Языки и языкознание
  • формат pdf
  • размер 1,10 МБ
  • добавлен 15 июля 2016 г.
Lersundi Ayestaranek M. Ezagutza-base lexikala eraikitzeko Euskal Hiztegiko definizioen azterketa sintaktiko-semantikoa: Eranskinak
Donostia: Euskal Herriko Unibertsitatea, Euskal Filologia Saila, 2004. — 571 p.
Лерсунди Айестаранек М. Исследование по семантике и синтаксису на материале Баскского Словаря: приложение (на баск. яз.)
Aurkibidea:
Erlatore bereziak.
Eratorpena.
Patroi lexikalak.
Postposizio-atzizkiak eta interpretazioak.
Postposizio konposatuak.
Ingelesezko preposizioak.
Espainierazko preposizioak.
Euskarazko postposizio konposatuak.
Gramatikak.
Похожие разделы