Языки и языкознание
  • формат pdf
  • размер 3,17 МБ
  • добавлен 06 сентября 2015 г.
Hamiti A., Hamiti I. Gjuhё shqipe, pёr klasёn VI
(выходные данные неизвестны). — 243 с.
Хамити А., Хамити И. Албанский язык: учебник для VI класса албанских школ (на алб. яз.)
Pёrmbajtja:
Emri.
Pёrcaktorёt e emrit.
Pёremri.
Fjalёt e prejardhura dhe tё pёrbёra.
Folja.
Format e pashtjelluara tё foljeve.
Fjalia e thjeshtё.
Rrethanorёt.
Fjalitё pohore dhe mohore.
Fjalia e pёrbёrё.
Stili i ligjёrimit.
Fjalorёt dhe llojet e fjalorёve.
Drejtshkrim.
Lexim letrar.
Tё shprehurit dhe krijimtaria.
Kultura e medies.