Языки и языкознание
  • формат pdf
  • размер 10,91 МБ
  • добавлен 31 августа 2015 г.
Lafe V., Buxheli L., Basha N. Libri i gjuhёs shqipe, 1
Tiranё: Shtepia Botuese e Librit Shkollor, 1978. — 289 p.
Pёr shkollat e mesme.
Лафе В., Буджели Л., Баша Н. Лекции по албанскому языку для высших школ, часть 1 (на алб. яз.)
Pёrmbajtja ё lёndёs:
Hyrje.
Ndёrtimi i fjalёs dhe elemente tё fjalёformimit.
Elemente tё morfologjisё.
Elemente tё fonetikёs, tё drejshkrimit dhe tё drejtshqiptimin.