Османский язык
Языки и языкознание
Словарь
  • формат pdf
  • размер 3,48 МБ
  • добавлен 25 июня 2014 г.
Belviranlı A.K. Osmanlıca İmla Lügati
İstanbul: Marifet Yayınları, 1979. — 333 p.
Бельвиранлы А.К. Орфографический словарь турецко-османского языка (на тур. и осм. яз.)
Günlük hayatımıza aid 20.000'e yakın kelimenin son imla kaidelerine göre yazılışlarını öğretir.