Языки и языкознание
  • формат pdf
  • размер 9,62 МБ
  • добавлен 26 сентября 2016 г.
Bekteshi R., Rustemi Xh. Gjuhё shqipe dhe letёrsi
Skopje: Ministerstvo za obrazovanie i nauka na Republika Makedonija, 2010. — 190 p.
Бектеши Р., Рустеми Дж. Албанский язык и литература (на алб. яз.)
Pёrmbajtja:
Letërsia modee evropiane.
Letërsia shqipe e gjysmës së parë të shekullit XX.
Gjuha shqipe.
Morfologjia.
Përemri, përemri vetor.
Folja.
Pjesët e pandryshueshme te ligjëratës—Ndajfolja.
Sintaksa.
Komunikimi praktik dhe profesional.