Методика преподавания информатики
Методики преподавания
pottee
 • формат doc
 • размер 550 КБ
 • добавлен 20 апреля 2010 г.
Шпори по Методика викладання інформатики
Миколаївський Університет
Питання
Нові інформаційні технології навчання.
Навчальноорієнтоване програмне забезпечення. Структура і призначення.
Дистанційна освіта: особливості, принципи, методи, організаційні форми, програмне забезпечення.
Вимоги до створення та експлуатації педагогічних програмних засобів.
Типи шкільних ПЕОМ. Основні характеристики шкільних ПЕОМ.
Типовий шкільний кабінет обчислювальної техніки, його призначення і об-ладнання.
Локальна мережа шкільних ПЕОМ, її функції і дидактичні можливості.
Проведення досліджень на комп'ютері у процесі вивчення фізики та матема-тики.
Педагогічні можливості глобальних комп'ютерних мереж.
Педагогічні можливості мультімедійних програм.
Контроль у навчально-виховному процесі. Автоматизація контролю. Функції перевірки знань, суть біжучого і підсумкового контролю.
Використання обчислювальної техніки в управлінні освіти.
Цілі та задачі викладання інформатики в середній школі.
Зміст і структура шкільного курсу інформатики. Діючі програми курсу інфо-рматики.
Критерії оцінювання знань та вмінь учнів з шкільного курсу інформатики.
Змістовні лінії курсу ОІОТ: лінія теоретичної інформатики.
Змістовні лінії курсу ОІОТ: лінія алгоритмізації та програмування.
Змістовні лінії курсу ОІОТ: лінія інформаційних технологій.
Безперервний курс ОІОТ: інформатика у початковій школі.
Безперервний курс ОІОТ: базовий курс інформатики.
Безперервний курс ОІОТ: профільна диференціація в старших класах.
Педагогічні технології викладання інформатики у школі.
Організація додаткових позаурочних форм навчання інформатики у школі: гуртки, факультативи, олімпіади.
Специфіка уроку інформатики. Підготовка вчителя до уроку. Організація і проведення різних типів уроку з інформатики.
Навчально-методичне та програмне забезпечення шкільного курсу інформа-тики. Класифікація педагогічних програмних засобів. Приблизний склад програмного забезпечення.
Метод послідовного уточнення алгоритмів у шкільному курзсі інформатики.
Методичні особливості навчальних посібників з інформатики.
Методика ознайомлення учнів з прикладним програмним забезпеченням.
Методика ознайомлення учнів з роботою у глобальній мережі Inteet.
Методика навчання учнів мові програмування.
Методика ознайомлення учнів з поняттям алгоритму.
Методика ознайомлення учнів з алгоритмічними структурами, описаними на учбовій алгоритмічній мові та мові програмування.
Методика ознайомлення учнів з алгоритмами роботи з літерними величина-ми.
Методика ознайомлення учнів з табличними величинами.
Методика навчання учнів загальним методам складання алгоритмів.
Читать онлайн
Похожие разделы
Смотрите также

Бодрик О.О. Збірник завдань для державної підсумкової атестації з інформатики. 11 клас

 • формат pdf
 • размер 16.61 МБ
 • добавлен 16 ноября 2010 г.
БОДРИК О. О. Збірник завдань для державної підсумкової атестації з інформатики. 11 клас /О. О. Бодрик, О. Г. Захар, Ж. В. Потаиова. — X.: Видавництво «Ранок», 2010. — 136с. Збірник містить завдання для державної підсумкової атестації з інформатики, подані у формі підсумкових контрольних робіт. Зміст посібника відповідає програмовим вимогам курсу інформатики загальноосвітніх навчальних закладів (11-річна школа). У посібнику наведено З0 варіантів...

Відповіді до збірника завдань ДПА з інформатики

 • формат pdf
 • размер 261.34 КБ
 • добавлен 22 марта 2011 г.
Ответы на задания первой и второй части сборника заданий к государственной аттестации по информатике для 11 класса (Украина). Відповіді до першої та другої частин збірника завдань для ДПА з інформатики.

Морзе Н.В., Вембер В.П., Кузьмінська О.Г. Навчально-методичний комплект з інформатики для учнів 9 класу

 • формат pdf
 • размер 5.61 МБ
 • добавлен 28 декабря 2009 г.
К.: УВЦ «Школяр», 2009. — 344 с.: іл. Зміст підручника: Інформація та інформаційні процеси; Інформаційна система; Операційна система MS Windows; Графічний редактор Paint; Об"єкти операційної системи MS Windows; бальна мережа Інтернет; Використання растрових та векторних зображень; Текстовий процесор MS Word. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (Наказ від 02.02.2009 р. № 56)

Морзе Н.В., Вембер В.П., Кузьмінська О.Г. та ін. Збірник завдань для державної підсумкової атестації з інформатики. 11 клас

 • формат pdf
 • размер 12.8 МБ
 • добавлен 12 апреля 2011 г.
Автори: Морзе Н. В., Вембер В. П., Кузьмінська О. Г., Войцеховський М. О., Проценко ТТ. К.: Центр навчально-методичної літератури, 2011. - 73 с. Збірник містить завдання для державної підсумкової атестації з інформатики. Зміст посібника відповідає програмовим вимогам курсу інформатики загальноосвітніх навчальних закладів (11-річна школа).

Столяр С.Е. Введение в алгоритмику

 • формат pdf
 • размер 1.25 МБ
 • добавлен 22 января 2011 г.
Российская интернет-школа информатики и программирования. Глава А: Учебное пособие. - СПб.: Изд-во ЦПО "Информатизация образования", 2002. - 44 с. Пособие открывает цикл брошюр вводного курса алгоритмики, предназначенного для углубленной подготовки учащихся старших классов школы и абитуриентов, планирующих продолжить свое обучение в качестве студентов на факультетах и кафедрах программистской направленности. В данном выпуске обсуждаются свойства...