Языки и языкознание
  • формат pdf
  • размер 49,27 МБ
  • добавлен 15 февраля 2017 г.
Құдасов С.Ж. Армян жазулы қыпшақ ескерткіші Дана Хикар сөзінің тілі
Алматы: Ғылым, 1990. — 120 б.
Еңбек орта ғасырлардан (XVI-XVII ғғ.) жеткен армян жазулы қыпшақ ескерткіші – "Дана Хикар сөзінің" тілін зерттеуге арналған. Ескерткіш қазіргі қазақ графикасымен транскрипцияланып, қазақ тіліне тұңғыш рет тәржімаланып отыр.
Еңбекте ескерткіш тілінің фонетикасы, морфологиясы, лексикасы жан-жақты талданып, соңында қыпшақша-қазақша сөздік берілген.
Кітап тіл, әдебиет мамандарына, студенттерге және тіл тарихымен қызығушы көпшілік оқырманға арналады.