Языки и языкознание
Статья
  • формат pdf
  • размер 483,90 КБ
  • добавлен 16 июля 2016 г.
Öztürk Abdulkadir. Karaycadaki alıntı kelimeler
Ankara: Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü Teknikokullar. Gazi Türkiyat, Bahar 2015/16: 143-164.
The loanwords in Karaim. Заимствованные слова в караимском языке.
Türk dilini İbrani alfabesiyle yazan Karaylar, varlığını on asırdır koruyarak bugüne taşımışlardır. Günümüzde yok olma tehlikesi altında olan Karaycanın söz varlığı incelendiğinde çeşitli etkenler sonucu farklı dillerden pek çok alıntılamalara yer verildiği görülür. Baskın diller, özellikle Slav dilleri Karaycayı etkisi altına alırken; yansımalarını söz varlığı başta olmak üzere gramer yapısına kadar hissettirir. Batılı dilciler tarafından code-copying, Türkiye dilcileri tarafından alıntılama / kopyalama şeklinde kullanılan terim, diller arası etkileşimin irdelendiği bir konu alanıdır. Bu çalışmada, Karaycadaki alıntı kelimeler, söz varlığı açısından değerlendirilip sınıflandırılacak ve alıntılama üzerine düşünceler, bazı tespitler doğrultusunda ortaya konulacaktır.
Караимы, которые в письме употребляли еврейский алфавит, сохранили своё существование на протяжении десяти веков. При исследовании запаса слов караимского языка, который на сегодняшний день является одним из вымирающих языков, выявлено много заимствованных слов принятых из разных языков и по разным причинам. Доминирующие языки, особенно славянские языки, взяли под своё влияние караимский язык; этот факт можно заметить и в запасе слов, и в грамматической структуре языка. Термин alıntılama / kopyalama (заимствование) известная у западных лингвистов как code-copying является между языковой взаимодейственной темой. В этом исследовании, определяются заимстованные слова в караимском языке, приводится их классификация, а также будут представлены некоторые определения о них опираясь на некоторые выводы.