психотерапією та психофізичною підготовкою. Характерник — своєрідний духовний наставник, якого козаки шанували і дещо побоювались, хранитель традицій і таємниць бойового мистецтва запорозького козацтва. Характерник - людина, яка пов’язана з темними силами. А в старовинних історичних джерелах під „характерниками...

Реферат-Етногеографічна спадщина Володимира Кубійовича

Реферат
 • формат docx
 • размер 35.79 КБ
 • добавлен 07 ноября 2011 г.
Реферет з етногеографії кількість сторінок 12 2011 Зміст Вступ Біографія Етнографічна спадщина Висновок Список використаної літератури

Римаренко Ю. (за ред.) Мала енциклопедія етнодержавознавства

 • формат djvu
 • размер 29,69 МБ
 • добавлен 22 декабря 2016 г.
Київ: Довіра, Генеза, 1996. — 942 с. Це — перше видання в країні, колишньому СРСР та світовій практиці, в якому розглянута етнонаціональна сфера під кутом зору нового напряму наукових досліджень — етнодержавознавства. Понятійно-термінологічний інструментарій, використаний у праці, відображає потребу осмислення державотворчого поступу українства у контексті історичного етнонаціонального розвитку, як складової й неодмінної частини світової та вітчи...

Риттих А.Ф. Этнографический очерк Харьковской губернии

 • формат pdf
 • размер 4,62 МБ
 • добавлен 19 апреля 2016 г.
Харьков: Отдельные оттиски из Харьковских губернских ведомостей, 1892. — 16 с. Харьковская губерния, в этнографическом смысле, интересна по складу своего населения, образовавшегося почти на наших глазах, при перпендикулярном направлении двух родных потоков: с севера — великоруссов, с юго-запада — малоруссов...

Савчук Б. Українська етнологія

 • формат pdf
 • размер 6.99 МБ
 • добавлен 13 ноября 2010 г.
Савчук Б. Українська етнологія. - Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2004. - 559 с. У виданні викладені теоретичні основи науки про етнос. Розглядається проблема етногенезу, етноніміки та головні етапи формування українського етносу. Висвітлюються особливості етнічної культури, психології, мови, релігії українців, що яскраво засвідчує самобутність.

Светозарова Н.Д. Герман Бахман и его книга Поездка в немецкие колонии Березанского района

 • формат pdf
 • размер 25,45 МБ
 • добавлен 11 ноября 2015 г.
Санкт-Петербург: Нестор-История, 2015. — 142 с. — ISBN 978-5-4469-0499-0. Издание рассказывает о немецком писателе и учителе музыки из украинской немецкой колонии Германе Бахмане (Hermann Bachmann, 1888–1951) и его книге, созданной непосредственно после одной из фольклорно-диалектологических экспедиций В. М. Жирмунского в немецкие колонии на Украине (летом 1927 г.). Впервые публикуется перевод книги Бахмана на русский язык, снабженный подробными...

Свята Буковини

Презентация
 • формат ppt
 • размер 4,62 МБ
 • добавлен 21 января 2013 г.
Буковинський державний фінансово-економічний університет, третій курс, кафедра філософії та права, група ФК-38 / Україна. Тип роботи - презентація. 26 слайдів. В даній презентації йде опис культурно-релігійних свят етнічної території України такої як Буковина.

Свята народного календарного року буковинців

Презентация
 • формат ppt
 • размер 257,83 КБ
 • добавлен 23 декабря 2012 г.
Буковинський державний фінансово-економічний університет, Україна, 3 курс, 25 слайдів. Інформація про календарний цикл православних свят, таких як Свят-вечір, Новий Рік, Маланка, Масляна та інші.

Семеног О.М. Мовне родинознавство (виховний потенціал лінгвокультури рідного краю)

 • формат pdf
 • размер 983,79 КБ
 • добавлен 19 августа 2013 г.
Навчальний посібник.- К.-Глухів: РВВ ГДПУ, 2003. – 105 с. ISBN 966-7763-41-2 У навчальному посібнику розглядається виховний потенціал лінгвокультури рідного краю як засіб формування лінгвокультурознавчої компетенції майбутнього вчителя-словесника в системі професійної підготовки. Дидактичний матеріал українознавчих текстів, фольклорно-етнографічних і діалектологічних практик (назви спорідненості та свояцтва, мовний етикет, топоніміка, обряди, рем...

Сецинский Е.И. Семейная жизнь в Подолии в первой половине прошлого века

 • формат pdf
 • размер 14,82 МБ
 • добавлен 23 сентября 2014 г.
Киев: Типография Г. Т. Корчак-Новицкого, 1891. — 12 с. — (Оттиск статьи из ж-ла "Киевская старина", №4, 1891, с. 56-67). В данной, небольшой по объему, работе рассматривается институт брака, существовавшего на Подолье в XVIII в. Анализируются т. н. «свободные отношения», которые получили распространение в Литве и Польше в XVI—XVII вв. В конце XVII такой семейный уклад практически исчез в вышеуказанных странах, но продолжал существовать в первой п...

Сидорович С.Й. Художня тканина західних областей УРСР

 • формат pdf
 • размер 59,65 МБ
 • добавлен 30 августа 2013 г.
Київ: Наукова думка, 1979. — 156 с. У монографії досліджено розвиток ткацького виробництва в західних областях УРСР XIX — початку XX ст., здійснено класифікацію тканин за територіальним принципом і побутовим призначенням, показано технічні прийоми виготовлення художньої тканини. Знайшли відображення в книзі і питання орнаментальних композицій народних тканин. Розраховано на мистецтвознавців, етнографів, художників.

Скляр В. Етнічний склад населення України 1959-1989 рр.: етномовні наслідки російщення

 • формат pdf
 • размер 22.69 МБ
 • добавлен 27 декабря 2011 г.
Монографія. — К.: Вид. центр "Просвіта", 2008. — 392 с. На основі аналізу статистичних матеріалів переписів населення 1959, 1970, 1979, 1989 рр. досліджуються етномовні процеси в Україні, зокрема основні тенденції в змінах чисельності населення за етнічними та мовними ознаками. Визначаються чинники, які впливали на динаміку етнічного складу та мовної структури населення України в умовах радянського тоталітаризму. Обґрунтовується, що розгортання ш...

Скляренко В.М. Українські традиції і звичаї

 • формат pdf
 • размер 73,31 МБ
 • добавлен 17 августа 2013 г.
Харків: Фоліо, 2008. — 318 с. Народні традиції та звичаї завжди були духовною основою життя українців. Вони формувалися протягом багатьох століть і є складовою частиною не лише історії нашого народу, а й сьогодення. Нині народні традиції та звичаї стали одним із головних чинників відродження українського народу, його національної свідомості та людської гідності. І кожен з нас є спадкоємцем цього великого скарбу, продовжувачем традицій народної ку...

Скрипник А.А. (ред.). Украинцы. Историко-этнографическая монография в 3-х томах. Том II

 • формат pdf
 • размер 185,64 МБ
 • добавлен 15 января 2013 г.
Киев : Институт искусствоведения, фольклористики, этнологии им. М.Ф. Рыльского, 2005. На укр. языке. 256 с. Второй том посвящен изучению традиционной материальной культуры украинцев: хозяйственные занятия, жилище, одежда, пища. Завершает книгу глава, посвященная этнической символике материальной культуры. Отсканирован разворот книги.

Скрипник Г. (заг. ред.). Село Андруші. Історико-етнографічний нарис

 • формат pdf
 • размер 13,24 МБ
 • добавлен 07 ноября 2016 г.
Київ: Видавництво IМФЕ, 2016. — 256 с. + 48 іл. У книзі на архівному матеріалі висвітлено культуру та побут мешканців села Андруші, затопленого під час будівництва Канівської ГЕС. Його жителів було переселено до приміської смуги м. Переяслава-Хмельницького, де згодом утворилися Нові Андруші. Однак пам'ять про рідне село досі живе серед переселенців: вони сумують за ним, збирають спогади про свою малу батьківщину. Опис Андрушів, зроблений у 1950-х...

Смоляк О. Народознавство. Посібник для вчителів та учнів загальноосвітньої школи

 • формат djvu
 • размер 1,45 МБ
 • добавлен 09 ноября 2013 г.
Тернопіль: 1991. — 41 с. Від упорядника Шановний учителю! Ти вперше тримаєш у руках посібник з народознавства. Гортаючи його сторінки, ти побачиш ряд фольклорних зразків, які прийшли до нас із глибин віків, які були віддзеркаленням душ наших маленьких предків. Без сумніву, ці золоті перлинки зразу повернуть тебе у світ дитинства, пригадають колискову твоєї матері, теплі і шорсткі долоні твоїх бабусі і дідуся. Знайомлячись із етнографічним та крає...

Сосенко К. Культурно-історична постать староукраїнських свят Різдва і Щедрого Вечора

 • формат pdf
 • размер 17,97 МБ
 • добавлен 02 мая 2015 г.
Л., 1928. – 349 с. Присвята Передмова Література Проблем основи староукраїнських свят Староукраїнське Різдво-Коляда Передріздвяний святочний час Передріздвяний спецїяльний календар і містерії упереджаючі й поясняючі свято Люнарна символіка і прояви люнарного культу спрямовані до грядучого свята Темою грядучого свята – різдво світа Вогонь і вода це світотворчі сили Містерії свята Воведення Колядки про свїтотворчий вогонь і про сполуку вогн...

Сосенко К. Культурно-історична постать староукраїнських свят Різдва і Щедрого Вечора

 • формат rtf
 • размер 496,85 КБ
 • добавлен 03 мая 2015 г.
Л.: 1928. – 349 с. Присвята Передмова Література Проблем основи староукраїнських свят Староукраїнське Різдво-Коляда Передріздвяний святочний час Передріздвяний спецїяльний календар і містерії упереджаючі й поясняючі свято Люнарна символіка і прояви люнарного культу спрямовані до грядучого свята Темою грядучого свята – різдво світа Вогонь і вода це світотворчі сили Містерії свята Воведення Колядки про свїтотворчий вогонь і про сполуку вогн...

Сосенко К. Культурно-історична постать староукраїнських свят Різдва і Щедрого Вечора

 • формат djvu
 • размер 6,41 МБ
 • добавлен 19 апреля 2015 г.
Л., 1928. – 349 с. Присвята Передмова Література Проблем основи староукраїнських свят Староукраїнське Різдво-Коляда Передріздвяний святочний час Передріздвяний спецїяльний календар і містерії упереджаючі й поясняючі свято Люнарна символіка і прояви люнарного культу спрямовані до грядучого свята Темою грядучого свята – різдво світа Вогонь і вода це світотворчі сили Містерії свята Воведення Колядки про свїтотворчий вогонь і про сполуку вогн...

Сохань П. (гол. ред.) Усна історія степової України. Том III

 • формат pdf
 • размер 1,98 МБ
 • добавлен 28 октября 2013 г.
Запоріжжя: АА Тандем, 2008. - 303 с. ISBN 978–966–488–005–0. Усна історія Запорізького краю репрезентує третій том великого циклу Усної Історії Степової України, яка була записана експедиціями Запорізького наукового товариства ім.Я.Новицького, Інститутом української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського НАН України та Інститутом Усної історії Запорізького національного університету впродовж 1999-2007 років. Важливість і унікальність...

Сумцов М.Ф. Слобожани. Історично-етнографічна розвідка

 • формат pdf
 • размер 51,54 МБ
 • добавлен 18 декабря 2013 г.
Харьків: Видавництво "Союз" Харьківського Кредитового Союзу Кооперативів, 1918. — 240 с. Дослідження відомого українського фольклориста, етнографа, літературознавця та громадського діяча Миколи Федоровича Сумцова (1854—1922) присвячене Слобожанщині і є своєрідним підсумком його багаторічної плідної роботи з історико-географічного вивчення Слобідської України. Це дослідження — спроба вченого першим зробити історичний огляд життя населення Слобожан...

Сумцов Н.Ф. Очерки народного быта (Из этнографической экскурсии 1901 года по Ахтырскому уезду Харьковской губернии)

 • формат pdf
 • размер 50,56 МБ
 • добавлен 23 октября 2013 г.
Харьков: Типо-Литография "Печатное дело" Кн. К.Н. Гагарина, 1902. — 62 с. Язык: русский дореформенный Отношеніе крестьянъ къ этнографическимъ розысканіямъ исполнено подозрѣній и недоразумѣній. Въ интересахъ дѣла необходимо соблюдать съ ними большую осторожность и осмотрительность. Сумцов Николай Федорович (1854 — 1922) — русский и украинский фольклорист, этнограф, литературовед; член-корреспондент Петербургской АН (с 1905), академик АН УССР (с 19...

Сумцовъ Н.Ф. Этнографическій очеркъ

 • формат djvu
 • размер 6,17 МБ
 • добавлен 20 марта 2015 г.
// Природа и населеніе Слободской Украйны. Харьковская губернія. Пособіе по родиновѣдѣнію. — Харьковъ: Союзъ, 1918. — С. 261-282. Автор очерка, профессор Н.Ф. Сумцов отмечает: Как видно из истории заселения Слобожанщины, решительно преобладающее большинство её населения составляют украинцы. Общее число жителей Харьковской губернии по переписи 1897 г. было 2,492,316; абсолютное число украинцев — 2,009,411, в процентах с городами — 80,6, а без горо...

Сумцовъ Н.Ф. Этнографическій очеркъ

 • формат pdf
 • размер 1,24 МБ
 • добавлен 22 февраля 2015 г.
// Природа и населеніе Слободской Украйны. Харьковская губернія. Пособіе по родиновѣдѣнію. — Харьковъ: Союзъ, 1918. —- С. 261-282. Автор очерка, профессор Н.Ф. Сумцов отмечает: Как видно из истории заселения Слобожанщины, решительно преобладающее большинство её населения составляют украинцы. Общее число жителей Харьковской губернии по переписи 1897 г. было 2,492,316; абсолютное число украинцев — 2,009,411, в процентах с городами — 80,6, а без гор...

Тищенко К.М. Правда про походження українців

Статья
 • формат pdf
 • размер 9,89 МБ
 • добавлен 28 марта 2013 г.
Стаття. Опублікована в журналі Український тиждень 2012 №16 (233) У цьому числі Тиждень дозволяє собі експеримент: ми публікуємо не популярну статтю про якісь дослідження, не спрощений репортаж про наукові пошуки, навіть не інтерв’ю з ученим, а безпосередньо наукову працю (розширену доповідь на міжнародній конференції), практично не адаптовану під масового читача. Щоправда, її автор так само не зовсім пересічна постать. З мовознавцем Костянтином...

Ткач М.М. Криниця: наукові розвідки, статті, дослідження, роздуми

 • формат pdf
 • размер 2,48 МБ
 • добавлен 08 декабря 2014 г.
Криниця. Наукові розвідки, дослідження, статті, роздуми / М.М. Ткач. — К.: Самвидав, 2012. До книжки відомого українського поета й етнолога Миколи Ткача «Криниця» увійшли наукові розвідки, дослідження, полемічні та критичні статті, філософські та культурологічні роздуми, що були написані в різні роки. А також окремі інтерв'ю та статті про нього.

Толстая С.М. Полесский народный календарь

 • формат pdf
 • размер 5.97 МБ
 • добавлен 15 июля 2012 г.
М.: «Индрик», 2005. – 600 с. В книге на основе материалов Полесского архива Института славяноведения РАН и собственных полевых записей автора исследуется традиционный народный календарь Полесья - календарная терминология (названия праздников, дат и периодов года, почитаемых и «опасных» дней), обрядовое содержание календаря, обычаи, запреты, предписания, относящиеся к праздникам, мифологические верования, связанные с ними. Полесский календарь расс...

Труды этнографическо-статистической экспедиции в Западно-Русский край, снаряженной Императорским русским географическим обществом, собранные П.П. Чубинским. Том 6. Народные юридические обычаи по решениям волостных судов

 • формат pdf
 • размер 21,92 МБ
 • добавлен 24 января 2016 г.
В 7 т. — СПб. : Типография К. В. Трубникова, 1872. — 367 с. У 1869–1870 рр. П. П. Чубинський здійснив на Правобережжі три етнографічні експедиції та обстежив при цьому значну кількість населених пунктів Київського генерал-губернаторства. Результатом цієї роботи стала семитомна праця „Труды этнографическо-статистической экспедиции в Западно-Русский край...”

Українські народні обряди

Реферат
 • формат doc
 • размер 48,02 КБ
 • добавлен 30 декабря 2011 г.
Реферат. Виконала студентка 4 курсу історичного ф-ту Сумського ДПУ ім. А.С. Макаренка Плавуцька Яна, 2008 р. Навчальна дисципліна - Українознавство. - 27 с. ТРУДОВІ СВЯТА: Свято першої борозни, Проводи на полонину, Свято першого снопа Обжинки. СВЯТА Й ОБРЯДИ КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ: Свят-вечір, Колядування, Зірка, Коза, Вертеп, Новий рік, Маланка, Ряджені, Щедрування, Засівання, Хрещення, Кулачні бої, Жорно, Масляна, Благовіщення, Великдень, Писанки,...

Українські свята та обряди зимового циклу

Презентация
 • формат ppt
 • размер 20,65 МБ
 • добавлен 01 апреля 2015 г.
Презентація охоплює 14(з 21) зимових свят: Введення, Катерини, Андрія, Миколая, Анни, Новий рік, Гната, Надвечір'я Різдва, Різдво, Меланки, Старий Новий Рік, Голодну кутю, Водохрещу, Петра Вериги. Загалом її об'єм становить 95 слайдів. Для нормального відображення необхідно мати встановлений у системі Office 2013 і шрифт DigitalStripCyrillic.

Українська родина. Родинний і громадський побут

 • формат djvu
 • размер 58,04 МБ
 • добавлен 03 октября 2013 г.
Навчальне видання. Українська родина. Родинний і громадський побут. Упорядник Лідія Орел. Редактор Ольга Веремійчик. Видавництво імені Олени Теліги, м. Київ, 2000 р.

Український млинологічний журнал. 2011, Випуск І

 • формат pdf
 • размер 7,72 МБ
 • добавлен 25 октября 2012 г.
Історія, етнографія, культура. Науковий ілюстрований журнал. - Київ, 2011. - 197 с. Зміст. Лавріненко Назар. Від укладачів. Кузьмінський Анатолій Іванович. Вітальне слово. Willem van Bergen, (The Netherlands). An introduction to the international molinological society (TIMS). Ton Meesters, (The Netherlands). The rescue of windmills of poland, the windmills of Wielkopolski and a comparison with the rescue of windmills in the netherlands. Leo van d...

Украинское Народное Творчество. Серія II. Ковры. Вип. 1

 • формат pdf
 • размер 23.01 МБ
 • добавлен 04 ноября 2011 г.
Альбом (упорядник невідомий). Полтава: Видання Кустарного складу Полтавського губернського земства, 1912, - 32 с. Видання є невеликою брошурою, присвяченою виготовленню килимів на Полтавщині. Стисло описується основні різновиди килимів, які класифікуються за способами їх виготовлення. Також розглядаються матеріали, які використовуються при роботі. Відзначається, які види килимів є більш чи менш популярними. Основну ж частину видання становлять зо...

Фігурний Ю.С. Фаховий аналіз проблеми походження українців і професійне вивчення українських етнічних, націєтворчих і державотворчих процесів вченими відділу української етнології ННДІУ МОН України в кінці ХХ - на початку ХХІ століть

 • формат pdf
 • размер 1,11 МБ
 • добавлен 08 августа 2014 г.
Наукове видання. — К.: Національний науково-дослідний інститут українознавства, 2011. – 142 с. У монографії здійснюється фаховий аналіз проблеми походження українців і професійне вивчення українських етнічних, націєтворчих і державотворчих процесів вченими відділу української етнології ННДІУ МОН України в кінці ХХ – на початку ХХІ століть. Ця книга була підготовлена в рамках науково-дослідної роботи «Україна і світове українство в системі україно...

Фінберг Л., Любченко В. (ред.). Нариси з історії та культури євреїв України

 • формат pdf
 • размер 19,04 МБ
 • добавлен 05 мая 2012 г.
К.: Дух і Літера, 2009. - 440 с. Третє видання У книзі представлені нариси з історії та культури євреїв, які проживають на території сучасної України, починаючи з прадавніх часів до сьогодення. Нариси висвітлюють різноманітні сторони життя євреїв, віковічні традиції та побут, виникнення хасидизму, розвиток єврейської літератури та друкарства, українсько-єврейські взаємини впродовж століть, трагічну долю українського єврейства під час Голокосту. В...

Фінберг Л., Любченко В. (ред.). Нариси з історії та культури євреїв України

 • формат djvu
 • размер 14,16 МБ
 • добавлен 11 мая 2012 г.
К.: Дух і Літера, 2009. - 440 с. Третє видання У книзі представлені нариси з історії та культури євреїв, які проживають на території сучасної України, починаючи з прадавніх часів до сьогодення. Нариси висвітлюють різноманітні сторони життя євреїв, віковічні традиції та побут, виникнення хасидизму, розвиток єврейської літератури та друкарства, українсько-єврейські взаємини впродовж століть, трагічну долю українського єврейства під час Голокосту. В...

Фурман Д.Е. Украина и мы: национальное самосознание и политическое развитие

Статья
 • формат pdf
 • размер 932.49 КБ
 • добавлен 15 марта 2011 г.
Впервые опубликовано в журнале "Свободная мысль", 1995, № 1. Из статьи: Отношения русских и украинцев до сих пор в громадной мере — отношения «старших» и «младших», «великороссов» и «малороссов». Русские и украинцы слишком близки по языку и культуре, чтобы ощущать друг друга «очевидно другим» народом, как «совсем другими», «очевидно другими» являются для них, скажем, армяне или эстонцы. Но из этих двух действительно «братских» народов русский соз...

Храмова В. (відп. ред.) Українська душа

Статья
 • формат pdf
 • размер 23,42 МБ
 • добавлен 21 февраля 2013 г.
Збірник статей. - К.: Фенікс, 1992. - 128 с. Книжка становить собою збірку оригінальних досліджень української ментальності - специфічного світобачення нашого народу, яке значною мірою впливає на його "вибір" власної історичної долі. Подаються чотири статті відомих учених української діаспори - "Українська емоційність" Євгена Онацького, "Світовідчування українця" Олександра Кульчицького, "Родина і душа народу" Богдана Цимбалістого, "Душа і пісня"...

Хрящевська Л.М. Культурні традиції німецького населення Південної України у ХІХ - початку ХХ ст

Статья
 • формат pdf
 • размер 652.33 КБ
 • добавлен 15 октября 2011 г.
Статья – Опубликована в … Науковий вісник Одеського економічного университету. – 2009. - №7 (85). – С. 60-72. Статья посвящена культурно-бытовым традициям немецких колонистов Южной Украины: сохранению традиционных элементов быта в первой половине XIX века и его эволюции под влиянием отечественной и западноевропейской культуры.

Чаплик М.М. Росіяни в Україні (1989-2001 рр.): історико-демографічний аспект

Дисертация
 • формат doc
 • размер 39,51 КБ
 • добавлен 19 сентября 2014 г.
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – історія України. — Донецьк: Донецький національний університет, 2007. — 22 с. У дисертації охарактеризовано стан наукової розробки проблеми, джерела та методологічну основу дослідження. Аналіз результатів переписів населення 1989 та 2001 рр. дав можливість виявити демографічні зміни у складі російського населення України на фоні загальноукра...

Чубинский П. Труды этнографическо-статистической экспедиции в Западно-Русский край. Том 4

 • формат pdf
 • размер 29,92 МБ
 • добавлен 01 ноября 2013 г.
Чубинский П. Труды этнографическо-статистической экспедиции в Западно-Русский край, снаряженной Императорским Русским географическим обществом. Материалы и исследования, собранные П. П. Чубинским / Издан под наблюдением Н.И.Костомарова. СПб.: Типография Киршбаума, 1877, т. 4: Обряды: родины, крестины, свадьба, похороны.

Чубинский П. Труды этнографическо-статистической экспедиции в Западно-Русский край. Том 5

 • формат pdf
 • размер 45,93 МБ
 • добавлен 09 мая 2015 г.
Чубинский П. Труды этнографическо-статистической экспедиции в Западно-Русский край, снаряженной Императорским Русским географическим обществом. Материалы и исследования, собранные П. П. Чубинским / Изданный под наблюдением Н.И.Костомарова. СПб.: 1874, т. 5:Песни любовныя, семейныя, бытовыя и шуточныя.

Чубинский П. Труды этнографическо-статистической экспедиции в Западно-Русский край. Том 7. Часть 1

 • формат pdf
 • размер 20,63 МБ
 • добавлен 27 ноября 2013 г.
Чубинский П. Труды этнографическо-статистической экспедиции в Западно-Русский край, снаряженной Императорским Русским географическим обществом. Материалы и исследования, собранные П. П. Чубинским / Изданный под наблюдением П.А.Гильтебрандта. СПб.: 1872, т. 7. Вып.1: Евреи. Поляки. Племена немалорусского происхождения. Малоруссы (статистика, сельский быт, язык).

Чубинский П. Труды этнографическо-статистической экспедиции в Западно-Русский край. Том 7. Часть 2

 • формат pdf
 • размер 92,62 МБ
 • добавлен 08 ноября 2013 г.
Чубинский П. Труды этнографическо-статистической экспедиции в Западно-Русский край, снаряженной Императорским Русским географическим обществом. Материалы и исследования, собранные П. П. Чубинским / Изданный под наблюдением П.А.Гильтебрандта. СПб.: 1877, т. 7. Вып.2: Малоруссы Юго-Западного края.

Чубинський. Праці етнографічно-статистичної експедиції в Західно-Руський край

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 31,31 КБ
 • добавлен 07 апреля 2012 г.
26 с. Етнограф європейського рівня Характеристика здобутків дослідження фольклору Творча концепція експедиції Типізація населення Аспекти дослідження П. Чубинського Початок великої експедиції Історично-політичний вплив на українське населення та культурний рух Проблематика дослідження фольклору Актуальність дослідження Предмет і мета дослідження Вступ, висновки. Джерел інформації немає.

Шандор Ф.Ф. Українська національна свідомість: Історія виникнення і реалії сьогодення

 • формат doc
 • размер 30,50 КБ
 • добавлен 05 мая 2012 г.
Проблеми генезису й розвитку української національної свідомості розглядаються від її витоків до сьогодення. Ключові слова: національна рефлексія, національна свідомість, національна самосвідомість, культура, освіта, виховання.

Шестопал М. Євреї на Україні (історична довідка)

 • формат pdf
 • размер 619,72 КБ
 • добавлен 05 июня 2012 г.
К.: Оріяни, 1998. - 112 с. "Євреї на Україні (історична довідка)" — книга-дослідження Матвія Шестопала написана в 1976 році і вперше надрукована в 1998 році. У книзі автор розповідає про звичаї та традиції єврейства від давнини до сучасності; на широкому фактичному матеріалі розглядає зокрема історичні пласти співжиття євреїв та українців, розмірковує над першопричинами так званого антисемітизму, подає свій погляд на сіонізм як різновидність раси...

Шкода М.Н. Люба моя Україна. Свята, традиції, звичаї, обряди, прикмети та повір'я українського народу

 • формат pdf
 • размер 54.09 МБ
 • добавлен 05 января 2011 г.
Донецьк: ТОВ ВКФ "БАО", 2008. - 544 с.: іл. Книжка розповідає про народні традиції, обряди і свята. Матеріали з української міфології та історії культури не залишать байдужим жодного читача. Народ - Громада - Родина. Український побут. Народні свята та обряди календарного циклу. Такий чарівний світ народної уяви. Сонник.

Шпори - Народознавство України

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 129,76 КБ
 • добавлен 19 октября 2012 г.
УжНу, Україна, Мулеса А. В. ,філологічний факультет, 2012 р. Докладні відповіді на такі питання: Етнічна територія українців - історична прабатьківщина обряди,вірування і традиції українців при зведенні житла. Східно-слов`янські племена їх стародавнє розселення в Європі. Народні промисли: чумацтво, гончарство та візникування. Дохристиянські вірування наших предків. Система землеробства та знаряддя обробітку ґрунту в Україні. Занепад Києва. Утворе...

Шубравська М. (упор.). Весілля

 • формат rtf
 • размер 102,64 КБ
 • добавлен 24 мая 2015 г.
У 2-х кн. / Упор. М. Шубравської. – К.: Наукова думка, 1970. – Т. 1. – С. 5-87. Весілля – десятий том у серії Українська народна творчість. Це перша спроба наукового видання кращих описів українського весілля з усієї території України за час від XVII ст. аж до наших днів. Із 22 описів 12 публікується вперше, більшість із них – з мелодіями. Весільні обряди творилися віками. В них народ втілив свої погляди на шлюб і родинні взаємини, розуміння свят...

Шубравська М. (упоряд.) Весілля. У 2-х томах

 • формат djvu
 • размер 7,97 МБ
 • добавлен 16 июня 2013 г.
К.: Наукова думка, 1970. — 454 + 480 с. Перша спроба наукового видання кращих описів українського весілля з усієї території України за час від XVII до середини XX ст. У двох книгах подано 22 описи весіль, переважно з нотами. Цей двотомник має сьогодні не лише наукову, але й практичну цінність – зокрема, для тих, хто хоче організувати власне весілля за народним традиційним обрядом. Упорядники: Шубравська М.М. (тексти, примітки), Правдюк О.А. (нотн...

Щербаківський В. Орнаментація української хати

 • формат djvu
 • размер 3,26 МБ
 • добавлен 07 июня 2014 г.
Рим: Богословія, 1980. — 102 с. — (Серія «Українське народне мистецтво», III том). Ця праця була написана ще в 1941 році, але, через воєнні і післявоєнні видавничі труднощі, не могла появитися друком і виходить щойно тепер, 22 роки після смерти Автора. За цей час рукопис дбайливо зберігався в Лондоні в архіві Союзу Українців у Великій Британії. Книжка «Орнаментація української хати» була заплянована як третій том серії «Українське народне мистецт...

Юрченко В.О. Ярмарок в системі традиційної культури українців (друга половина ХІХ - початок ХХ ст.)

Дисертация
 • формат rtf
 • размер 39,34 КБ
 • добавлен 07 января 2016 г.
Автореферат дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 Етнологія; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К.: 2009. — 19 с. Науковий керівник: к. і. н., доцент Гончаров О.П. Мета дисертаційного дослідження – розкрити місце і роль ярмарку в системі традиційної культури українців. Наукову новизну роботи визначають мета, предмет і завдання дослідження. На основі залучення різноманітних джерел, архівної, статистичної, етнографічної інформації здійснено компл...

Яківчук А.Ф. (автор вступ. ст.). Георгій Гарас

 • формат djvu
 • размер 4.97 МБ
 • добавлен 16 октября 2011 г.
Серія "Майстри народного мистецтва". Київ: Мистецтво, 1974, - 34 с. Буковинець Георгій Гарас створив унікальний власний стиль орнаментування, поєднавши прадавні види народного мистецтва: писанкарства і вишивки. Дотепер усі ці роботи можна було побачити лише у садибі-музеї Георгія Гараса у містечку Вашківці Вижницького району Чернівецької області.

Якубова Л. Повсякденне життя етнічних меншин радянської України у міжвоєнну добу

 • формат pdf
 • размер 5,37 МБ
 • добавлен 28 августа 2012 г.
НАН України. Інститут історії України. – К.: Інститут історії України, 2011. – 339 с. – (З історії повсякденного життя в Україні). ISBN 978-966-02-6272-0. Анотація: В книзі узагальнена історія повсякденного життя етнічних меншин радянської України у міжвоєнну добу. Для широкого кола читачів.

Łoziński J. Ruskoje wesile

 • формат pdf
 • размер 5,69 МБ
 • добавлен 30 марта 2015 г.
Przemyśl, 1835, 153 ст. Книга містить опис обрядів українського (руського) весілля у Галичині, а також багато весільних пісень, які співають на різних етапах весілля (під час вбирання молодої, коли молода просить благословення, їх зустрічі тощо). Лозинський Йосип Іванович - український вчений, етнограф, мовознавець, публіцист, діяч українського національного відродження. Народився 20 грудня 1807 року у с. Гурку(Вурку) біля Перемишля (тепер Польща...

Ігнатенко І. Жіноче тіло у традиційній культурі українців

 • формат pdf
 • размер 15,85 МБ
 • добавлен 26 октября 2015 г.
3-тє вид., доп. і перероб. — К.: Інтелектуальна книга, 2014. — 264 с.: іл. — (Етнологія для дорослих). — ISBN 978-966-974-433-3. Авторка подає результати дослідження уявлень про жіночу тілесність та фізіологію, які існували в українській традиційній культурі. Книга зриває пелену фальшивої пасторальності з народної культури і представляє її як неоднозначне, але багатогранне і складне явище. Для етнологів, істориків, філологів, журналістів, студент...

Ігнатенко І. Жіноче тіло у традиційній культурі українців

 • формат djvu
 • размер 35,20 МБ
 • добавлен 13 февраля 2017 г.
Харків: Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2016. — 224 с.: іл. На хвилі цікавості до народних звичаїв, традицій і обрядів дуже виразними стали «білі плями» у наших знаннях про найбільш табуйовані сфери соціального, родинного, фізіологічного життя українського жіноцтва у доіндустріальному суспільстві. Як наші прабабусі отримували сексуальне виховання і знання про інтимні стосунки з чоловіками? Як влаштовували ці стосунки в селянській хаті...

Ігнатенко І.В. Етнологія для народу. Свята, традиції, звичаї, обряди, прикмети, вірування українців

 • формат djvu
 • размер 40,75 МБ
 • добавлен 06 февраля 2017 г.
Харків: Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2016. — 320 с. — ISBN 978-617-12-0522-2. Тільки осмисливши минуле, пізнавши витоки своєї культури та історії, можна краще зрозуміти сьогодення й уявити майбутнє. Розгорнувши цю книжку, ви поринете в дивовижний світ української минувшини: звичаї й обряди, найшанованіші свята та традиції, розповіді про сімейну й трудову обрядовість у різних куточках України. Деякі з цих традицій живуть лише на сторі...

Ілюстрована енциклопедія українського народу. Звичаї. Свята. Традиції

 • формат pdf
 • размер 68,78 МБ
 • добавлен 07 июня 2013 г.
Енциклопедія. - Харків: Книжковий Клуб "Клуб Сімейного Дозвілля", 2012. - 416 с. Енциклопедія охоплює широкий пласт культури українського народу: побут, страви та напої, основні промисли й види дозвілля, традиційний одяг, взуття і прикраси із різних куточків нашої країни. Вступ. Український побут. Народне житло. Інтер`єр житла. Традиційне вбрання. Одяг. Взуття. Зачіски та головні убори. Прикраси. Особливості народного строю. Весільне вбрання. Рем...

Ілюстрована енциклопедія українського народу. Звичаї. Свята. Традиції

 • формат djvu
 • размер 5,74 МБ
 • добавлен 20 января 2014 г.
Енциклопедія. - Харків: Книжковий Клуб "Клуб Сімейного Дозвілля", 2012. - 416 с. Енциклопедія охоплює широкий пласт культури українського народу: побут, страви та напої, основні промисли й види дозвілля, традиційний одяг, взуття і прикраси із різних куточків нашої країни. Вступ. Український побут. Народне житло. Інтер`єр житла. Традиційне вбрання. Одяг. Взуття. Зачіски та головні убори. Прикраси. Особливості народного строю. Весільне вбрання. Рем...

Істоміна Г.В. Мистецтво народної кераміки Волині другої половини XIX - XX ст

 • формат pdf
 • размер 94,32 МБ
 • добавлен 30 октября 2013 г.
Рівне: Волинські обереги, 2009. — 232 с. ISBN 978-966-416-169-2. В книзі досліджено мистецтво народної кераміки Волині як цілісне історико-культурне явище. На основі архівних та польових матеріалів зроблено історичний огляд гончарства Волині другої половини XIX — XX ст., визначено особливості технології формоутворення та декорування народної кераміки, виявлено художньо-стилістичні особливості, розглянуто найпоширеніші мотиви орнаментики. В науков...