Таджикский язык
Языки и языкознание
 • формат pdf
 • размер 6.52 МБ
 • добавлен 21 мая 2010 г.
Махадов М. Самоучитель таджикского языка
Самоучитель таджикского языка
Душанбе, издательство "Маориф", 1993,
Книга снабжена простыми разговорными текстами, русско-таджикским словарем. Пособие предназанчено для тех, кто совсем не знает или плохо владеет таджикским языком. Даны краткие сведения по фонетике и грамматике. Состоит из 20-и уроков.
PDF (RAR)6,51 Mb
Похожие разделы
Смотрите также

Арзуманов С., Сангинов А. Забони то?ик?

 • формат pdf
 • размер 29.26 МБ
 • добавлен 12 июля 2011 г.
Таджикский язык. Нашриёти "Маориф", 1988. - 416 стр. Дополненный и переработанный учебник таджикского языка предназначается студентам русских групп вузов республики. Пособие охватывает основные сведения о фонетике, морфологии и синтаксисе таджикского языка, включает грамматический очерк и словарь. Учебник состоит из вводного (Фонетическая часть: уроки 1-10) и основного курса (Морфология и синтаксис: уроки 11-58).

Арзуманов С.Дж. Худом?зи забони то?ик? (Самоучитель таджикского языка)

 • формат djvu
 • размер 4.5 МБ
 • добавлен 01 октября 2010 г.
Арзуманов С. Дж. Худом?зи забони то?ик?. — Самоучитель таджикского языка. (Под ред. проф. А. Л. Хромова. — Душанбе: Маориф, 1989. —328 с. ISBN 5—670—0035—8 «Самоучитель» содержит только основы знаний таджикского языка. Систематические занятия с этим учебным пособием дадут возможность объясняться по-таджикски. Адресуется тем, кто желает изучить таджикский язык самостоятельно.

Назарзода С., Сангинов А., Каримов С., Султон, М. -?. Фар?анги тафсирии забони то?ик? (иборат аз 2 ?илд). ?илди 1

Словарь
 • формат pdf
 • размер 75.84 МБ
 • добавлен 08 января 2011 г.
Душанбе: Паж??ишго?и забон ва адабиёти Р?дак?, 2008. — 950 са?. Толковый словарь таджикского языка в 2-х тт. Том 1. ISBN: 978-99947-715-7-8 Фар?анги тафсирии забони то?ик? беш аз 80 ?азор вожаву ибора ва таркиб?ои забони то?икиро фаро гирифта, аз ли?ози сохтор, калимаву таркиб ва истило?оти ?ам давраи классикии инкишофи забон ва ?ам давраи муосири рушди онро дар бар гирифтааст. Дар охири фар?анг мифто?и араб? замима шудааст. Фар?анг барои ис...

Назарзода С., Сангинов А., Каримов С., Султон, М.-?. Толковый словарь таджикского языка в 2-х тт

Словарь
 • формат pdf
 • размер 18.5 МБ
 • добавлен 10 декабря 2010 г.
Назарзода С., Сангинов А., Каримов С., Султон, М. -?. Толковый словарь таджикского языка в 2-х тт. - Душанбе: Паж??ишго?и забон ва адабиёти Р?дак?, 2008. - 950+945 с. Фар?анги тафсирии забони то?ик? (иборат аз 2 ?илд) ISBN: 978-99947-715-7-8 Фар?анги тафсирии забони то?ик? беш аз 80 ?азор вожаву ибора ва таркиб?ои забони то?икиро фаро гирифта, аз ли?ози сохтор, калимаву таркиб ва истило?оти ?ам давраи классикии инкишофи забон ва ?ам давраи му...

Ниёзму?аммадов Бобо?он, Бузургзода Лутфулло. Морфологияи забони то?ик?

 • формат pdf
 • размер 6.55 МБ
 • добавлен 08 января 2012 г.
Морфология таджикского языка. Сталинобад. Нашриёти давлатии то?икистон шуъбай таълим-педагог?, 1941 - 69с. В книги изолжена морфология таджикского языка. Учебник на таджикском языке.

Шукуров М.Ш., Хошим Р., Масъуми Н.А., Капранов В.А. Толковый словарь таджикского языка в 2-х тт. I том. А - О

Словарь
 • формат djvu
 • размер 25.16 МБ
 • добавлен 13 декабря 2010 г.
M.: Советская Энциклопедия, 1969. - 952 с. Фар?анги забони то?ик?. Иборат аз ду ?илд. ?илди аввал (?арф?ои А-О). Ин фар?анг фар?анги тафсирии забони классикии то?икист ва та?рибан 45 ?азор калимаву ибораро дар бар гирифтааст. Эзо?и калимаву ибора?о бо мисол?ое, ки аз асар?ои адабиёти аср?ои X то ибтидои асри XX гирифта шудаанд, таъйид ёфтааст. Дар охири фар?анг мифто?и араб? илова гардидааст. Фар?анг барои мутахассисони филологияи эрон?, таър...

Шукуров М.Ш., Хошим Р., Масъуми Н.А., Капранов В.А. Толковый словарь таджикского языка в 2-х тт. I том. А - О

Словарь
 • формат pdf
 • размер 76.39 МБ
 • добавлен 17 июля 2011 г.
M.: Советская Энциклопедия, 1969. - 952 с. Фар?анги забони то?ик?. Иборат аз ду ?илд. ?илди аввал (?арф?ои А-О). Ин фар?анг фар?анги тафсирии забони классикии то?икист ва та?рибан 45 ?азор калимаву ибораро дар бар гирифтааст. Эзо?и калимаву ибора?о бо мисол?ое, ки аз асар?ои адабиёти аср?ои X то ибтидои асри XX гирифта шудаанд, таъйид ёфтааст. Дар охири фар?анг мифто?и араб? илова гардидааст. Фар?анг барои мутахассисони филологияи эрон?, таър...

Шукуров М.Ш., Хошим Р., Масъуми Н.А., Капранов В.А. Толковый словарь таджикского языка в 2-х тт. II том. П - ?

Словарь
 • формат djvu
 • размер 32.97 МБ
 • добавлен 17 июля 2011 г.
M.: Советская Энциклопедия, 1969. - 950 с. Фар?анги забони то?ик?.Иборат аз ду ?илд.?илди дуввум (?арф?ои П - ?) Толковый словарь таджикского языка в 2-х тт. 2 том. П- ? «Фар?анги забони то?ик?», соли 1969 дар ша?ри Маскав дар ду му?аллад ба чоп расида аст. Имр?з аз чопи «Фар?анги забони то?ик?» ?ариб ним аср мегузарад, вале нашри аввали он ин?илоберо дар ро?и рушди забони то?ик? ва дар на?зат?ои милливу зе?нии То?икистон ба бор оварда буд. И...

Шукуров М.Ш., Хошим Р., Масъуми Н.А., Капранов В.А. Толковый словарь таджикского языка в 2-х тт. II том. П - ?

Словарь
 • формат pdf
 • размер 73.89 МБ
 • добавлен 17 июля 2011 г.
M.: Советская Энциклопедия, 1969. - 950 с. Фар?анги забони то?ик?.Иборат аз ду ?илд.?илди дуввум (?арф?ои П - ?) Толковый словарь таджикского языка в 2-х тт. 2 том. П- ? «Фар?анги забони то?ик?», соли 1969 дар ша?ри Маскав дар ду му?аллад ба чоп расида аст. Имр?з аз чопи «Фар?анги забони то?ик?» ?ариб ним аср мегузарад, вале нашри аввали он ин?илоберо дар ро?и рушди забони то?ик? ва дар на?зат?ои милливу зе?нии То?икистон ба бор оварда буд. И...

?оида?ои асосии орфографияи забони то?ики

 • формат pdf
 • размер 3.69 МБ
 • добавлен 10 января 2012 г.
Правила орфографии таджикского языка. Нашриёти давлатии то?икистон ш?ъбаи таълим?-педагог?, 1941 - 64с. Сборник правил орфографии таджикского языка. Пособие на таджикском языке.