Языки и языкознание
  • формат djvu
  • размер 1.47 МБ
  • добавлен 14 марта 2015 г.
Нуриева Ф.Ш. Борынгы төрки тел. Орхон-енисей язмалары теле (VII-VIII гасырлар)
Казан: Казан университеты нәшрияты, 2007. — 144 с.
Нуриева Ф.Ш. Древнетюркский язык. Язык орхоно-енисейских надписей VII-VIII вв. (на татарск. яз.)
Дәреслектә орхон-енисей язмалары хакында тарихи белешмә, фонетика, морфология бусича төп теоретик магълуматлар туплап бирелде. Рун язулы текстлар, аларнын латин графикасында транскрипциясе hәм татар теленә тәржемәсе, сузлек урнаштырылды.
Юкары уку йортлары студентлары, аспирантлары, урта мәктәп укытучылары hәм туган телебезнен быйлыгы белән кызыксынучыларга тәкъдим ителә.