Таджикский язык
Языки и языкознание
Словарь
 • формат pdf
 • размер 73.86 МБ
 • добавлен 09 января 2011 г.
Назарзода С., Сангинов А., Каримов С., Султон, М. -?. Фар?анги тафсирии забони то?ик? (иборат аз 2 ?илд). ?илди 2
Душанбе: Паж??ишго?и забон ва адабиёти Р?дак?, 2008. — 945 са?.

Толковый словарь таджикского языка в 2-х тт. Том 2.

ISBN: 978-99947-715-7-4

Фар?анги тафсирии забони то?ик? беш аз 80 ?азор вожаву ибора ва таркиб?ои забони то?икиро фаро гирифта, аз ли?ози сохтор, калимаву таркиб ва истило?оти ?ам давраи классикии инкишофи забон ва ?ам давраи муосири рушди онро дар бар гирифтааст.

Дар охири фар?анг мифто?и араб? замима шудааст.

Фар?анг барои истифодаи доираи васеи хонандагон пешбин? мешавад.
Похожие разделы
Смотрите также

Арзуманов С., Сангинов А. Забони то?ик?

 • формат pdf
 • размер 29.26 МБ
 • добавлен 12 июля 2011 г.
Таджикский язык. Нашриёти "Маориф", 1988. - 416 стр. Дополненный и переработанный учебник таджикского языка предназначается студентам русских групп вузов республики. Пособие охватывает основные сведения о фонетике, морфологии и синтаксисе таджикского языка, включает грамматический очерк и словарь. Учебник состоит из вводного (Фонетическая часть: уроки 1-10) и основного курса (Морфология и синтаксис: уроки 11-58).

Вохидов А. ва диг. Забони модари, Китоби хониш, Тошканд-2010 (на таджикском языке)

 • формат djvu
 • размер 2.11 МБ
 • добавлен 04 июня 2011 г.
Вохидов А. ва диг. Забони модари, Китоби хониш. Китоби дарси барои донишомузони синфхои якуми мактабхои таълими умумии миёна аз тарафи Вазорати таълими Республикаи Узбекистон тасдик шудааст.

Калонтаров Я. Новый русско-таджикский словарь

Словарь
 • формат pdf
 • размер 15.67 МБ
 • добавлен 30 сентября 2010 г.
Калонтаров Я. Новый русско-таджикский словарь. — Душанбе, 2007. -272с. Фар?анги нави рус?-то?ик?. — Душанбе, 2007. — 272 са?. Фар?анги нави рус?-то?ик? барои оммаи васеъ, хусусан барои дониш??ён судманд аст.

Калонтаров Я. Новый таджикско-русский словарь

Словарь
 • формат pdf
 • размер 19.7 МБ
 • добавлен 30 сентября 2010 г.
Калонтаров Я. Новый таджикско-русский словарь. — Душанбе, 2008. — 320с. (Калонтаров Я. Фар?анги нави то?ик?-руси. — Душанбе, 2008. — 320 са?. ) Фар?анги нави то?ик?-рус? барои оммаи васеъ, хусусан барои дониш??ён судманд аст.

Назарзода С., Сангинов А., Каримов С., Султон, М. -?. Фар?анги тафсирии забони то?ик? (иборат аз 2 ?илд). ?илди 1

Словарь
 • формат pdf
 • размер 75.84 МБ
 • добавлен 08 января 2011 г.
Душанбе: Паж??ишго?и забон ва адабиёти Р?дак?, 2008. — 950 са?. Толковый словарь таджикского языка в 2-х тт. Том 1. ISBN: 978-99947-715-7-8 Фар?анги тафсирии забони то?ик? беш аз 80 ?азор вожаву ибора ва таркиб?ои забони то?икиро фаро гирифта, аз ли?ози сохтор, калимаву таркиб ва истило?оти ?ам давраи классикии инкишофи забон ва ?ам давраи муосири рушди онро дар бар гирифтааст. Дар охири фар?анг мифто?и араб? замима шудааст. Фар?анг барои ис...

Назарзода С., Сангинов А., Каримов С., Султон, М.-?. Толковый словарь таджикского языка в 2-х тт

Словарь
 • формат pdf
 • размер 18.5 МБ
 • добавлен 10 декабря 2010 г.
Назарзода С., Сангинов А., Каримов С., Султон, М. -?. Толковый словарь таджикского языка в 2-х тт. - Душанбе: Паж??ишго?и забон ва адабиёти Р?дак?, 2008. - 950+945 с. Фар?анги тафсирии забони то?ик? (иборат аз 2 ?илд) ISBN: 978-99947-715-7-8 Фар?анги тафсирии забони то?ик? беш аз 80 ?азор вожаву ибора ва таркиб?ои забони то?икиро фаро гирифта, аз ли?ози сохтор, калимаву таркиб ва истило?оти ?ам давраи классикии инкишофи забон ва ?ам давраи му...

Шукуров М.Ш., Хошим Р., Масъуми Н.А., Капранов В.А. Толковый словарь таджикского языка в 2-х тт. I том. А - О

Словарь
 • формат djvu
 • размер 25.16 МБ
 • добавлен 13 декабря 2010 г.
M.: Советская Энциклопедия, 1969. - 952 с. Фар?анги забони то?ик?. Иборат аз ду ?илд. ?илди аввал (?арф?ои А-О). Ин фар?анг фар?анги тафсирии забони классикии то?икист ва та?рибан 45 ?азор калимаву ибораро дар бар гирифтааст. Эзо?и калимаву ибора?о бо мисол?ое, ки аз асар?ои адабиёти аср?ои X то ибтидои асри XX гирифта шудаанд, таъйид ёфтааст. Дар охири фар?анг мифто?и араб? илова гардидааст. Фар?анг барои мутахассисони филологияи эрон?, таър...

Шукуров М.Ш., Хошим Р., Масъуми Н.А., Капранов В.А. Толковый словарь таджикского языка в 2-х тт. I том. А - О

Словарь
 • формат pdf
 • размер 76.39 МБ
 • добавлен 17 июля 2011 г.
M.: Советская Энциклопедия, 1969. - 952 с. Фар?анги забони то?ик?. Иборат аз ду ?илд. ?илди аввал (?арф?ои А-О). Ин фар?анг фар?анги тафсирии забони классикии то?икист ва та?рибан 45 ?азор калимаву ибораро дар бар гирифтааст. Эзо?и калимаву ибора?о бо мисол?ое, ки аз асар?ои адабиёти аср?ои X то ибтидои асри XX гирифта шудаанд, таъйид ёфтааст. Дар охири фар?анг мифто?и араб? илова гардидааст. Фар?анг барои мутахассисони филологияи эрон?, таър...

Шукуров М.Ш., Хошим Р., Масъуми Н.А., Капранов В.А. Толковый словарь таджикского языка в 2-х тт. II том. П - ?

Словарь
 • формат djvu
 • размер 32.97 МБ
 • добавлен 17 июля 2011 г.
M.: Советская Энциклопедия, 1969. - 950 с. Фар?анги забони то?ик?.Иборат аз ду ?илд.?илди дуввум (?арф?ои П - ?) Толковый словарь таджикского языка в 2-х тт. 2 том. П- ? «Фар?анги забони то?ик?», соли 1969 дар ша?ри Маскав дар ду му?аллад ба чоп расида аст. Имр?з аз чопи «Фар?анги забони то?ик?» ?ариб ним аср мегузарад, вале нашри аввали он ин?илоберо дар ро?и рушди забони то?ик? ва дар на?зат?ои милливу зе?нии То?икистон ба бор оварда буд. И...

Шукуров М.Ш., Хошим Р., Масъуми Н.А., Капранов В.А. Толковый словарь таджикского языка в 2-х тт. II том. П - ?

Словарь
 • формат pdf
 • размер 73.89 МБ
 • добавлен 17 июля 2011 г.
M.: Советская Энциклопедия, 1969. - 950 с. Фар?анги забони то?ик?.Иборат аз ду ?илд.?илди дуввум (?арф?ои П - ?) Толковый словарь таджикского языка в 2-х тт. 2 том. П- ? «Фар?анги забони то?ик?», соли 1969 дар ша?ри Маскав дар ду му?аллад ба чоп расида аст. Имр?з аз чопи «Фар?анги забони то?ик?» ?ариб ним аср мегузарад, вале нашри аввали он ин?илоберо дар ро?и рушди забони то?ик? ва дар на?зат?ои милливу зе?нии То?икистон ба бор оварда буд. И...