Языки и языкознание
Словарь
  • формат pdf
  • размер 17,00 МБ
  • добавлен 10 марта 2015 г.
Әбусейітова М.Қ. (ред.) Өтеміс қажының Шыңғыс-намесі тілінің көрсеткіш-сөздігі
Алматы: "Дайк-Пресс", 2006. - 304 б.
ISBN 9965-798-17-6
Қазакстан тарихы туралы түркі деректемелері, III том.
Бұл кітап — "Мәдени мүра" мемлекеттік бағдарламасы бойынша Шығыстану секциясы жоспарлаған бес томдық "Қазақстан тарихы туралы түркі деректемелері" сериясының үшінші томы. Томда Өтеміс қажының "Шыңғыс-намесі" тілінің грамматикалық сипаттамасы және осы ескерткіш тілінің көрсеткіш-сөздігі берілген.
Кітап тарихшыларға, шығыстанушы ғалымдарға, тіл мамандарына, сондай-ақ отан тарихын білмекке ден қоюшы көпшілік қауымға арналады.
Похожие разделы