Языки и языкознание
Словарь
  • формат pdf
  • размер 24,58 МБ
  • добавлен 24 июля 2016 г.
Njevjerov S.V. Libër bisedimesh shqip-rusisht
(Неверов С.В. Албанско-русский разговорник). — М.: Издательство литературы на иностранных языках, 1957. — 158 с.
Ky libër bisedimesh ka për qëllim t’u ndihmojë shqiptarëvë, që vijnë në Bashkimin Sovjetik dhe nuk dinë gjuhën ruse, të merren vesh duke pyetur, duke hërë ndonjë kërkesë etj. Pjesa e përgjithëshme e librit përbëhet nga fjalë e fraza, që janë të nevojëshme në fillim. Pjesët e tjera të librit përfshijnë tema të caktuara: «në qytet», «në magazinë», «në restorant», «në sallën e koncerteve» etj. Për të lehtësuar përdorimin e këtij libri, në të gjitha fjalët është vënë theksi.