Методика преподавания музыки
Методики преподавания
 • формат pdf
 • размер 14.95 МБ
 • добавлен 07 марта 2010 г.
Методологическая культура педагога-музыканта
Учебное пособие посвящено становлению методологической культуры будущего педагога-музыканта. В нем анализируются сущность методологии педагогики музыкального образования, основные составляющие методологической характеристики музыкально-педагогического исследования, взаимосвязь педагогики музыкального образования с различными науками, а также принципы и технология анализа музыкально-педагогических проблем. В приложении содержатся фрагменты работ известных ученых, связанных с проблемами методологии педагогики и практики музыкального образования.

Рекомендуется тем, кто связан с процессом музыкального образования и воспитания детей и молодежи.
Похожие разделы
 1. Абитуриентам и школьникам
 2. Музыка
 1. Академическая и специальная литература
 2. Искусство и искусствоведение
 3. Музыкальное искусство
 1. Академическая и специальная литература
 2. Искусство и искусствоведение
 3. Музыкальное искусство
 4. Методика преподавания музыкального искусства в ДМШ и ДШИ
 1. Академическая и специальная литература
 2. Искусство и искусствоведение
 3. Музыкальное искусство
 4. Нотная литература
 5. Для фортепиано
 6. Педагогический репертуар
 1. Академическая и специальная литература
 2. Педагогика
 3. Дошкольное образование
 4. Музыкальное образование
 1. Академическая и специальная литература
 2. Педагогика
 3. Методики преподавания
 4. Методика преподавания в начальной школе
 5. Музыка
 1. Академическая и специальная литература
 2. Педагогика
 3. Периодика по педагогике
 4. Справочник музыкального руководителя
 1. Прикладная литература
 2. Литература для детей и родителей
 3. Развивающая литература
 4. Музыкально-ритмическое развитие
 1. Учебные планы, программы и нормативная документация
 2. Для начальной школы
 3. Музыка
 1. Учебные планы, программы и нормативная документация
 2. Для средней школы
 3. Музыка
 1. Учебные планы, программы и нормативная документация
 2. Искусство и искусствоведение
Смотрите также

Бізбіз Т.О. Усі уроки до курсу Людина і світ. 11 клас. Стандартний, академічний та профільний рівні

 • формат doc
 • размер 1.02 МБ
 • добавлен 17 декабря 2011 г.
Xарків: Вид. група «Основа», 2011. — 301 [3] с. : табл. — (Серія «Усі уроки»). ISBN 978-617-00-1041-4. У посібнику представлені усі уроки до курсу «Людина і світ» для 11 класу за програмою 2010 р. Вони розроблені із застосуванням сучасних інноваційних технологій, новітніх форм і методів роботи. Для викладачів, методистів та студентів педагогічних навчальних закладів. Поняття «людина як біосоціальна істота». Співвідношення понять «людина — індив...

Величко С.П., Царенко І.Л, Царенко О.М. Методика викладання безпеки життєдіяльності

 • формат pdf
 • размер 3.84 МБ
 • добавлен 27 февраля 2011 г.
Навчальний посібник. - К.: КНТ, 2008. -318 с. У посібнику висвітлюється методика проведення навчальних занять з основ безпеки життєдіяльності (ОБЖ) у середній школі та пропонується зміст програмного матеріалу, за яким проводиться державна підсумкова атестація в 11 класі. Автори дають стислу характеристику освітніх технологій, розкривають дидактичні можливості й особливості їхньої реалізації на шкільних уроках. Навчальний посібник орієнтований не...

Види мистецтва: архітектура, скульптура

Презентация
 • формат ppt
 • размер 3 МБ
 • добавлен 27 января 2012 г.
НебянськаТ.В. Шполянська ЗОШ №2-ліцей. Черкаська обл. Україна. Презентація з курсу "Художня культура. 9 клас" на тему: " Види мистецтва: архітектура. скульптура" , 52 файли. Дається поняття просторових (пластичних) мистецтв, їх специфіки, перелічені основні архітектурні стилі; основні типи споруд. Охарактеризовано основні типи скульптур: монументальна, декоративна,станкова; кругла та рельєфна та ін. Велика кількість ілюстрацій.rn

Келе С.Б. Развитие самостоятельности музыкального мышления учащихся младших и средних классов специального фортепиано ДМШ и ДШИ

 • формат doc
 • размер 14.97 МБ
 • добавлен 16 ноября 2009 г.
Методическая разработка на тему Развитие самостоятельности музыкального мышления учащихся младших и средних классов специального фортепиано ДМШ и ДШИ. Автор: Келе Светлана Борисовна (ДШИ р. п. Екатериновка) 2009 год Целью обучения детей в ДМШ и ДШИ является подготовка в большинстве своём музыкантов – любителей, которые обладают навыками музыкального творчества, могут самостоятельно разобрать и выучить музыкальное произведение любого жанра, свобод...

Конспект урока - Кубановедение: Культура Кубани во второй половине XX века

Статья
 • формат doc
 • размер 379.5 КБ
 • добавлен 19 июня 2011 г.
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №32, ст. Успенская - 2010 г Учитель истории Алфимова М. Н. Цель: - сформировать у учащихся представление о достижениях науки и образования, в области литературы, культуры на Кубани во второй половине XX века; - развивать умения творчески работать с учебным материалом, обобщать, анализировать, делать выводы; - воспитывать у учащихся эстетическое отношение к своему нас...

Лобчук О.Г. Навчання мовленнєвої діяльності на уроках мови

 • формат doc
 • размер 691.5 КБ
 • добавлен 10 марта 2011 г.
Посібник є першою спробою узагальнити напрацьований у лінгвістиці та методиці матеріал щодо формування у молодших школярів умінь усіх видів мовленнєвої діяльності. У першій частині посібника подані теоретичні питання мовленнєвої діяльності: поняття про мовлення, його види і функції, структуру мовленнєвого висловлювання, культуру мовлення. У другій частині розглядаються зміст і методика роботи з аудіювання, читання, письма, говоріння, складання ді...

Мы разные - в этом наше богатство, мы вместе - в этом наша сила. Методические рекомендации по проведению урока

 • формат pdf
 • размер 2.75 МБ
 • добавлен 22 ноября 2009 г.
М.: МИОО "Московские учебники", 2008. - 160 с. В пособии рассматривается культура мира, проблема толерантности и ее решение на уроках в начальной и средней школе. В приложении подробно рассматривается история формирования национального состава города Москвы

Основы методики преподавания

 • формат doc
 • размер 2.67 МБ
 • добавлен 13 ноября 2010 г.
Излагаются основы методики преподавания, в том числе: - деятельность учащихся. - дидактические функции основных средств обучения. - межпредметные связи в обучении. - методика профессионального обучения. - методическая деятельность педагога профессиональной школы. - методическая работа. - методы обучения. - основные виды педагогической деятельности. - педагогическое мастерство. - педагог в пед. коллективе. - пример урока теоретического обучения. -...

Реферат - роль игры в развитии ребенка

Реферат
 • формат doc
 • размер 117 КБ
 • добавлен 05 апреля 2011 г.
Реферат на тему "роль игры в развитии ребенка". реферат по педагогике. во всех разделах есть примеры. Содержание. Введение. Цель работы. Теория игры (Методологическая основа). Социальная природа игры. Классификация игр. Игры для детей дошкольного возраста. Игры для детей младшего школьного возраста. Игры для детей подросткового возраст. Выводы. Педагогическое руководство организаций игр. Заключение. Литература.

Титова С.В. (ред) Коммуникативная культура. От коммуникативной компетентности к социальной ответственности

 • формат pdf
 • размер 2.14 МБ
 • добавлен 27 августа 2010 г.
1-е издание. - СПб.: Питер, 2009. - 176с. Аннотация. В книге рассказывается о способах формирования коммуникативной культуры человека. Авторы отвечают на возможный вопрос наших читателей — педагогов, психологов, организаторов образования, преподавателей и студентов педагогических вузов, — чему нужно прежде всего научить школьников, чтобы подготовить социально-ответственного гражданина. Пособие будет интересно педагогам-практикам, занимающимся п...