Языки и языкознание
  • формат pdf
  • размер 14.87 МБ
  • добавлен 16 февраля 2010 г.
Guttorm I., Jernsletten J., Nickel K.P. Davvin 1. Samisk for begynnere
Guttorm I. , Jesletten J. , Nickel K.P. DAVVIN.
1. Samisk for begynnere Folkets Brevskole, 1983.

Innhold.
Buore beaivvi.
Bokstav og lyd ?-a, o, u, i, ?, ?, ?.
Hva er et verb.
rivordan hilser man pa samisk?
Tallord 0-10.
Mii du namma lea?
Bokstav og lyd ea, ii, ei, d, b, g, ?, t.
Lean, leat, lea.
Noen vanlige sporsm?l.
Lapp — Finn — Same.
Guossi.
okal og konsonant.
Bokstav og lyd htt, hcc, dj, lg, rd, rv, glidevokal.
nfinitiv.
erbbayning i entall.
? si 'adj?' til en eller flere.
Noen vanlige sporsm?l.
Tallord 11-20.
Samiske dialekter.
Boa??t go? .
Bokstav og lyd lj, nj, ?.
Om stadieveksling.
Nektelsesverbet (entall).
Sp?rsm?l med ‘go’.
Personlige pronomen.
‘Ja - nei’.
Borramu?at.
Bokslav og lyd i, lk, rf, glidevokal, k.
Om stadieveksling, sterkt - svakt stadium.
mperativ.
Hva er et substantiv?
Kasus, nominativ - akkusativ.
Gos M?htte ka?
Bokstav og lyd - stadieveksling.
Lokativ.
erbb?yning, verb p? -ut.
Noen vanlige sp?rsm?l og uttrykk.
Tallord 20-100 (hele tiere).
S?pmi - Sameland.
Kart.
Samiske stedsnavn.
Natur og samfunn.
Gean b?rdni don leat.
Navn.
Bokstav og lyd d, lbm rdn, rtn, ?.
Akkusativ-genitiv.
Bestemt - ubestemt form.
erb med 3 stavelser.
Nekielsesformen og imperativ av verb med 3 stavelser.
Tallord 21-99.
Samisk navneskikk.
Litteratur.
Mus lea niesti.
Bokstav og lyd dd - tt, rg, glidevokal.
erbet ‘? ha’ p? samisk.
ktig dialektforskjell.
Gal son m?htt? juoigat.
Bokstav og lyd pp, stadieveksling.
Om bruken av infinitiv.
S?httit eller m?httit.
llativ.
Hvem, hvor mange.
Gos don ?uojahat?
Bokstav og lyd t.
Stadieveksling.
erbb?yning i totall.
Diftongforenkling.
Lokativ (frasted).
Gosa d?t busse mann??
Bokstav og lyd rj.
Stadieveksling ibm - imm.
Komitativ.
Ukedagene.
ktig dialektforskjell.
Klokkeslett.
Da leat g?lvvut.
Bokstav og lyd lv, -id, stadieveksling.
Stadieveksling.
Flertall av substantiv.
Akkusativ-genitiv flertall.
Om bruken av flertall.
Om bruken av tallord.
Om bruken av verb i totall.
‘Lea - leat’ i betydning ‘? ha’.
Akkusativ av tallord.
Samisk skriftspr?k — i g?r og i dag.
Emner gjennom g? ti i Davvin 1.
Alfabetisk ordliste 1 —.
leksjon.
Svar p? ?vinger.
Om brevundervisning, studiering og materiell.
Beslitlingsslipper.
Похожие разделы
Смотрите также

Nickel K.P. Samisk grammatikk

  • формат pdf
  • размер 57.17 МБ
  • добавлен 17 февраля 2010 г.
Nickel K.P. Samisk grammatikk. berlings, 1990. Innhold. Innledning. Lydl?re og rettskriving. Forml?Re. Verb. Nomen. Substantiv. Adjektiv. Tallord. Personlige pronomen. Possessive suffiks. Pronomenet ies. Resiproke proaomen. P?pekende pronomen. Sp?rrende og relative pronomen. Ubestemte pronomen. Ub?YeLige ord. Adverb. Postposisjonet og preposisjoner. Konjunksjoner. Partikler. interjeksjoner. Orddannelse. Avledning. Avledede ve...