Латинский язык
Языки и языкознание
Реферат
 • формат doc
 • размер 77 КБ
 • добавлен 11 апреля 2011 г.
Доклад - Латинська мова у ролі державної у Середньовічній Європі
Історія розвитку латинської мови.
Мовознавство в середньовічній Європі.
Латинське письменство. Входження народних мов до літератури.
Література - 6 од.
Смотрите также

Маслюк Сенів. Латинська мова

 • формат djvu
 • размер 3.32 МБ
 • добавлен 21 февраля 2011 г.
Маслюк В. П., Сенів М. Г. Латинська мова. Підручник для гуманітарних факультетів університетів. – Харків: Основа, 1992. ISBN 5-11-001084-6. Учебник латинского языка на украинском. Для студентов гуманитарных факультетов университетов. Учебник состоит из 30 уроков, хрестоматии римских и украинских авторов на латинском языке, латинско-украинского и украинско-латинского словариков.

Ревак Н. Сулим В. Латинська мова

 • формат doc
 • размер 560.03 КБ
 • добавлен 17 февраля 2011 г.
Ревак Н. Г. , Cулим В. Т. Латинська мова (для неспеціальних фа-культетів) 2-ге вид., виправлене і доповнене. – Львів: ЛНУ іме-ні Івана Франка, 2006. – 415 с. У підручнику стисло викладено основи фонетики, морфології, синта-ксису і словотвору латинської мови. Подано таблиці відмінкових закін-чень іменників та особових закінчень дієслів. Для закріплення граматики вміщено навчальні адаптовані тексти і вправи, які розвивають та погли-блюють теорети...

Хоміцька З.М. Латинська мова

 • формат pdf
 • размер 1.71 МБ
 • добавлен 08 сентября 2010 г.
На основі програми "Латинська мова" підручник містить відомості з фонетики, морфології та синтаксису латинської мови, а також вправи, тексти для перекладу, лексичний мінімум, латинсько-український словник. Підручник призначенний для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Яковенко Н.М., Трипуз В.М. Латинська мова

 • формат djvu
 • размер 8.61 МБ
 • добавлен 24 марта 2011 г.
Год: 1993 Издательство: Вища школа ISBN: 5-11-004176-8 Качество: Сфотографированные страницы Количество страниц: 360 Описание: Мета видання - виробити у його користувача навички перекладу латиномовних історичних джерел: хронік, юридичних пам'яток тощо. Підручник складається з двох частин: 1) нормативного курсу латинської граматики, у якому до кожної граматичної теми додаються вправи і адаптовані навчальні тексти; 2) хрестоматії, що містить окрім...