Языки и языкознание
Словарь
  • формат pdf
  • размер 1,10 МБ
  • добавлен 11 февраля 2012 г.
Николовска Катерина, Крифца Мирлинда. Македонско-албански разговорник
Скопје: Печатница "Гоце Делчев". — 84 с.
Почитувани читатели, радиционално добрите и пријателски односи и врски меѓу македонскиот и албанскиот народ, нивната мно гувековна културна традиција и нашите заеднички стремежи за посреќен и побогат живот во слободната демократска европска заедница на народите, не поттикна да размислуваме како уште повеќе да ја олесниме и унапредиме нашата заедничка комуникација, нашето посестрано поврзување и поголемо зближување, како соседи кои заеднички се стремат кон изградба на поубава и посветла иднина.
Нашите размисли во оваа насока не доведоа до едно колку едноставно, толку и практично решение. Да започнеме со овој разговорник на македонско-албански, односно на албанско-македонски јазик, кој, кога ќе се најде во рацете на нашите граѓани, ќе го олесни нивниот напор за непосредна комуникација со јазикот на кој се упатени.
Настојувавме прирачникот да ги респектира оние практични ситуации и постапки, на кои сме објективно упатени во нашата дневна комуникација, кога ќе ја преминеме државната граница Затоа, тој е податлив за граѓаните од сите возрасти кога тие ќе се најдат во низа конкретни ситуации во земјата што ја посетуваат.
Со желба за средба во нашата или вашата земја, ви предлагаме да го прелистате овој разговорник и до колку оцените дека за почеток ги оправдува вашите очекувања, се надеваме дека ќе станете негов корисник.
Издавачот.
Наместо увод
Броеви
Општи изрази
Разговор
На граница
Патување со воз
Патување со авнон
Патник
Ha пат со автомобил
Бензински станици
Bo механичарска работилница
Незгоди на патот
Судир
На градилиште
Транспорт-шпедиција
Разни сообракајни изрази
Банка и менувачнииа
Престој во хотел
Кампинг
На плажа
Bo изнајмена соба
Во ресторан
Реакции
Плакање на сметката
Прибор за јадење
Појадок
Ладни предјадења
Топли предјадења
Супи
Морски риби
Речни риби
Јадења од месо
Пилешко месо
Делови од животни
Дивеч
Начин на подготовка
Мирудии
Сосови
Салати
Зарзават
Овошје
Слатки
Пијалоци
Информации
Градски превоз
План на грздот
Продавници
Забава и разонода
Други игри
Карти
Шах
Трговија и услуги
Трговија
Стоковна куќа
Текстилни производи
Костуми и алишта
Бои
Тоалетен прибор
Машини и апарати
Во фризерски салон
Кај часовничар
Кај златар
Во трафика
На киоск за весниии
Поштенски услуги
Поштенски изрази
Телефонски разговори
Телефони на јавни служби
Помошни и специјални служби
Личнн контакти
Честитки
Родбински врски
Контакти - интимни средби
Комплименти
Bo амбуланта
Симптоми на болест
Спорт
Спортски активности