Языки и языкознание
  • формат pdf
  • размер 9,70 МБ
  • добавлен 18 сентября 2015 г.
Kostallari A., Domi M., et al. Drejtshkrimi i gjuhёs shqipe
Prishtinё: Instituti Albanologjik i Prishtinёs, 1973. — 213 p.
Косталари А., Доми М. и др. Правописание албанского языка (на алб. яз.)
Pёrmbajtja:
Parime tё pёrgjithshme.
Drejtshkrimi i zanoreve.
Drejtshkrimi i bashkёtingёlloreve.
Disa tipa fjalёsh me preardhje tё huaj dhe emrash te pёrveçёm tё huaj.
Çёshtje gramatikore.
Shkrimi i fjalёve njёsh, ndaras dhe me vizё nё mеs.
Pёrdorimi i shkronjave tё mёdha.
Ndarja e fjalёve nё fund tё rreshtit.
Shkrimi i datave.