Языки и языкознание
  • формат pdf
  • размер 683,51 КБ
  • добавлен 19 сентября 2014 г.
Айназарова Гүлара. Қарақалпақ тилинде теңлес еки компонентли фразеологизмлер
Нөкис: Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик университети, 2005. — 83 бет.
Бул китап автордың фразеология тараўы бойынша көп жыллық илимий жумысларының жуўмағы сыпатында баспаға усынылып отыр. Қарақалпақ тили - турақлы сөз дизбеклерине оғада бай түркий тиллериниң бири. Сонлықтан бул мийнетте турақлы сөз дизбеклериниң ҳәммеси емес, ал оның дүзилиси бойынша айрықша бир түри болған теңлес еки компонентли фразеологизмлер сөз етиледи. Китап жоқары оқыў орны талабаларына оқыў-методикалық қуралы ретинде, сондай-ақ орта-арнаўлы оқыў орны оқытыўшыларына, қәнигелерге қосымша оқыў қолланбасы ретинде усыныс етиледи.