Языки и языкознание
  • формат pdf
  • размер 54,92 МБ
  • добавлен 05 сентября 2015 г.
Gjuha letrare shqipe pёr tё gjithё
Tiranё: Mihal Duri, 1976. — 296 p.
Author: unknown.
Албанский литературный язык для всех (на алб. яз.)
Pasqyra e lёndёs:
Çёshtje tё morfologjisё.
Çёshtje tё sintaksёs.
Çёshtje tё formimit tё fjalёve.
Disa nga rregullat kryesore tё drejtshqiptimit tё gjuhёs letrare shqipe.