Языки и языкознание
software
  • формат exe
  • размер 68,27 МБ
  • добавлен 01 августа 2012 г.
Программа. De persona a persoanâ - Activitats de valencià - romanés
Generalitet Valenciana.
Este material, integrat per 6 unitats, estructurades en tres apartats i amb suport d’àudio i d’imatges, presenta un contingut parallel en les dos llengües (valencià i romanés), de manera que l’usuari pot, en qualsevol moment, passar d’una llengua a una altra.
Això convertix el material en una aplicació vàlida per a aprendre valencià per part dels romanesos i romanés per part dels valencians.