Языки и языкознание
  • формат pdf
  • размер 8.4 МБ
  • добавлен 16 ноября 2011 г.
?elik ?avk, ?. K?r?m Tatarcas? Dilbilim ve Dilbilgisi Terimleri
Hacettepe ?niversitesi T?rkiyat Ara?t?rmalar?, 1974. - 64 s.

Bu ?al??mada, K?r?m Tatarcas?n?n dilbilim ve dilbilgisi terimlerinin, dil terimleri ve gramer kitaplar?ndan tespit edilebilenleri,T?rk?e ve Rus?a kar??l?klar?yla birlikte yer almaktad?r. Ayr?ca, T?rk?e ve Rus?a terimlerin dizinleri de, kar??la?t?rmal? ?al??anlara kolayl?k olsun diye verilmi?tir.