?elik ?avk, ?. K?r?m Tatarcas? Dilbilim ve Dilbilgisi Terimleri

?elik ?avk, ?. K?r?m Tatarcas? Dilbilim ve Dilbilgisi Terimleri
  • разное
  • pdf
  • 8.4 МБ
  • добавлен 16.11.2011
Hacettepe ?niversitesi T?rkiyat Ara?t?rmalar?, 1974. - 64 s.

Bu ?al??mada, K?r?m Tatarcas?n?n dilbilim ve dilbilgisi terimlerinin, dil terimleri ve gramer kitaplar?ndan tespit edilebilenleri,T?rk?e ve Rus?a kar??l?klar?yla birlikte yer almaktad?r. Ayr?ca, T?rk?e ve Rus?a terimlerin dizinleri de, kar??la?t?rmal? ?al??anlara kolayl?k olsun diye verilmi?tir.

Смотрите также