Курдский язык
Языки и языкознание
  • формат pdf
  • размер 4,53 МБ
  • добавлен 13 мая 2014 г.
Cindî H. Kolxozvanê derbdar, elifba, bona mezina
Rewan: Hukmata Şêwrê Ermenîstanê, 1933. — 62 r.
Букварь для школьников-курдов. Содержит простые тексты для начального чтения с прописями.
Aşvan u şvan
Bǝran
Mi
Komuna
Rakǝ
Dar
Traktor
Traktor zu-zu radьkьn
Kolxoz
Palǝ u kolxozvan
Baƶar
Hin bǝ, hin bǝ, hin bǝ
Kooperativ
Cǝlǝk
Silos
Çǝh
Kǝlǝm
Tǝjarǝ
Dǝrs
Şvan hin dǝbǝ
Şvan
Fabrika Lininakane rьstьne
Şewra gynd
Maşina gihadruna kolxoze
Pǝze kolxoze
Kavьr
Baran
Çvat
Nure
Şvan u berivan
Hǝj le, le, zǝri domame
Gazeta diwer
Caj
Palǝ u gyndi