Языки и языкознание
Словарь
  • формат image
  • размер 44,62 МБ
  • добавлен 11 октября 2015 г.
Неверов С.В. Албанско-русский разговорник
М.: Издательство литературы на иностранных языках, 1957 - 158 с. - Njevjerov S.V. - Libër bisedimesh shqip-rusisht - Shtëpia botonjëse e letërsise në gjuhe të huaja Moskë, 1957
Ky libër bisedimesh ka për qëllim t`u ndihmojë shqiptarëve, që vijnë ne Bashkimin Sovjetik dhe nuk dinë gjuhen ruse, të merren vesh duke pyetur, duke hërë ndonjë kërkesë etj.