Языки и языкознание
Словарь
  • формат pdf
  • размер 74,65 МБ
  • добавлен 08 ноября 2015 г.
Dijkstra W., Winkler J., Hettema F.B. Friesch woordenboek (Lexicon Frisicum). Vierde Deel. Lijst van friesche eigennamen
Leeuwarden: Meijer & Schaafsma, 1898. — 478 p.
(Западнофризский язык, западнофризско-нидерландский словарь. Часть 4, список имен собственных)
Wat aangaat het Friesch Woordenboek.
In dit gedeelte van het werk, dat ongeveer 90 à 95 vellen zal inhouden, zal het Westerlauwersch Friesch worden beschreven.
En wel de Friesche taal die leeft, nog voortleeft onder en in den mond van het volk.
In de eerste plaats alzoo wat meest algemeen in de tegenwoordige provincie Friesland, waarvan Leeuwarden de hoofdplaats is, gesproken wordt. En daaaast wat eigenaardig, dialectisch is in elk gedeelte, zooveel mogelijk in elke streek. Men zal dus in dit werk aantreffen behalve het algemeen gesproken Friesch, ook de Hindelooper, Molkwerumer , Wierumer, Schiermonnikooger , Terschellinge r en andere woorden, die in beteekenis of klank van de gewoon-Friesche afwijken.